Yeni Asyadan Size
Önemli uyarılar
Başörtüsü yasağına karşı yıllardır en kararlı mücadeleyi veren Yeni Asya’nın, sorunu anayasa üzerinden, üniversiteyle sınırlı olarak çözme girişimlerine temkin ve ihtiyatla yaklaşıp, bu yolun işi daha da çıkmaza sokabileceği kaygısını dile getirmesini anlamakta zorlananlar için, benzer endişeleri paylaşan muteber kalem erbabından bazı örnekler:
Prof. Dr. Hayreddin Karaman: Eğer yapılacak anayasa değişikliği ‘kamu hizmeti verenlerden yasağın kalkmaması’ şeklinde kanunlaşacaksa, üniversitedeki yasak da kalkmasın, şimdilik böyle kalsın, daha iyi (Yeni Şafak, 25.1.08).
Ahmet Taşgetiren: Sadece üniversite öğrencisine özgürlük getirmekle sorun bitmez, çünkü ‘başörtüsünü inanç gereği takanlar,’ inanç gereği takılması gereken bütün alanlarda takmak isteyeceklerdir. Bu da bir bayanın Müslüman olarak kendisini bu görevle sorumlu hissettiği tüm zaman ve mekânları kapsar. Zaman bülûğ yaşıdır, mekân ise mahrem olmayan bütün alanlardır (Bugün, 25.1.08). Ali Bulaç: AK Parti ve MHP’nin üzerinde anlaştığı husus sorunu çözmüyor, tam aksine iki büyük vahim sonuca yol açıyor: Bunlardan biri yasak anayasa maddesi haline getiriliyor; ikincisi kapsamı genişletilip ortaöğrenim, lise ve kamuda hizmet vermek isteyenlere teşmil ediliyor. Bundan daha ‘vahim bir çözüm’ olamazdı. Bu, çözüm değildir, sorunu daha karmaşık hale getirmek, ağırlaştırmaktır. Bu düzenleme ile fiilî yasağa, yasal ve anayasal dayanak kazandırılıyor. Bu düzenleme gerçekleşirse bir daha sittin sene bu madde değişmeyecektir (Zaman, 26.1.08). Merve Kavakçı: AK Parti diğer partilerle görüşürken serbestinin kapsamını genişletip noktayı koyacak mı? Yoksa iyilik edeyim derken zarar mı verecek, genişleteyim derken nefes alma alanımızı daha mı daraltacak? Kamu hizmeti alan-veren ayrımı çok tehlikeli bir ayrım (Vakit, 25.1.08).