Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 25

Konu: Başbakanın Büyüsü

 1. #1
  Yasaklı Üye devletzede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  17

  Standart Başbakanın Büyüsü

  Biliyosunuz AKP iktidara geleli,medyada siyasi partiliderlerinin kat?ld?ğ? tart?şma proğramlar? yap?lm?yor,bu tür tart?şma proğramlar?na daveti kabul etmiyor Başbakan. Karş? ç?k?yor buna. Gerekçesi ne? Bir faydas? olmuyormuş bu tart?şmalar?n,bir netice elde edilemiyormuş bu tart?şma ve proramşardan. Başbakan?n elde etmek istediği netice ne? Söylediği yalanlara,birinin ç?k?p, bu yaland?r diyerek karş? ç?kmas? ve Başbakan?n yalanlarla çizdiği sanal Türkiye büyüsünün bozulmas?. Zaten yalan söylemek önemli değildir,herkes söyler yalan?,önemli olan söylediğin yalana karş?ndakini inand?rmakt?r.

  O nedenle yalana dayal? sanal tablolar? hep kendi destekçileri aras?nda çizer. Meclis grup toplannt?lar?nda,AKPlilerin toplant?lar?nda. AKP'lilerin görevi de Başbakan?n her söylediği yalandan sonra alk?şlamalar?. En karl? yalan alk?şlay?c?lar? da meclistekiler. Düşünsenize bir kere ayl?ğ? 8000 YTLye yalan alk?şlay?c?l?ğ?. Çok karl? bir meslek,çubak köşeyi döndüren bir meslek.

  Ezkaza AKP'lilerin aras?na yanl?şl?kla kar?şm?ş bir zede ç?k?p ta yalan söylüyorsun derse,hemen provakatör,sabote etmeye gelmiş yaftas?n? yap?şt?r?p vatandaş? korumalar?na yaka paça att?r?r d?şar?.

  Korukuyor çünkü söylediği yalanlar?n büyüsünün bozulacağ?ndan. Doğrular?n? savunacak gücü ve medeni cesateti yok,daha aç?kças? doğrusu yok savunacak.

  Ya biri kalkarda HORTUMCULARA GÖZ AÇTIRMADIK diyen Başbakana,hortumcular sizde milletvekili,sizinle ayn? yerde saf tutuyorlar namazlarda,Uyarlar,Örenler,Bayramlar elini kolnu sallaya geziyor hortumlad?klar?yla derse veya Ülke gelirlerinden kişi baş?na herkese 8000 dolar düşüyor deyince, ya biri ç?karda biz dört kişilik aileyiz,y?l?k gelirim 4000 YTL. Benim ailemin hakk?na 40000 YTL düşüyormuş ülke gelirinden. Nerde benim 36000 ytlem diye sorarsa ne olur Başbakan?n hali. Tabi kat?lmaz oturumlara. Ya Başbakan ?marzedelere paralar?n? verdik deyince ,bir ?marzede ne para vermesi daha beni boçlu ç?kard?n devlete derse Başbakan?n söylediği yalanlarla kurduğu sanal türkiyenin büyüsü bozuluyor ve gerçek ç?k?yor ortaya takkesi düşen kel gibi cascavlak
  .
  Onun için biz doğrular?m?zdan eminiz,onun için kimseden korkm?yoruz ve kendi taraftarlar?m?z aras?nda söylemiyoruz söyleyeceklerimizi. Bize muhalif görüşte olanlar?n da aras?nda söylüyoruz.Herkes sonuna ve taraflar ikna oluncaya kadar karş? görüşlerini serbestçe yaz?yorlar. Ama fikir olarak doğrulara sahip ç?kmasada,doğru olduğunu kabul ediyoruz birbirimiz söyledikleri içindeki doğrular?. Erkeksen,kendine güveniyorsan muhalefetin ve mağdurlar?n kat?ld?ğ? tart?şma proğramlar?na hatta bu sitelere gelirsin ve savunursun yapt?klar?n? doğruluğunu,tart?şma sonunda da karş?l?kl? doğru ve yanl?şlar tespit edilmiş olur.

  Bunlar?n bir de ŞEBEK AYNALARI var. Yapt?klar? şebeklikleri yans?tan. K?yak çektiği Şebekler bunlar. NET TV.TRT malum zaten onun muta nikahl? kar?s?,TGRT himayesindeki hortumcu,Kanal7,STV Gülen yürü ya kulum dediği Meltem ve Kanal Türkün d?ş?ndaki hepsi. En sonuncusu da Kanal 24,o yeni olduğu için çok ateşli,Başbakan öksürse canl? yay?nla veriyor. CNN,NTV,haber tvleri olmalar?na rağmen Başbakan?n yalanlar?n? veriyorlar haber diye. Kanal Türkte AKP'nin iktida gelmesi için az figüranl?k yapmad? halk?n diniduygular?na sayg?s?zl?ğ?yla.

  Yaln?z bu tart?şmalarda Başbakan k?smen de olsa hakl?. Niye? Tart?şmalar bir çözüme endekslenmemiş,çözümsüzlüğe endekslendiğinden konu muallakta kal?yor. Kimse bir kanaate varam?yor tart?ş?lan konuyla ilgili. Tart?şma proğramlar? kas?tl? olarak yap?yorlar bunu. T?pk? akşamki Fatih Altayl?'n?n proğram? gibi. Gerçi Başörtüsü müdafisi de çok tedirgin bir portre çizdi doğrular?n? söylerken. Baro temsilcisi han?m yanl?ş ta olsa doğrular?n? sade ve inanan bir edayla dobra dobra anlatt?.

  Neymiş efendim Cumhuriyeti kurallar? varm?ş. Bu kurallarda başörtüsü çağdaş olmad?ğ?ndan yasakm?ş. Peki bu kurallar? Cumhuriyet olduğuna göre halk?n koymas? gerekmes mi? Halk m? koymuş bu yasağ?? Hay?r. Halk ad?na birileri. Şimdi normal Cumhuriyet rejiminden kaynaklanan hakk? gereği ,halk birileri taraf?ndan konulan bu yasağ? kald?rmak istiyor hakk? değil mi?

  Neymiş çağdaş yaşama ayk?r?ym?ş. Çağdaş yaşam ne? Avrupal?lar?n yaşam?. Hoş Avrupada da bir çok ülkede böyle bir yasak yok. Üstelik avrupayla dinlermiz ayr? olduğuna göre ve herkesin dinine göre yaşamak hakk?ysa, b?rak?n onlar baş? aç?k yaşas?n, biz kapal? yaşayal?m.Bizim dinimizin çağdaş yaşam olarak emrettiği bu. Onlar?n ki de laiklik gereği dinlerini yaşamlar?na kar?şt?rmamak.Onlar?n inanc? bu dinlerindeki. Bizim dinimiz de herşeyinize ben kar?ş?r?m diyor.

  Bir diğeri neymiş? Başörtüsü bahaneymiş,onu serbest b?rak?rlarsa ard?ndan şeriat isteyeceklermiş. Yani başörtüsü bir ibadet. T?pk? namaz,oruç,haç gibi Bunlar? yapanlar da var yapmayanlarda. Şimdi yapanlar şeriat m? istiyor. Eee değişikte olsa avrupada da var o ibadetler,h?ristiyanlar her pazar kiliseye gidiyorlar. Ama onlarda başörtüsü yok. Niye yok rahibeler örtmüyorlar m?? Devlet Başkanlar? takkeli papan?n elini öpmüyor mu? Hem bak onlarda kurban hiç yok. Niye yasaklam?yorsunuz kurban? onlarda yok diye. Yasaklamak şöyle dursun teçvik ediyorsunuz daha,o sektörü de ele geçirmeye çal?ş?yorsunuz TKS ad?n?za Kurban kesiyor,Kurban derilerini toplama yetkisi TSK'n?n diye ilanlar veriyorsunuz. Onunla cepleriniz doluyor değil mi??

  Bir bahanesi daha var hukukçu kad?n?n,türbanl?larla,türbans?zzlar bu farkl? yaşam biçiminden dolay? çat?ş?rlarm?ş üniversitelerde. Ne komik iddia değil mi? Sokaklarda çat?şm?yorlar,pastanelerde,sinemalarda,tiyatrolard a,salonlarda çat?ş?yor m? ki üniversitelerde çat?şs?nlar. Nitekim o da bir ibadet. Ben yapm?yorum sen yap?yorsun diye bir çat?şma var m? diğer ibadetlerde? Hacca gitmeyenler hacca gidenlerle siz niye hacca gittiniz diye çat?ş?yorlar m?? Namaz k?lmayanlar,oruç tutmayanlar,namz k?lanlara biz namaz k?lm?yoruz,siz niye k?l?yorsunuz bu çağdaş yaşama ayk?r?d?r diye çat?ş?yorlar m?? Oruç tutmayanlar biz oruç tutmuyoruz,siz niye tutuyorsunuz diye kavga m? ediyorlar onlarla.

  Netice olarak siyasilerin ülke halk?na ekonomik olarak bir şey veremedikleri zaman,halk?n bu nedenle hesap sormas?n? engellemek için kulland?klar? ,halk?n gündemini değiştirmek için gündeme sürdükleri argümanlard?r Laiklik ve Başörtüsü. Yani soyulan vatandaşlar?n,hortumlanan zedelerin feryatlar?n?n duyulmamas? için sağ gösterip sol vurma arac?d?r. Ülkenin kendilerince soyulduğunun vatandaş taraf?ndan fark edilmemesi için kulland?klar? imdat sirenleridir bunlar. Laiklik can ciğer dostudur bunlar?n,o giderse soyamazlar halk? çünkü onun kartş?t? sistem keser ellerini çaprazlama.

  Başörtüsü yasağ? dad bu şeytani zihniyetle kurgulanm?şt?r. Önce sahip olduğunu kaybettirip,sonra bulduracaks?n ki bu şeytani oyunla iktidar?n? devam ettirebilesin.

  Bir zaman ikamuda işçi olarak çal?şrken sözleşmede,sözleime farklar?n?n bir ay içinde ödenmesi gerekiyordu.6 Ay geçti ödenmedi.Çeşitli eylemler yapt?k bunun için. En sonunda Kalemli araya girerek ödettirdiği zaman adam? baş?m?z?n üstünde taş?d?k. Halbuki hakk? vermeyen ANAPt? ve o da ANAP'?n milletvekili. Tabi tam seçim sonras?na getirdiler ödemeyi de bize oy versinle diye. Selamlar

 2. #2
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  35
  Mesajlar
  718

  Standart

  dostum daha vahim olan? ne biliyor musun erdoğan? desteklemeyen onu sevmeyen beğenmeyen sanki islama ayk?r? davran?yor gibi aman eleştirmeyin erdoğan? günaht?r demeye kadar götürü bunlar bir zamanlar erbakana oy vermeyen kafir olur demeye götürdükleri gibi erdoğan?n ekonomik ve sosyal refah balonu patlayacak ama daha zaman? var ve ne yaz?k ki o zaman iş işten geçmiş olacak borçlar birikip osmanl? dönemindeki gibi borçlar karş?l?ğ?nda milletin namusuna var?ncaya dek herşey istenip al?nd?ğ?nda gerçekler ortaya ç?kacak ama nafile erdoğan?n 6 y?ld?r yapt?ğ? tek şey gündem oluşturmak asla ve asla çözüm ürettiğini göremedik başörtüsü olay?n? da öyle bi zamanda ortaya att?larki göreceksiniz bu olay?n sonuda hiç iyi olmayacak ve dönüp halka yine bak?n elimden geleni yap?yorum ama b?rakm?yorlar ki sizi refah ortam?na taş?yay?m diyecek ve bizde iyi niyetli kahraman sever halk allah senden raz? olsun sen bunu bile düşündün ya yeter dile bizden ne dilersen o da ne dilesin tekrar oy dileyecek belediyeleri dileyecek milletvekillerinin rant savaş?nda yard?m dileyecek yolsuzluk bitmedi el değiştirdi sadece eski zihniyet gitti yeni dini bütün(!) kesim yiyor şimdilik nereye kadar keseler doldurulana kadar nereye kadar halk uyanana kadar nereye kadar paralar suyunu çekip yiyecek bişey kalmayana kadar daha ne diyeyim allah sonumuzu hay?rl? etsin

 3. #3
  Yasaklı Üye devletzede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  17

  Standart

  Sevgili kardeşim,tüm müslümanlar?n Kur'anda birleşmeleri Allah?n emridir. Eğer günümüzdeki gibi böyle bir birliktelik yoksa,her müslümana Allah?n yüklediği bir farzd?r bu birlikteliği oluşturmak. Bu birlikteliği oluşturmay? düşünmeyen,hedefi bu olmayan,böyle bir gayesi bulunmayan ve eğer böyle bir birliktelik varsa,bu birlikteliğe kat?lmayan,bu birlikteliğe şarş? ç?kan,bu birlikteliğe kendine ait sebeplerle ilgisiz kalan kim olursa olsun müslümanl?ğ? şüphelidir.

  Kendiniz daha iyi bilirsiniz Tebuk seferine tembelliğinden dolay? kat?lmayan sahabinin baş?na gelenleri. ?slam?n birlikteliği ve devleti kurulmuş,devletin başkan? sefere ç?k?yoruz diyor,sen kendine ait nedenlerden gelmiyorsun.

  Bu birlikteliği bozmak,islam? y?kmak için müslüman k?l?ğ?nda olanlar? söylemeye hiç gerek yok. 52 gün dünya zindan oldu bana diyor sahabi.Tevbe ettim bu birlikteliğe tembelliğimden kat?lmad?m,beni affet,bundan sonra böyle bir hata yapmayacağ?m diye ama,52 gün kabul etmedi tevbemi diyor. Bütün sahabi insani ilişkileri kesti,eşim bile Allah?n resulüne soruyordu benim de terk etmnem gerekir mi diye. ?şte bu kadar bağl?lar Allah?n emirlerine,resülünün isteklerine. Allah ve resülü istese y?llarcaayn? yast?ğa baş koyan kocas?n? terk temeye haz?r bir eş. Bu kadar bağl? Allaha ve Resuülünün birlikteliğine. Kime yap?yor bunu Allah. Yapt?ğ?nndan pişman olan,liderinin,efendisinin emrine uymayan sahabiye. Neye rağmen? Yapt?ğ?ndan pişman olup tevbe etmesine,bir daha yapmayacağ?na söz vermesine rağmen.

  Şimdi Kuran?n etraf?nda, müslümanlar?n birlikteliğini onun bunun arkas?na tak?larak müslümanlar? bölen müslümanlar,siz gidin,bizim liderimiz oturun diyor diyen müslümanlar,islami birliktelik için bizi destekleyin deyip,iktidara geldiklerinde soyup soğana çeviren müslümanlar, sonra da sizin dediğiniz gibi AKP islam için yola ç?km?şt?r,onu desteklemeyen müslüman değildir diyen müslümanlar. Allah?n yasaklad?ğ? zinay? kumar? serbest b?rakan partiyi destekleyen müslümanlar. Ağ?r sanayi diye yola ç?k?p Avrupadaki bir milyon vatandaş?mn?z? holdinglerde hortumlayan müslümanlar.

  Başörtüsünün her yerde sertbest b?rak?lmas?,kimsenin kimsenin giyimine kar?şmamas? ideal olan durumdur islamda ve onun emridir.. Nitekim şimdi feryat ediyorlar biz müslüman değil miyiz diye başörtü karş?tlar?. Baz? hocalar bunlar? kand?rm?şlard? başörtüsü islamda yok diye keselerini doldurmak için. Yani dini para karş?l?ğ? satan gizleyen hocalar bunlar. ?şte kuranda iki cümle. Birinde NAMAZI DOSDOĞRU KILIN, diğerinde YAKALARINIZIN ÜSTÜNE GELECEK ŞEK?LDE BAŞINIZI ÖRTÜN, Bu iki emir aras?nda ne fark var? Birinde KILIN diyor,birinde ÖRTÜN. Emrin birine var diyorlar,diğerine yok diyorlar. Yani birinin üstünü örtüyorlar yok diye. Zaten Kafirin anlam? da hakikat?n üzerini,Allah?n ayetlerini örten değil mi?

  Baz?lar? da var,adam şeriata karş?y?m,başörtüye karş?t?m,laikim diye bas bas bağ?r?yor. Bizimkiler de ne olur,onlar? da müslüman kabul edelim de ay?r?mc?l?k yapm?ş olmayal?m. Say?m?z çoğals?n.Kim verdi onlar? müslüman sayma yetkisini. Allah saym?yor ki sen hangi yetkiyle say?yorsun. Sen mi koyacaks?n onlar? ahirette cennete? Nitekim müşrikler de buna benzer isteklerle gelmişlerdi efendimize pazarl?k yapmak için. Kimisi bizi namazdan muaf tut dedi,kimisi otuçtan,kimisi zekattan,kimisi de Mekkenin hangi kanunlarla yönetileceğine Allah kar?şmazsa müslüman oluruz dediler. Hangisini kabul etti Allah?n resulü pazarl?k yaparak müslümanl?ğa. Allah? resulüne bile verilmeyen yetkiyi siz kimden al?yorsunuz. Pazarl?kla müslümanl?k yok islamda. Gelir adam gibi,Allah?,resulünü ve Allah?n emirlerini emir,yasaklar?n? yasak kabul ettiğini ve bu emir va yasaklara harfiyyen uyacağ?na söz verirse o zaman müslüman olur ancak. Selamlar.

 4. #4
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  Alıntı beklenen12 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  dostum daha vahim olan? ne biliyor musun erdoğan? desteklemeyen onu sevmeyen beğenmeyen sanki islama ayk?r? davran?yor gibi aman eleştirmeyin erdoğan? günaht?r demeye kadar götürür bunlar bir zamanlar erbakana oy vermeyen kafir olur demeye götürdükleri gibi erdoğan?n ekonomik ve sosyal refah balonu patlayacak ama daha zaman? var ve ne yaz?k ki o zaman iş işten geçmiş olacak borçlar birikip osmanl? dönemindeki gibi borçlar karş?l?ğ?nda milletin namusuna var?ncaya dek herşey istenip al?nd?ğ?nda gerçekler ortaya ç?kacak ama nafile, erdoğan?n 6 y?ld?r yapt?ğ? tek şey gündem oluşturmak asla ve asla çözüm ürettiğini göremedik başörtüsü olay?n? da öyle bi zamanda ortaya att?larki göreceksiniz bu olay?n sonuda hiç iyi olmayacak ve dönüp halka yine bak?n elimden geleni yap?yorum ama b?rakm?yorlar ki sizi refah ortam?na taş?yay?m diyecek ve bizde iyi niyetli kahraman sever halk allah senden raz? olsun sen bunu bile düşündün ya yeter dile bizden ne dilersen o da ne dilesin tekrar oy dileyecek belediyeleri dileyecek milletvekillerinin rant savaş?nda yard?m dileyecek yolsuzluk bitmedi el değiştirdi sadece eski zihniyet gitti yeni dini bütün(!) kesim yiyor şimdilik nereye kadar keseler doldurulana kadar nereye kadar halk uyanana kadar nereye kadar paralar suyunu çekip yiyecek bişey kalmayana kadar daha ne diyeyim Allah sonumuzu hay?rl? etsin


 5. #5
  Pürheves NURUN ALA NUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  240

  Standart


  katılmıyorum yorumlara..
  Gönlünde hararet olanın gözünde yaş olur..

 6. #6
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  ben de kat?lm?yorum yorumlara..Herşeyin çok mükemmel olmas?n? istiyoruz,böyle istemekte hakl?y?z ama Türkiye şartlar?nda olmuyor..Türkiyenin ayağa kalkmas?n? istemeyen o kadar çok çevre varki..Erdoğana oy verenler zaten Erdoğan?n çok mükemmel, hatas?z,kusursuz,olabilecek en iyi lider olarak görmüyorlar elbette..sadece "olanlar içinde en iyisi" olarak kabul ediliyor seçmenleri taraf?ndan..Ben ilk başlarda Erdoğandan hazzetmezdim ama bakt?m ki, olanlar içinde en iyisi O..Ehvenüşşer diyelim biz buna..Erdoğandan daha iyi bir politikac? olsa, O'na oy verilir elbette..Kimsenin Erdoğana körükörüne bağl? olduğu yok..


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 7. #7
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  35
  Mesajlar
  718

  Standart

  ehveni şer dediğin olay tabiki vard?r amenna ama unutulmamal?d?r ki üstad?n sözünü : bu zamanda ahir zamanda beklenen mehdi gelip siyasete girse bozulur diyor üstad niyemiçünkü siyaset dini de tümdeğerleride kendine alet ediyor ve şu zamanda islam ad?na siyaset yapanlarda sadece islam? alet edip saf dil halk? kand?r?yorlar onlara hiçbişey olmaz gerkirse çocuklar?n? abd de okuturlar gerekirse kendileri oralarayerleşirle olan yine kulland?klar? halka müslüman tebaaya olur

 8. #8
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Alıntı beklenen12 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ehveni şer dediğin olay tabiki vardır amenna ama unutulmamalıdır ki üstadın sözünü : bu zamanda ahir zamanda beklenen mehdi gelip siyasete girse bozulur diyor üstad niyemiçünkü siyaset dini de tümdeğerleride kendine alet ediyor ve şu zamanda islam adına siyaset yapanlarda sadece islamı alet edip saf dil halkı kandırıyorlar onlara hiçbişey olmaz gerkirse çocuklarını abd de okuturlar gerekirse kendileri oralarayerleşirle olan yine kullandıkları halka müslüman tebaaya olur
  "Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli; belki pek yakında öleceğim veyahut bütün bütün konuşmaktan-bazan men olduğum gibi-men edileceğim. Onun için benim Nur âhiret kardeşlerim, "ehvenüşşer" deyip bazı biçare yanlışçıların hatâlarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil... Çünkü dahilde hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az müsaadekârdır; "ehvenüşşer" olarak bakınız. Daha "âzamüşşer"den kurtulmak için, onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun. "


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 9. #9
  Dost yolcum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  konya
  Mesajlar
  38

  Standart

  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başbakan? R. Tayyip Erdoğan'? sorunlara çözüm üretmeyen,var olan sorunlar? gerektiği zamanda gündeme getirmeyen,ülkemize ileriye doğru ad?mlar att?rmayan bir hükümetin lideri olarak sunanlara sormak istiyorum.. Allah aşk?na sevgili ülkemize liderlik yapacak başka bir lider aday? önerin/sunun/gösterin..var m?? herkes elini vicdan?na götürsün de konuşsun..
  Allah bize yeter,O ne güzel vekildir...

 10. #10
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  kardeşlerim üstad?n yasaklad?ğ? siyasi boş beleş konuşmalar? niye siteye taş?yorsunuz yaz?k

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Başbakanın Çivileri
  By devletzede in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 15.03.08, 01:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0