Milliyet'ten uluslararası çapta çalışmaları olan bir akademisyene yargısız infaz
<DIV>
</DIV>
<DIV> Dr. VELİ SIRIM</DIV>

<DIV> Doç. Dr. İbrahim Özdemir uluslararası çapta düzenlenen pek çok akademik toplantılara katılan, ilmi tebliğler sunan bir akademisyen. Yine akademik düzeyde yerli ve yabancı pek çok süreli yayında makaleleri yayınlanmış, Türkçe ve İngilizce eserleri de kitap olarak basılmış. </DIV>

<DIV> İsteyenler bu çalışmalara dair tüm ayrıntılara kendi özel sitesi olan http://www.ibrahimozdemir.com/adresini ziyaret ederek ulaşabilirler.</DIV>

<DIV> Ülkemizde bilim adamı olmanın, bilimsel çalışmalarda bulunmanın ne kadar zor olduğuna dair çok açık bir örneği bu günkü (5 Temmuz 2006) tarihli Milliyet gazetesinde sergilendi. "Milli Eğitim'de Nurcu Bir Genel Müdür: Çocuklar Ona Emanet" başlıklı haber, çarpıtma haberciliğin çok bariz bir örneği olarak tarihe geçecek nitelikte.</DIV>

<DIV> Aslında Milliyet'teki haberin çarpıtılmış bölümler ayıklandığında ortaya örnek bir akademisyen tablosu çıkıyor.</DIV>

<DIV> Haberdeöne çıkarılanunsurların başında şu bilgiler yer alıyor:</DIV>

<DIV> İbrahim Özdemir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesiyken 2003'te Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey göreve atandı. Özdemir ABD'de misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu dönemde Ian Markham'la "Globalization, Ethics and Islam: The Case of Bediuzzaman Said Nursi" (Küreselleşme, Etik ve İslam: Said Nursi Örneği) adlı bir kitap hazırladı. (İlgili kitap ve bilgiler için bkz. https://www.ashgate.com<WBR>/shopping/title.asp?key1=&amp;key2<WBR>=&amp;orig=results&am p;isbn=0%207546<WBR>%205015%204)</DIV>
<DIV></DIV>

<DIV> Milliyet'teki haberte çarpıtılan bir diğer konu ise Doç. İbrahim Özdemir'in internet sitesinde yayımladığı, "Demokratik Eğitimi İçselleştirmek" başlıklı makaleyle ilgili. Başlıkta "Nurculuk" nitelemesiyle hedef haline getirilen Doç. Özdemir, bu kez "Makalesinde 'İbadetin, namazla oruçla sınırlanamayacağını, Kuran'dan hareket edilmesi gerektiğini' yazdı' denilerek İslami kesimler açıdan da zan altında bırakılmak isteniyor. </DIV>

<DIV> Her iki yöne ısrarla vurgu yapılan haberde, Doç. Özdemir'in tamamen akademik çerçevede verdiği cevaplara çok az yer veriliyor. Aslında bu kadarı dahi haberin seviyesi ve konumunu açıkça ortaya koyuyor. </DIV>

<DIV> "Globalization, Ethics and Islam: The Case of Bediuzzaman Said Nursi(Küreselleşme, Etik ve İslam: Said Nursi Örneği)" başlıklı kitapta "Bir bürokrat açısından tartışma çıkarabilecek ifadeler" kullanıldığına, "Türkçe baskısı olmayan kitapta Özdemir için ilginç bir özgeçmiş bilgisi" yer aldığına; en büyük alışveriş sitelerinden olan www.amazon.com ile yayıncı şirket Ashgate'in www.ashgate.com internet adresindeki tıpkıbasımlarda Doç . Özdemir hakkında "Özdemir, Nur cemaatinin Türkiye'deki önde gelen bir üyesidir" ifadesinin yer aldığına değiniliyor. Hemen ardından, tamamen akademik kıstaslara uygun bir çalışma olan bukitapta Said Nursi'yi öven yazıların bulunduğuna vurgu yapılarak bir cümle aktarılıyor. Böylece hem kitap, hem diğer imza sahibi akademisyen olanIan Markam, hem de Doç. Özdemir itham altına alınıyor.</DIV>

<DIV> Bütün bunlara rağmen Doç. Özdemir'in verdiği cevaplar aslında tüm itham ve çarpıtmalara yeterli ve kifayetli.</DIV>

<DIV> Milliyet'teki haberde bu yöndeki ifadeler aynen şöyle:</DIV>

<DIV> Milliyet'in sorularını yanıtlayan Özdemir, "Said Nursi üzerine yazılan makaleleri derleyerek kitabın editörlüğünü yaptığını" söyledi. Özdemir, "Benim haberim olmadan yazmışlar. Yayınevi bir işgüzarlık yapmış, hemen düzelttim. Sonraki baskılarda bu ifade yer almıyor" dedi.
...Özdemir, kitabı 2003'te hazırladıklarını, yayımlanmasının 2005'i bulduğunu söyledi.
</DIV>

<DIV>
Özdemir, makalesiyle ilgili ("Demokratik Eğitimi İçselleştirmek" başlıklı) sorular üzerine Milliyet'e şunları söyledi:
"Ben diyorum ki, Müslümanlar bir demokrasi kültürü geliştirecekse kendi kutsal metinlerini yeniden yorumlamalıdır. Ben oradaki tespitlerimin doğru olduğuna inanıyorum. Sekülerizmi de, bizim buradaki laiklik anlamında söylemiyorum. Benim makalelerimde sivil bir espri var. Tepeden alınan kararlarla bir yere varmak mümkün değil."
</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV> www.RisaleOkuyorum.com</DIV>Edited by: SeRDeNGeCTi