+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Diyarbakırdaki Patlamayı Yapan Asıl Senarist

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Diyarbakırdaki Patlamayı Yapan Asıl Senarist

  BİTSİN BU TİYATRO


  Diyarbakır’ı büyük bir katliamın hedefine koyan terör örgütü PKK bu son olayla kimin maşası olduğunu çok net ortaya koymasına rağmen henüz bir türlü cesaret edilip arkasındaki bu asıl kanlı el gösterilemiyor. Terör örgütü PKK’ya, bu eylemle bunu yapmak istedi, şunu demek istedi, şu mesajı verdi gibi bir dünya gücüne layık değerlendirmeler atfediliyor. Oysa bunlar dağdaki eşkıyaya asla yakıştırılabilecek kabiliyetler değildir.


  Türkiye’nin iç ve dış siyasetini etkileyip yönlendirme amaçlı çok geniş çaplı ve komplike organizasyonlar, çok ince hesaplar ve tahliller gerektiren bu karmaşık terör eylemlerini çoğu zamanlarını dağlardaki inlerinde geçirmek durumunda bulunan terörist başı birkaç yaban adamına mal etmek için hala ne illüzyonlar, hokkabazlıklar, şaklabanlıklar sergileniyor…


  Çeyrek yüzyıldır milletimize büyük acılar yaşatan, nice kâbuslu günler geçirten dünyanın bu en kanlı örgütünün arkasındaki asıl kanlı eli görmemek ve de göstermemek için sarf edilen olağanüstü çabalar ve bu çabaların ne pahasına olursa olsun ısrarla görmezden gelinmesi Türkiye’nin şimdiye kadar terör belasından neden kurtulamadığının izahını da barındırmaktadır.


  Bunca zamandır PKK terör örgütüne 5 kıtada uluslararası dış destek, içeride koruma sağlayan ve türlü çeşitli evrensel güç odaklarını etkileyebilen bu gerçek terörist devlet aslında boncuk gibi gözler önünde dururken ne amaçla görmezden gelinir?


  Terörle işbirliği gibi ağır bir insanlık suçu işlemeyi göze alarak terör eylemcilerini himaye eden Batılı ülkelerin elini PKK cinayetlerine ortak olmaya mahkûm eden bu evrensel hegemonik gücün hangi zihniyetin kontrolünde olduğunu Mısır’daki sağır sultan bile bildiği halde neden ısrarla bilmezlikten gelinir?


  Özellikle son yıllarda dünyanın en ileri teknolojisini kullanan bir dünya gücü haline gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve dünyanın en etkin istihbarat örgütlerine sahip bir Türkiye’yi bunca uğraştıran PKK terör örgütünü dağdaki üç beş eşkıya bozuntusunun yönettiği saçmalığına hangi gerekçe ile inanılır gibi edilir?


  Bu ne yapıp ne yapamayacağı üç aşağı beş yukarı belli, çapları ortada birkaç terörist başının küresel boyutlarda faaliyet yapıp bunca finansman ve lojistik destek sağlayabileceğine neden inandırılır ve nasıl inanılır?


  PKK terör örgütünün Koskoca ülkelerin yöneticilerini, parlamentolarını, istihbarat örgütlerini ve hatta yargı sistemlerini etkileyip kendi emellerine böyle kolayca hizmet ettirebileceği gibi akla ziyan bir düşünceyi herkesin kabul etmesi ne diye istenir?


  Bu bir avuç eşkıya başının dünyanın etkin medya organlarını, uluslararası büyük haber ajanslarını etkileyip kendilerine yandaş yapabildiklerini herkesin düşünmesini istemenin ve bunu kabullenmenin mantığı var mı?


  Dahası dünyanın tek süper gücü ABD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO gibi evrensel kuruluşları birkaç terörist liderin yönlendirip desteğini elde ettiği veya bütün bunları ortak zeminde buluşturacak bir menfaat sağladığı varsayımı ile hareket edilmesi hangi akla hizmet etmektedir?


  Çünkü dünyanın bu en etkin güçlerinin PKK’ya terör örgütü gözüyle bakıp mensuplarına terörist muamelesi yapmakta olağanüstü bir isteksizlik gösterdikleri ve Türkiye’nin yoğun çabaları sonucu atmak zorunda kaldıkları adımları da kerhen attıkları çok açıktır.


  Türkiye’nin terörle mücadelede bu eli kanlı PKK örgütü ile baş etmesini, uluslararası güç odakları ve güç dengeleri karşısındaki başarısına endeksleyen asıl faktör dağlardaki eşkıya ve onların yönetimi olamayacağına göre nedir ve toplumun bunu düşünmekten alıkonmasına niçin bunca çalışılmaktadır?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Birçok gelişmiş ülkenin bile sahip olamad?ğ? ileri teknoloji ürünü savaş malzemesini, özellikle may?nlar? PKK örgütüne sağlaman?n kolay iş olmad?ğ? kesindir. Bunu NATO üyesi bir Türkiye’ye rağmen yapmak ise hiç kolay değildir. Hepsi de bildik bir avuç terörist baş?n?n bunu yap?p başarabileceğine niçin inanmam?z isteniyor?  Bugün 5 k?tada mensuplar?n? bar?nd?racak, yönetecek, istihbarat ve finansman sağlayacak, siyasi ve ideolojik amaçlar ortaya koyup bunun eğitimini gerçekleştirecek, çeşitli etkinlikler ve yay?n organlar? arac?l?ğ? ile geniş kitlelere yans?tacak devasa bir uluslararas? organizasyonu bir avuç terörist liderin yönetmesinin mümkün olamayacağ? aç?kt?r. Bu akla, mant?ğa ayk?r? ve asla söz konusu olmayacak bak?ş aç?s?na adeta at gözlüğü takt?r?p bir milleti belli bir doğrultuda bakt?rma gayretinin arkas?ndaki saik nedir?  Çok uzun devlet geçmişine ve engin siyasi kültüre sahip olan bir milletin evlatlar? olarak neden devlet adamlar?m?z, siyasi kadrolar?m?z, ayd?nlar?m?z, sivil toplum kuruluşlar?m?z, kanaat önderlerimiz ve özellikle son zamanlarda mantar gibi biten stratejik araşt?rma kuruluşlar?m?z bu gerçekliğin üzerinde keskin k?l?çla durup kamuoyunu ve toplumu doğru şekilde bilgilendirmeye yönelmez?  Bu hiçbir ak?l, mant?k ve sağduyunun kabul edemeyeceği izah tarz?nda ?srar edilip bütün her şeyin birkaç terörist liderin Türkiye’yi bölüp bir bağ?ms?z Kürt devleti kurmak için yapt?ğ?na, yapabildiğine, başarabildiğine herkesin inanmas?n? istemek kimin amac?na ve ideolojisine hizmet etmektedir?  PKK terör örgütünün arkas?ndaki uluslararas? bu güç nedir ve bununla hangi devlet doğrudan ilgilenmektedir?  Bunu bilmek, ortaya ç?karmak, millete göstermek ve dünyaya ilan etmek neden bu kadar zor ve hatta imkâns?z hale getirilmiştir?  Neden bu olmas? gerekenin tam tersine hareket edilerek PKK terör örgütünün arkas?ndaki bu uluslararas? güç ve as?l alakal? olan devlet bilinmesin, ortaya ç?kmas?n diye bunca bilgi kirliliği oluşturulur, deliller karart?l?p her şey sapt?r?l?r, zihinler buland?r?l?r, ortal?k sürekli toz duman alt?nda tutulur?  Y?llarca PKK terör örgütünü ve elebaş? Abdullah Öcalan’? Suriye’nin su sorunu için Türkiye’ye karş? bir koz olarak kulland?ğ? yalan? var gücü ile dile getirilip pompaland? ve herkes inand?r?lmaya çal?ş?ld?. Nihayet Suriye Abdullah Öcalan’? Şam’dan kovdu ve Türkiye ile ilişkileri de bugün en ideal noktaya geldi. O kadar ki Suriye geleneksel milli davas? Hatay üzerindeki tüm iddialar?n? da terk edip resmen dünyaya ilan etti. Ama PKK terörü bugün hala devam ediyor…  Demek ki PKK’n?n varl?ğ?n? Suriye’nin su sorununa bağlayarak izaha çal?şanlar?n ve bu iddialar?n? ?srarla sürdürenlerin bir yan?ltma, bilgi kirliliği oluşturma amaçl? gayret içinde olduklar? bugün net ortaya ç?km?ş bulunuyor! Çünkü yan?lm?ş olsalard? en az?ndan milletten bir özür dilerlerdi. Ya da hiç değilse bu sapt?r?c? tutumlar?ndan vazgeçerlerdi.  O yalanlar? ortaya ç?kt? ama işbirlikçiler pes etmediler. Bu kez tutturdular Mesut Barzani Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurmak ve Güneydoğu’yu Türkiye’den kopar?p katmak istiyor. Bunun için de terör örgütü PKK yönetimini ve militanlar?n? kontrolündeki özerk bölgede koruyup himaye ediyor şeklinde yeni bir yalan propaganda ve dezenformasyona başlad?lar.  Şimdi Türk Silahl? Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a yönelik bir dizi s?n?r ötesi hava ve kara operasyonlar? gerçekleştirmesinden sonra gerek bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani ve gerekse merkezi Irak yönetimi, başta Cumhurbaşkan? Celal Talabani olmak üzere PKK terörünü k?namaya ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini aç?klamaya başlad?lar…
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Türkiye s?n?r ötesi hava ve kara operasyonlar?n? spesifik olarak ve münhas?ran PKK kamplar?na yönelik yaparak Kuzey Irak üzerinde hiçbir emel beslemediğini aç?k seçik gösterdi. Oysa Türk Silahl? Kuvvetleri’nin s?n?r ötesi harekât?na ilişkin gerek Türkiye’de ve gerekse d?şar?da dillendiren söylem yaln?zca PKK kamplar?n? değil, daha önemli olarak Kuzey Irak’taki Kürt devleti oluşumuna ve bizzat Mesut Barzani’ye yönelik olacağ? yönündeydi.  Çünkü Türkiye’nin bölünüp parçalanmas?na yönelik as?l tehlike PKK’dan çok Barzani yönetimi olduğu şeklinde bir söylem kamuoyuna yans?t?l?yordu. Hiç kuşkusuz bu söylem de bilerek-bilmeyerek PKK terör örgütünün arkas?ndaki as?l ülkenin gözlerden ve dikkatlerden saklanmas?na yönelik bir manipülasyon ve dezenformasyondu.  Peki, şimdi art?k bunca olaydan ve tecrübelerden sonra terörü besleyip amaçlar? için kullanan ve son Diyarbak?r eylemini de gerçekleştiren as?l gücü, iradeyi ve arkas?ndaki devleti bulup dünyaya ilan etmek için şapkam?z? önümüze koyup şu sorular?n cevaplar?n? çok sakin bir şekilde bulmam?z?n vakti henüz gelmedi mi?  1-Bunun vakti henüz gelmediyse neden gelmedi?  2-Daha düne kadar terörist baş? Abdullah Öcalan’? Şam’da himaye eden Suriye istihbarat örgütü Muhaberat’?n MOSSAD’a angaje olduğunu dönemin Genelkurmay II. Başkan? Org. Çevik Bir aç?klam?şt?. Zaten Suriye’nin desteğini çekmesinden sonra PKK terörünün bugün hala devam etmesi yukar?da belirtildiği gibi bu iddialar?n bir yan?ltma, bilgi kirliliği oluşturma amaçl? olduğunu net ortaya koymuş bulunuyor!  Peki, neden y?llarca PKK terörünün ?srail taraf?ndan kollan?p desteklendiğini değil de Suriye’nin su sorunu için Türkiye’ye karş? koz olarak kullanmak için desteklediğine inand?r?ld?k? Bu iddiay? ?srarla dile getiren Türkiye Cumhuriyeti kurum, kuruluş ve yetkilileri ?srail’e mi hizmet ediyorlard?? Şayet öyle ise neden? Bunun Sabetayist Toplum yap?lanmas? ile bir alakas? var m?d?r, yok mudur? Bu kas?tl? yanl?ş yönlendirmelerin y?llard?r PKK terörünün önlenememiş olmas?nda büyük etkisi ve katk?s? olmuş mudur; olmam?ş m?d?r?  3- Bugün Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi lideri Barzani ve merkezi yönetimi yetkilileri PKK terörüne karş? olduklar?n? ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini aç?kl?yorlar. Demek ki Barzani yönetiminin Güneydoğu’yu Türkiye’den kopar?p kuracağ? bağ?ms?z Kürt devletine katmak için PKK’y? desteklediği propagandas? da terör örgütünün arkas?ndaki as?l ülkeyi, ?srail’i gözlerden ve dikkatlerden ?rak tutmak için kullan?lm?ş…  Esasen sahibinin sesi konumundaki Barzani’nin bugüne kadar ?srail bask?s? alt?nda ve yönlendirmesi ile PKK hamisi pozlar? tak?nd?ğ? çok aç?kt?. Şimdi de Türkiye’nin etkisi bask?n ç?k?nca tutum değiştirdiği de aç?kt?r.  Peki, ?srail’i ?srarla göz ard? edip her şeyi Barzani’ye mal eden, bir dağ? bir çöpün arkas?nda görünmez hale getiren bu propaganday? yapanlar ?srail işbirlikçileri değillerse necidirler? Herkesi kör âlemi sersem yerine koymalar?n?n nedeni nedir?  4- Türkiye’de 2007 y?l? boyunca, özellikle de seçim öncesi ve sonras?nda şu propaganda büyük bir kampanyaya dönüştürülerek yurt sath?nda sürdürüldü:  Terörün as?l kaynağ? Kuzey Irak’t?r. Bu batakl?k kurutulmadan terör bitirilemez. Kuzey Irak’a sadece hava harekât? ve birtak?m kara operasyonlar? yapmak yetmez. Bu şimdiye kadar defalarca yap?ld?, sonuç değişmedi. Zaten Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için as?l tehlike PKK’dan çok Kuzey Irak’taki Kürt devleti oluşumudur. Kuzey Irak’a girip Barzani’yi de getirip Abdullah Öcalan’?n yan?na ?mral?’ya koymadan terör bitmez.  Bu propagandaya ABD’deki baz? çevreler, özellikle önde gelen siyonist NEO-CON’lar da destek verdiler. Hatta terörle mücadele özel temsilcisi emekli Org. Edip Başer ve diğer birçok emekli general de bu söylemi dillendirdiler. Bu söylem medyada da büyük destek buldu.  Ayr?ca Bat?’dan gelen birtak?m nevzuhur adamlar Musul’un Türkiye’ye bağlanmas? için gönüllü çal?ş?p propaganda yapt?lar, kampanyalar başlatt?lar.  Ve bugün… Art?k kimse Diyarbak?r’daki terör sald?r?s?n?n Kuzey Irak’tan kaynakland?ğ?n? söyleyemez. Arkas?nda Suriye ve ?ran da olmayacağ?na göre kim yapt?rd?? Hala ?srail denilemeyecek mi? Denilemeyecekse neden?  ?srail’den korkulduğu için mi? ?srail yandaşlar? Türkiye yönetimine egemen olduklar? için mi? Türkiye’deki güçlü Yahudi lobisinin hedefi olmaktan korkulduğu için mi? Nedeni Sabetayist Toplum örgütlenmesi mi? Hangisi? Yani neden PKK terörünün Türkiye’ye ?srail taraf?ndan musallat edildiğini kimse ağz?na almak istemiyor? Yalan ve sapt?rma amaçl? olduğu art?k net ortaya ç?km?ş bulunan birtak?m propagandalarla koca bir millet hala oyalan?p neden gerçeği görmesi engelleniyor?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  5-Türk Silahl? Kuvvetleri’ni Kuzey Irak’a kapsaml? bir s?n?r ötesi harekât için azmettirmeye, teşvik etmeye, milleti de destek ve bask? unsuru oluşturmak için ajite etmeye yönelik aylard?r ?srarla sürdürülen propaganda ve eylemlerin as?l amac? iddia edildiği gibi PKK terörünün beslendiği batakl?ğ? m? kurutmakt??  Yoksa dünya siyonizminin amac? doğrultusunda Türkiye’yi bir savaşa sokup sonunda Osmanl? Devleti gibi çökertmek ve Sevr Plan?n?n nihai aşamas?n?n gerçekleştirilmesine bilerek-bilmeyerek destek olup çanak m? tutmakt??  6-Art?k PKK terörünün sadece Kuzey Irak’tan desteklenip beslendiği şeklindeki zoraki iddialar?n doğru olmad?ğ? aç?kt?r. PKK’n?n Suriye taraf?ndan su sorununda koz olarak kullan?lmak amac?yla desteklenmediğini de biliyoruz…  O halde Diyarbak?r’daki katliam amaçl? korkunç terör eylemini kim yapt?? PKK gerçekleştirdiyse kimin yard?m? ile ve hangi d?ş gücün desteği sayesinde gerçekleştirdi? Bu kez yine ?srail dememek için binbir dereden binbir zahmetle sular taş?y?p yalan propaganda ve dezenformasyon değirmenini çal?şt?rmaya çal?şanlar kimlerdir ve ne yapmak istiyorlar?  Şimdi görülen o ki yine göz boyamaya yönelik bir sahte d?ş destek bulunup oluşturuluncaya kadar; PKK terör örgütü liderliğinin bu eylemleri hangi nedenlerle ve ne amaçlarla yapt?klar?na dair çok mavallar, masallar, martavallar dinleyeceğiz. Terörün mant?ğ? mant?ks?zl?kt?r deniliyor… Terör örgütünün amac? sadece terör yapmakt?r deniliyor. Diyarbak?r halk?n? karş?s?na almas? umurunda olmaz deniliyor… Terörün belli bir amac? olamaz, varl?ğ?n? sürdürmek için eylem yapmas? gerekir deniliyor… Bütün bu saçmal?klar asla ve kesinlikle ?srail’den hiç söz edilmesin diye dile getiriliyor…  Peki, gözlerimizin içine baka baka söylenen bu mavallar?, martavallar?, yalan propagandalar?, dezenformasyonlar? sonsuz bir sab?r ve tevekkülle sonuna kadar, yani Türkiye Cumhuriyeti de t?pk? Osmanl? Devleti gibi baş?m?za y?k?l?ncaya kadar dinleyecek miyiz?  Dünya siyonizminin ülkemizi yeniden bölüp parçalayarak küçücük topluluklar haline getirip baş?m?za birer diktatör dikmesini böyle teslimiyet içinde bekleyecek miyiz?  Yoksa yeter art?k deyip şu ?srail’in kulağ?ndan tutmas? için bu büyük devletin bir şey yapmas?n? m? gür bir ç?k?şla isteyeceğiz?

  El aziz gazetesi-manşet
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  D?YARBAKIR’DAK? KATL?AM PKK EYLEM? TAMAM DA…

  Haberi Başbakan aç?klad?… Diyarbak?r’daki menfur terör eyleminde kullan?lan arabay? sat?n alan ve eylemi gerçekleştiren kişiler yakaland?, failin Kuzey Irak’taki PKK kamplar?nda bomba eğitimi gördüğü tespit edildi…
  Hiç kuşkusuz ki çok k?sa sürede al?nan bu sonuç kayda değer büyük bir başar?d?r. Ancak unutulmas?n ki bu başar? güvenlik güçlerinindir. Elbette ki emniyet teşkilat? taraf?ndan gerçekleştirilen bir başar?dan hükümet ve onun baş?ndaki Başbakan da büyük pay sahibidir. Ama bir siyasi iktidar için sadece emniyetin başar?s? yetmez. Siyasi iktidar için as?l başar? bundan doğru siyasi sonuçlar ç?kar?p gereğini yapabilmesidir.
  Güvenlik güçlerinin çok h?zl? şekilde ald?klar? bu başar?l? sonuç özellikle bir nedenle ayr?ca fevkalade büyük bir önem taş?maktad?r. Diyarbak?r’daki baz? sivil toplum kuruluşlar? ad?na yap?lan aç?klamada birçok eylemin failleri aradan geçen uzun zamana rağmen henüz yakalanamam?şlard?r denilerek bu son eylemin de iddia edildiği gibi mutlaka PKK taraf?ndan gerçekleştirildiği hususunun kesin olmad?ğ? ifade edilmek istendi. Failleri yakalanamayan olaylara sözü getirmenin güvenlik güçlerine mal edilme kast?n? içerdiği malum.
  Gerçekte terör eylemlerini planlay?p organize eden as?l güç genelde çok değişik sonuçlar da elde etmeyi öngörmektedir. Bu öngörülen sonuçlardan biri de failler yakalanamay?p meçhul kald?ğ?nda bu eylemlerden güvenlik güçlerini sorumlu tutup toplumun terör örgütü yerine devlete öfke duymas?n? sağlamakt?r.
  Özellikle öğrencileri hedef ald?ğ? için büyük bir toplumsal infiale neden olan son Diyarbak?r eyleminin faillerinin yakalanm?ş olmas? PKK’y? bölge halk?n?n gözünde lanetli konuma getirecektir ki bu çok önemli bir husustur. Bu olayda hiç değilse güvenlik güçleri ve dolay?s?yla devlet töhmet alt?nda b?rak?lmam?ş olmaktad?r. Çünkü olay?n niteliği bu tür spekülasyonlara müsait bir görünüm arz etmekte idi.
  Ancak bu sorunun çözümü ve tümüyle ortadan kald?r?lmas? için yeterli bir neden değildir. Çünkü as?l gerçek fail hala, hiç de meçhul olmamas?na karş?n tamamen meçhul durumdad?r. Daha doğrusu herkesin bildiği ve fakat kimsenin ağz?na almak istemediği bir aç?k s?r durumu söz konusudur.
  Evet, eylemi yapan Kuzey Irak’taki PKK kamp?nda bomba eğitimi gördüğüne göre hiç kuşkusuz ki faili PKK’d?r. Peki, ama biri ç?k?p da PKK bu eylemi yapmakla şunu amaçlam?şt?r diyebilir mi? Zaten PKK’n?n bu eylemde bir ç?kar? olmad?ğ?n? düşünenler güvenlik güçlerine atfetmek istiyorlard?. ?yi ki eylemi gerçekleştiren kişiler yakaland? ve PKK’n?n işi olduğu kesinleşti.
  Ama o soru yine de karş?l?ğ?n? bulamam?ş durumda verilecek cevab?n? beklemektedir. Çünkü PKK neden yaps?n bunu?
  Gerçi sorunun cevab? hususunda uzmanlaşm?ş dezenformasyon ustalar? hemen devreye giriyorlar. Efendim, işte terörün mant?ğ? olmaz… Terörist sadece terör yapmak için vard?r… S?rf sesini duyurmak için bile eylem yapar… Dağda s?k?şt?ysa ne yapabilecekse onu yapar… Ve daha ne z?rvalar…
  Aç?kças?, uluslar aras? boyutlarda örgütlenmiş ve 25 y?ld?r koskoca Türkiye Cumhuriyetine meydan okuyan ve gücünü hala koruyan, hatta artt?ran bir kurumsallaşm?ş oluşumun ilerisini gerisini hiç düşünmeden s?rf terör olsun diye eylem yapt?ğ?na inanmam?z istenmektedir. Bunu isteyenler muhataplar?n? ne yerine koyduklar?n? da söyleseler bari.
  Çeyrek yüzy?ld?r bunca ülkede örgütlenerek uluslar aras? boyutta destek al?p varl?k gösteren, siyasi uzant?lar?n? ak?llara durgunluk verecek bir yöntemle bağ?ms?z seçtirip TBMM’ne göndererek grup kurduran bir etnik hareket için… Yeri geldiğinde bunun çaresi siyasi çözümdür, yeri geldiğinde ise bunlar ne yapt?ğ?n? bilmeyen bir grup serseri teröristtir demek herkesi kör âlemi sersem yerine koymak değilse nedir?
  Herkes biliyor ki PKK etnik temelde ve Marksist ideoloji ile siyasi amaçl? terör yapan bir örgüttür. Bu terör örgütü bugüne kadar ABD, Avrupa Birliği ve baz? komşu ülkelerden destek alm?şt?r. Bu defalarca kan?tlanm?ş bir gerçeklik olarak dünya kamuoyu önünde en yetkili ağ?zlarca aç?kça çok kez telaffuz edilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ve bugün… Art?k kimse Diyarbak?r’daki terör sald?r?s?n?n Kuzey Irak’tan kaynakland?ğ?n? söyleyemez. Arkas?nda Suriye ve ?ran da olmayacağ?na göre kim yapt?rd?? Hala ?srail denilemeyecek mi? Denilemeyecekse neden?  ?srail’den korkulduğu için mi? ?srail yandaşlar? Türkiye yönetimine egemen olduklar? için mi? Türkiye’deki güçlü Yahudi lobisinin hedefi olmaktan korkulduğu için mi? Nedeni Sabetayist Toplum örgütlenmesi mi? Hangisi? Yani neden PKK terörünün Türkiye’ye ?srail taraf?ndan musallat edildiğini kimse ağz?na almak istemiyor? Yalan ve sapt?rma amaçl? olduğu art?k net ortaya ç?km?ş bulunan birtak?m propagandalarla koca bir millet hala oyalan?p neden gerçeği görmesi engelleniyor?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Asıl Gurbet
  By Mesrure in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.03.14, 17:49
 2. Ve asıl hüner...
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.10.13, 19:16
 3. SeNaRiSt'in Senfonisinden Nağmeler...
  By Bir_İntihar_Senaryosu in forum Şiirler
  Cevaplar: 144
  Son Mesaj: 24.09.08, 12:02
 4. Çocuklar İçin SeNaRiSt SeNarYoları
  By ibnulvakt in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 12.09.08, 23:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0