Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 17 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 170

Konu: Dikkat! Kürtler Kardeşimizdir

 1. #1
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Thumbs up Dikkat! Kürtler Kardeşimizdir

  Kürtler, Türkiye’de azınlık değil, Türkler gibi aslî unsurdur. Her bakımdan aynı kültürü paylaştığımız, -belki de aynı kökten geldiğimiz- Kürtler, milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizi birbirimize kenetleyen bağlar, sadece aynı ülkede yaşamamızdan çok daha sıkı bağlardır. Biz yalnızca aynı devletin vatandaşı değil, aynı inancın, aynı kültürün, aynı tarihin, ‘tasada ve kıvançta beraberliğin’ bir araya getirdiği, tek bir milletin mensuplarıyız.
  Dağlıca’daki son şehitlerimizden sonra milletimiz galeyana geldi. Yüreğimize düşen acının ateşiyle bayrağı alıp sokakları doldurduk. Türk Milleti’nin birliğini, bütünlüğünü dosta, düşmana ve cümle âleme gösterdik. Hepimizin birer Mehmetçik olduğunu haykırdık.


  Bu ‘milî refleks’in gösterilmesi son derece isabetli olmuştur. Topraklarımıza göz dikenler, Çanakkale ve Millî Mücadele ruhunun yeni nesillerde de aynen devam ettiğini görmüşlerdir. Böylesine tek vücut hâline gelebilen bir milleti bölüp parçalamaya hiç kimse muvaffak olamayacaktır. Sadece dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Ordusu değil, 73 milyonluk Türk Milleti de buna asla müsaade etmeyecektir.


  ***


  Lâkin, kendi içimizde ihtilafa düşmemeliyiz. Terörle mücadele konusunda değişik görüşlere sahip olabiliriz. Ancak, Türkiye’nin düşmanlarına karşı müşterek tavır almamız fevkalâde önemlidir. Nitekim, iktidarıyla muhalefetiyle bütün siyasî partilerin son günlerde aynı çizgide birleşmeleri memnuniyet verici bir gelişmedir.


  PKK terör örgütünün legal yüzü olan DTP’nin bu ortak çizginin dışında kalması, zaten beklenen bir durumdur. Seçim sisteminin boşluklarından yararlanarak TBMM’de temsilci bulundurma hakkını elde etmiş DTP konusunda, demokratik hukuk devleti çerçevesinin dışına çıkmamak gerekir. DTP’nin ve temsilcilerinin, Anayasa ve kanunlarda vaz edilen hükümlerin dışında faaliyet gösterdiği tesbit edilirse, yetkili hukukî merciler bu konuda gereğini yerine getireceklerdir. Hâlen DTP, demokratik siyasî sistemin ve hukukun koruması altındadır. Bu itibarla, içi yanmış vatandaşlarımızın DTP aleyhindeki gösterilerini şiddete ve tahripkârlığa döndürmeleri, haklı dâvâlarında onları haksız duruma düşürür ve Türkiye’ye zarar verir.


  ***


  Bu münasebetle çok önem verdiğim bir meseleyi sevgili okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Eli kanlı PKK teröristleri ve kürtçülerle Kürt kardeşlerimizi birbirinden ayırmamız lâzımdır. Esasen, teröristlerin ve kürtçülerin hedefi, Türklerle Kürtler arasına nifak sokmak ve Türkiye’yi bir iç kavgaya götürmeye çalışmaktır.


  Bugüne kadar milletimiz bu tuzağa düşmemiştir. En acılı günlerimizde ve şehit cenazelerinde bile hep PKK lânetlenmiş, Kürt kardeşlerimizin aleyhinde bir tek slogan atılmamıştır. Bundan sonra da aynı hassasiyetle birbirimizi kucaklamaya devam etmeliyiz.
  Şu hakikati hiçbir zaman unutmamalıyız: Türkler ile Kürtler kardeştir. Kardeşimiz olan Kürtler için ‘onlar’ kelimesini kullanmak dahi bizi rahatsız eder.


  Kürtler, Türkiye’de azınlık değil, Türkler gibi aslî unsurdur. Her bakımdan aynı kültürü paylaştığımız, -belki de aynı kökten geldiğimiz- Kürtler, milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizi birbirimize kenetleyen bağlar, sadece aynı ülkede yaşamamızdan çok daha sıkı bağlardır. Biz yalnızca aynı devletin vatandaşı değil, aynı inancın, aynı kültürün, aynı tarihin, ‘tasada ve kıvançta beraberliğin’ bir araya getirdiği, tek bir milletin mensuplarıyız. Aramızdaki gönül bağı, herhangi bir etnik farklılığın çok üzerindedir.


  Türkler ile Kürtler, bin yıldan beri aynı coğrafyada, ortak bir tarih şuuruyla kardeşçe bir arada yaşamışlar, aynı kıbleye yüz sürmüşler, aynı ekmeği, nanı bölüp yemişlerdir. Şimdi malûm dış güçlerin oyunlarıyla, kendi menfaatlerinden başka hesapları olmayan Amerikan kuklası peşmergelerin entrikalarıyla bu kardeşliği bozacak mıyız?!…


  Bu ortamda yapmamız gereken, Kürt asıllı canlarımıza sevgiyle sarılmak ve onlara daha fazla sahip çıkmaktır. Teröristler ve uşakları ne yaparlarsa yapsınlar, bizi ayıramayacaklar, kardeşliğimizi bozamayacaklar, aramızdaki sevgi bağını koparamayacaklardır.

  Hasan Celal Güzel

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 2. #2
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  "Türkler ile Kürtler, bin yıldan beri aynı coğrafyada, ortak bir tarih şuuruyla kardeşçe bir arada yaşamışlar, aynı kıbleye yüz sürmüşler, aynı ekmeği, nanı bölüp yemişlerdir. Şimdi malûm dış güçlerin oyunlarıyla, kendi menfaatlerinden başka hesapları olmayan Amerikan kuklası peşmergelerin entrikalarıyla bu kardeşliği bozacak mıyız?!…


  Bu ortamda yapmamız gereken, Kürt asıllı canlarımıza sevgiyle sarılmak ve onlara daha fazla sahip çıkmaktır. Teröristler ve uşakları ne yaparlarsa yapsınlar, bizi ayıramayacaklar, kardeşliğimizi bozamayacaklar, aramızdaki sevgi bağını koparamayacaklardır."

  Hissiyatımızın tercümanı ifadeler...
  Allah razı olsun.

 3. #3
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  36
  Mesajlar
  718

  Standart

  kardeşliğin sadece yüzeysel kalmamas? gereklerinin de yerine getirilmesi gerekir kardeş demek ne demektir kardeşe nas?l davran?lmal?d?r kardeşin sosyal yaşam alanlar? nelerdir kuru kardeşlik ifadeleriyle pek bi yere var?lamaz gerekleride yerine getirilmelidir bunun gerekleri nelerdir

 4. #4
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  YABANCI BASINDA ÇIKAN BAZI KÜRTLER?N ?LANI ÜZER?NE
  Herald Tribune’e Gazetesine Paris Kürt Enstitüsü imzas?yla verilen ilanla, güya Kürtleri temsilen baz? isteklerde bulunmuşlard?r. Gerçek Kürtleri temsil etmeyen baz?lar?n?n, Kürtlerin tarihi geçmişine bütün bütün z?t olarak ayr? bir yol izledikleri görülmektedir.
  Bu hadise bize 84 sene evvel cereyan eden bir hadiseyi hat?rlatt?. Cihan Harbinden yenik ç?kan Osmanl?lar?n üzerine binbir hesaplar yap?l?rken baz? Ermeni ve Kürtler de ayr?l?p kendi devletlerini kurmay? düşünürler. ?şte bunlardan bir Kürt Paşas? ile Ermeni Paşas? –ne garip tecellidir ki– yine Pariste iki milleti temsilen anlaşma imzalarlar.

  Bu haberi duyan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri iki büyük Kürt aşireti reisi ile birlikte bu anlaşman?n Kürtleri temsil etmediğini, Kürtlerin Osmanl?lardan ayr?l?k düşüncesinde olmad?klar?n? ve daha birçok hakikatleri ifade etmişlerdir.

  Bugün yine ayn? merkezlerde ayn? tipten adamlar ve ecnebi parmağ?yla olaylar geliştirmek istenmektedir.
  Bediüzzaman Hazretleri ve arkadaşlar?n?n o zaman ?kdam Gazetesine ve Sebil-ür Reşad Mecmuas? vas?tas?yla efkâr-? ammeye duyurduklar? hakikatleri biz de bugün ayn? ihtiyaçtan tekrar ehl-i dikkate arz ediyoruz.
  ?ttihad ?lmi Araşt?rma Heyeti
  ----------------------------------
  ?kdam
  22 Şubat 1336
  7 Mart 1920
  Say?: 8273
  KÜRDLER VE OSMANLILIK ([1][1])
  ?kdam Ceride-i Muteberesine!
  Evvelki günkü gazeteler, Paris’de Şerif Paşa ile Ermeni heyet-i murahhasas? reisi Boğos Nubar Paşa aras?nda Kürdistan ve Ermenistan hakk?nda bir i’tilaf akd edildiğini yazarak, Kürd efkâr-? umumiyesinden istizahatta bulunuyorlard?.
  Dörtbuçuk as?rdan beri vahdet-i ?slamiyenin fedakar ve cesur hâdim ve taraftarlar? olarak yaşam?ş ve dinî ananesine sadakati gaye-yi hayat bilmiş olan Kürdler; henüz beşyüzbine karib şühedas?n?n kan? kuruma­dan, şişlere geçirilen yetimlerinin, gözleri oyulan ihtiyarlar?n?n hat?rala­r?n? teessürlerle anarken; ?slamiyetin zarar?na olarak, tarihî ve hayatî düşmanlar?yla i’tilaf? akdetmek suretiyle; salabet-i diniyeleri hilaf?nda iftirak-cûyane âmâl takib edemezler. Binaenaleyh, Kürd vicdan-? millisinin bu tarz tahassüsüne muğayir hareket eden zevat? da tan?­mazlar.. Ve yegane emelleri de; vahdet-i dinî ve millîlerini muhafaza ol­duğundan, keyfiyyat?n izah?na delalet buyurulmas?n? muhterem gazete­nizden istirham ediyoruz.
  Sadat? Berzenciye’den Dava Vekili Ahmet Arif
  Hizan Sadat-? Kiram?ndan ?htiyat Binbaş?s? Muhammed S?dd?k
  Ulema-i Ekrad’dan Said-i Kürdî
  -----------------------------------
  Sebil-ür Reşad
  4 Mart 1336
  17 Mart 1920
  Say?: 461
  KÜRDLER VE ?SLÂM?YET
  “... Bu hususda en ziyade söz söylemek salâhiyyetine haiz bulunan ve Kürdlerin salâbet-i diniye, necabet-i ?rkiye ve celâdet-i ?slâmiyesini bi­hakk?n temsil eden ve “Dar-ül Hikmet’ül ?slâmiye” azas?ndan Kürd eşraf ve mütehayy?zan?ndan bulunan fazl-? şehîr Bediüzzaman Said-i Kürdî Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki:
  ‘Boğos Nubar ile Şerif Paşa aras?nda akdedilen mukaveleye en müskid ve beliğ cevap, vilayat-? şarkiyede Kürd aşairi rüesas? taraf?n­dan çekilen telgraflard?r. Kürdler camia-i ?slamiyeden ayr?lmaya asla ta­ham­mül edemezler. Bunun aksini iddia edenler mutlaka makas?d-? mah­susa taht?nda hareket eden ve kürdlük nam?na söz söylemeye selahiyettar ol­mayan beş on kişiden ibarettir.
  Kürdler, ?slâmiyet nam ve şerefini i’la için beşyüzbin (500.000) kişi feda etmişler ve makam-? hilafete olan sadakatlerini, isar ettikleri kan ile bir kat daha te’yid eylemişlerdir.
  Ma’hud muht?ran?n esbab-? tanzimine gelince: Ermeniler Vilâyat-? Şarkiyede ekall-i- kalil derecesinde bulunduklar? için asla bir ekseriyet teminine.. ve ne kemiyyeten, ne de keyfiyyeten Şarkî Anadolu’da iddia-y? temellüke muvaffak olamayacaklar?n? son zamanlarda anlad?lar.. Maksadlar?na Kürdler nam?na hareket ettiğini iddia eden Şerif Paşay? alet etmeyi müsait ve muvaf?k buldular. Bu suretle Kürd ve Ermeni davas? ortada kalmayacak ve Şarkî Anadoludaki iftirak âmâli mevki-i fiile ç?km?ş olacakt?.
  ?şte, bu gaye ile o ma’hud beyanname müştereken imzaland? ve kon­feransa takdim olundu. Ermeniler’in maksad? Kürdleri aldatmaktan başka bir şey olamaz. Çünkü ileride Kürdlerin kemiyyeten hal-i ekseri­yette bulunduklar?n? inkar edemeseler bile, keyfiyyeten, yani ilmen, irfanen kendilerinden dûn olduklar? bahanesiyle, Kürdleri bir millet-i ta­bie haline getirecekleri muhakkakt?r. Buna ise, akl? baş?nda olan hiçbir Kürd taraftar değillerdir. Zaten Kürdler bu beyannameye yaln?z sözle değil, bilfiil muhalif olduklar? isbat ediyorlar.
  Kürdlük davas? pek mânâs?z bir iddiad?r.. Çünkü herşeyden evvel Müslümand?rlar.. Hem de salabet-i diniyeyi taassub derecesine isal eden hakiki müslümanlardan... Binaenaleyh, Ermenilerle ayn? ?rktan bulunup bu­lunmad?klar? meselesi, onlar? bir dakika bile işgal etmez. “El ?slâmü cebbeti’l asabiyyete’l cahiliyyete” ?slam, uhuvvet-i ?slamiyeye münafi olan kavmiyyet davas?n? men’ eder.
  Esasen bu, tarihe ait bir şeydir.. Kürdlerin as?l ve nesepleri ne olursa ol­sun, ?slâmdan iftiraka vicdan-? millîleri asla müsaid değildir. Bununla beraber, Kürdlerin Arap kavm-i necibi ile ?rken alâkadar bulunduğu hakâik-i tarihiyedendir.
  ?slamiyyet, herhangi bir ?rk?n diğer bir unsuru ?slam aleyhine olarak menfî surette intibah has?l etmesini kabul edemez. Binaenaleyh, Kürdleri Müslümanl?ktan ay?rmak isteyenler esasat-? ?slâmiyeye muhalif hareket ediyorlar. Fakat bunlar da kimlerdir? Bir iki kulüpte toplanan beş on ki­şiden ibaret!.. Hakiki Kürdler kimseyi kendilerine vekil-i müdafaa olarak kabul etmiyorlar. Onlar?n vekili ve Kürdlük nam?na söz söyleyecek an­cak Meclis-i Mebusan-? Osmaniyedeki mebuslar olabilir.
  Kürdistan’a verilecek muhtariyetten bahsediliyor... Kürdler, ecnebî hi­mayesinde bir muhtariyeti kabul etmektense, ölümü tercih ediyorlar. Eğer Kürdlerin serbestii inkişaf?n? düşünmek laz?m gelirse; bunu Boğus Nubar ile Şerif Paşa değil, Devlet-i âliye düşünür. hülâsa: Kürdler bu hususta kimsenin tevassut ve müdahalesine muhtaç değildirler. Seyyid Abdülkadir Efendinin beyanat-? ma’lumesine gelince: bu hususta şimdi­lik bir şey söyleyemem. Bununla beraber bu beyanat?n tahrif edilip edilmediğini bilemiyorum.
  Bediüzzaman Said-i Nursi

  [1][1] Not: ?kdam gazetesi, Üstad Bediüzzaman ve iki arkadaş?n?n Şerif Paşa’y? müştere­ken protesto eden yaz?lar?n?n baş?na uzunca bir tarif koymuştur. Biz sadece Üstad?n ve arkadaşlar?n?n müşterek protesto yaz?s?n? veriyoruz.

  KAYNAK:?ttihad sitesi.
  Konu yenipınar tarafından (22.01.08 Saat 10:49 ) değiştirilmiştir.
  Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur'ân'dır.

  Bediüzzaman


 5. #5
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Ya başta "Kürtler aslî unsurdur" diyor ya. Hiç samimi değil.

  Vallahi az?nl?k olmaya raz?y?z.
  Erdoğan da "Kürtlere az?nl?k olmay? teklif edemem" demişti ya.
  Ya dedim gel. Et. Ben raz?y?m.

  B?rak?n aslî unsuru, az?nl?klar?n bile haklar?na sahip olamad?k 80 y?ld?r.

  Sizi bilmem ama "kürtler kardeşimizdir" diyenlerin nerdeyse çoğu, kürtler türklüğü kabul edip kendi dillerinden ve haklar?ndan vazgeçtiklerinde kardeş olarak kabul ediyorlar.

  Yani Kürtler değil, Türkler onlar?n kardeşi.

 6. #6
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  kellim kellim la yenfa

 7. #7
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  36
  Mesajlar
  718

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ya başta "Kürtler aslî unsurdur" diyor ya. Hiç samimi değil.

  Vallahi azınlık olmaya razıyız.
  Erdoğan da "Kürtlere azınlık olmayı teklif edemem" demişti ya.
  Ya dedim gel. Et. Ben razıyım.

  Bırakın aslî unsuru, azınlıkların bile haklarına sahip olamadık 80 yıldır.

  Sizi bilmem ama "kürtler kardeşimizdir" diyenlerin nerdeyse çoğu, kürtler türklüğü kabul edip kendi dillerinden ve haklarından vazgeçtiklerinde kardeş olarak kabul ediyorlar.

  Yani Kürtler değil, Türkler onların kardeşi.
  valla kardeş ne diyeyim aklın yolu bir sadece katılıyorum sana keşke itiraz edilebilecek bi yanın olsaydı da sana haksızsın diyebilseydim biz asli unsur değiliz gerçekte şu an ama bir zamanlar asli unsur olarak başlamıştık şimdi vatandaşız vatandaş vatandaş kulağa nasıl geliyorbilmiyorum ama sadece vatandaş

 8. #8
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  teybi başa saracağ?z olmayacak..
  o kadar? kafi..

 9. #9
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  36
  Mesajlar
  718

  Standart

  tabi kafi bu konu zaten fazla konuşmaya da değmez biz din kardeşiyiz ayn? çat? alt?nda değilmiyizdaha ne istiyoruz bu konular zaten bizi bölünmeye götürür en iyisi kürtlerle ilgili konular?da kapatal?m vaktimizi fuzuli harcamayal?m

 10. #10
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Uzun y?llard?r bu konuda maalesef yanl?şl?klar yap?ld?. Fakat son zamanlarda bu meselede büyük bir ilerleme görünüyor. temennimiz ?slam kardeşliği ve devletin as?l sahibi olma ekseninde problem çözülür. Bu yaraya da bir merhem sürülür. Devlet yanl?şlar?ndan vaz geçer. Art niyetli insanlar?n ellerinden de istismar malzemeleri al?n?r.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Müslümanlar, Kürtler ve deprem
  By YİĞİDO in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02.01.12, 10:22
 2. O Bizim Kardeşimizdir
  By Fehim in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 23.03.09, 11:30
 3. Türban, Ermeniler, Kürtler, Aleviler...
  By Meyvenin Zeyli in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.12.08, 23:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0