+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Asıl Sorunumuz (Ahmet Altan)

 1. #1
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart Asıl Sorunumuz (Ahmet Altan)

  Bu adam, Türkiyenin vicdan? yaaa.

  Her sorunun bir ad? var.
  Kürt sorunu, Ermeni sorunu, K?br?s sorunu, türban sorunu, terör sorunu, 301 sorunu…
  Biz bunlar?n hepsini tek tek ayr? sorunlar olarak görüyoruz.
  Bunlar?n hepsinin asl?nda tek bir ismi olabileceği pek akl?m?za gelmiyor.
  Belki de bizim böyle hepsi değişik isimli birçok sorunumuz yok.
  Belki de bizim ad? “Türk sorunu” olan tek bir sorunumuz bulunuyor.
  Neticede bütün bu sorunlar?n kaynağ?nda hep kendimize rastl?yoruz.
  Biz başka türlü davransak belki de bu sorunlar olmayacakt?.
  Kabul edelim ki bizim “narsisistik” bir yap?m?z var.
  Kendini çok beğenen, kendine hayran, böylesine muhteşem olduğu için her istediğini yapmaya hakk? olduğuna inanan, kendisinin başkalar?na yapt?ğ?n? fark etmeyen ama başkalar?n?n kendisine yapt?ğ? en küçük bir davran?şta hemen “haks?zl?ğa uğrad?ğ?n?” düşünen bir kişilik yap?s? bu.
  Asla kendini haks?z görmez.
  Asla haf?zas? kendi yapt?klar?n? kaydetmez.
  Ama daima “kendine yap?lanlar?” hat?rlar.
  Niye öyle bir davran?şla karş?laşt?ğ?n? hiç sormaz.
  Çünkü o, öylesine olağanüstüdür ki o ne yaparsa yaps?n ona tepki gösterilmemelidir.
  Aran?zda Kürtlere neler yap?ld?ğ?n? hat?rlayan var m??
  12 Eylül"deki bask?lar?, Diyarbak?r Hapishanesi"ni, işkenceleri, yak?lan köyleri, Kürtçe konuşulmas?n?n yasaklanmas?n?, çocuklar?na istedikleri isimleri bile koymalar?na izin verilmediğini, şark? söylemenin bile suç olduğunu hat?rlayan var m??
  Olduğunu sanm?yorum.
  Kürt sorunu deyince bunlar? hiç düşünmüyoruz.
  Bizim için Kürt sorunu demek, PKK, dağa ç?kan çocuklar, bas?lan karakollar?m?z demek.
  Sorunun nas?l ç?kt?ğ? çoktan haf?zam?zdan silinmiş.
  Ermeni sorununa bak?n.
  En iyimser rakamlara göre dört yüz bin, baz?lar?na göre bir buçuk milyon Ermeninin öldürüldüğü o korkunç “tehciri”, nehirlere at?lan ihtiyarlar?, kayalara vurulan bebekleri, boğulan kad?nlar?, el konulan mallar? hat?rlayan?n?z var m??
  Yok, herhalde.
  Biz ne hat?rl?yoruz?
  Rus askerleriyle birlikte Türk köylerine sald?ran Ermeni komitac?lar?.
  Ermeni komitac?lar kaç kişiydi, öldürülen Ermeniler kaç kişiydi?
  Rus s?n?r?ndaki komitac?larla, Bursa"daki, Adana"daki, Kayseri"deki Ermenilerin ne ilgisi vard??
  Hadi, bunlar yaşand? geçti.
  Peki, yaşanan? bir daha değerlendirmeye, olanlar? gözden geçirmeye, bizim de “haks?z” olabileceğimizi bir kerelik olsun düşünmeye istekli miyiz?
  Hay?r.
  Ya K?br?s meselesi.
  Biz, Türklere neler yap?ld?ğ?n? hat?rl?yoruz, bas?lan köylerimizi, öldürülen insanlar?m?z?.
  Peki, o olaylardan önce, “bağ?ms?zl?k” isteyen Rumlara karş? ?ngilizlerle işbirliği yapan Türklerin neler yapt?ğ?n? hat?rl?yor muyuz?
  Hay?r.
  Nikos Sampson"u hat?rl?yoruz. Onun yapt?ğ? manas?z darbeyi de hat?rl?yoruz. “Soydaşlar?m?z?” korumak için adaya “kahramanca “ç?k?ş?m?z? da hat?rl?yoruz.
  Peki, o adan?n yar?s?na yerleştiğimizi, Rumlar?n mallar?na el koyduğumuzu, K?br?sl? Türkleri bile adadan kaç?racak hale getirdiğimizi hat?rl?yor muyuz?
  Bütün çözüm önerilerini reddettiğimizi hat?rl?yor muyuz?
  Bak?n, uzun sürmüş bir ilişkide hiçbir zaman bir taraf yüzde yüz hakl?, diğer taraf yüzde yüz haks?z olamaz.
  Bizim de hakl? olduğumuz zamanlar, haks?z olduğumuz zamanlar olmuştur.
  Haks?zl?ğa uğram?ş?zd?r.
  Haks?zl?k yapm?ş?zd?r.
  Ama kendi yapt?klar?m?z? külliyen yok say?p, sadece karş?m?zdakilerin yapt?klar?n? haf?zam?za kaydetmek, sonunda bizi öfkeli, “intikam almak” isteyen, herkesi düşman gören, uzlaşmas?z bir toplum haline getirir…
  Ki zaten öyle olduk.
  Bence, sorunlar?m?z?n bu kadar uzamas?n?n, bir türlü çözülememesinin, hiçbir uzlaşma yolunun bulunamamas?n?n, hep k?zg?n olmam?z?n, hep haks?zl?ğa uğrad?ğ?m?za inanmam?z?n, hep kuşkulanmam?z?n temelinde bu garip “narsisizmimiz” ve sadece kendimize yap?lanlar? hat?rlayan haf?zam?z yat?yor.
  Biz, yapt?klar?m?z? kabul etmek istemiyoruz.
  Biz, asla “özür dilerim” demek istemiyoruz.
  Biz, bir çözüm yolu bulmay? önermeyi istemiyoruz.
  Biz, sadece cezaland?rmak istiyoruz.
  Bize yap?lanlar? ödetmek istiyoruz.
  Ve, sorunlar hiç bitmiyor.
  Sonra da o sorunlar? parçalara ay?r?yoruz ve onlara değişik isimler tak?yoruz.
  Belki de sorunlar?n değişik isimleri yok.
  Belki de tek isimli bir sorun bu.
  Türk sorunu.
  Bizim “narsisist” yap?m?z?n baş?m?za açt?klar? bunlar.
  Bütün bunlar? çözebilmek için de…
  Gerçeği görmemiz gerekiyor.
  Ama işte bu da başka bir sorun…
  Çünkü narsisistler kolay kolay gerçeği göremez.
  Anlayacağ?n?z, Türk sorunu, sorunlar?m?z aras?nda halli en güç olan?.

 2. #2
  Yasaklı Üye yatağanlı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  1.014

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  , Türk sorunu, sorunlar?m?z aras?nda halli en güç olan?.
  Kardeşim iyi tespit fakat yanl?ş isim. Sorunun as?l ad? "Rejim, yani Süfyan'?n rejimi" Art?k herkes bunu anlamal?. Bu noktaya varmadan hiç bir sorun halledilemez!

 3. #3
  Dost ibnuzzaman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  16

  Standart

  Alıntı yatağanlı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeşim iyi tespit fakat yanlış isim. Sorunun asıl adı "Rejim, yani Süfyan'ın rejimi" Artık herkes bunu anlamalı. Bu noktaya varmadan hiç bir sorun halledilemez!
  Katılıyorum. Başka mesajda da belirttim. Bu rejimin aslında hakiki Türklükle alakası yok. Ama Türkler çoğunluk olduğu için ve onların desteğini almak için adeta Şeytan'ın sağ tarftan yanaşması gibi Türklüğü kullanıyor. Ne yazık ki kısmen de olsa başarılı oldu.

 4. #4
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Alıntı yatağanlı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeşim iyi tespit fakat yanlış isim. Sorunun asıl adı "Rejim, yani Süfyan'ın rejimi" Artık herkes bunu anlamalı. Bu noktaya varmadan hiç bir sorun halledilemez!
  Emin ol hocam, ahmet altan da bunun farkındadır.
  Çünkü kendisi de Türk.

  Ama biliyorsunuz ki rejim ile ilgili hiçbir söz edilemez. Hapse girilir yoksa.

  O yüzden işte o da bu şekilde anlatmış.
  Kimileri de anlıyor zaten.

  Ama şu da var. Bu sadece rejim değil.
  MİLLİYETÇİLİK.

  Kimse kusura bakmasın.
  Bugün ülkücü denilen yaratıklar kemalist değiller. Türk ve İSLAM diyorlar. Atatürk devrimleri vs... geyiğine girmiyorlar.

  Yani rejim de değil olay sadece.

 5. #5
  Pürheves nesl_hn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  208

  Standart

  Güzel bir yaklaş?m . Ahmet Hoca'n?n her zaman ki güzel tespitlerinden biri.
  Mala mülke mağrur olma,deme var mı ben gibi.
  Bir muhalif rüzgar eser,savurur harman gibi!
  !

 6. #6
  Yasaklı Üye yatağanlı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  1.014

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Emin Ama biliyorsunuz ki rejim ile ilgili hiçbir söz edilemez. Hapse girilir yoksa.

  Ama şu da var. Bu sadece rejim değil.
  M?LL?YETÇ?L?K.

  Kimse kusura bakmas?n.
  Bugün ülkücü denilen yarat?klar kemalist değiller. Türk ve ?SLAM diyorlar. Atatürk devrimleri vs... geyiğine girmiyorlar.

  Yani rejim de değil olay sadece.
  Kardeşim, rejim denen süfyaniyet hiç bir ölçü tan?madan herkesi kullan?r. Faili meçhullere ne dersin? Amma art?k son zamanlarda oyunlar bozulmaya başlad?. Çok şeylere şahid olduk. Güzel günler de göreceğiz inşallah. Süfyaniyetle ilgili olarak yani bu günkü rejimle ilgili olarak risalelerde çok güzel izahlar var. kimin onu parçalayacağ? da yaz?lm?ş.

 7. #7
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Alıntı yatağanl? Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeşim, rejim denen süfyaniyet hiç bir ölçü tan?madan herkesi kullan?r. Faili meçhullere ne dersin? Amma art?k son zamanlarda oyunlar bozulmaya başlad?. Çok şeylere şahid olduk. Güzel günler de göreceğiz inşallah. Süfyaniyetle ilgili olarak yani bu günkü rejimle ilgili olarak risalelerde çok güzel izahlar var. kimin onu parçalayacağ? da yaz?lm?ş.
  Ya yatağanl? hocam.
  Peki dünyan?n neresi örnek al?n?p da yap?lm?ş bunlar? Ben bunu idrakte zorlan?yorum.

  Bak?n?z, dünyada sadece kore, iran ve türkiyedeki anayasalarda bir isme at?f vard?r.

  Dünyada k?yafet devrimi sadece Mao devriminde ve bizde yap?lm?şt?r. Dil ile veya k?yafet ile medeniyet olacağ?n? zannedenler de sadece bizdedir herhalde.

  Dünyan?n neresinde B?Z VARIZ diyenler hapise at?l?rlar? Bugün türkiyenin bir çok hapishanesinde ve zindanlar?nda düşünce suçlular?n?n ortak noktas? kürt vard?r demeleri. Yani hapishaneler kürt vard?r diyenler ile dolu. Kimseyi öldürmeyen, kimseye tecavüz etmeyen, kimsenin bir şeyini çalmayan. Sadece VARIZ diyen. Sadece insan hakk?n? isteyen. Dilini konuşmak, öğrenmek, tarihini bildirmek isteyen.

  Diğer taraftan, biliyoruz ki Kuran kurslar? yasakland?. ?mam Hatipler kapand?. Dini kitaplar?n bas?m? yasakland?. Ezan Türkçe oldu.

  Veya dünyan?n neresinde şapka takmad?ğ? için öldürülen insanlara YOBAZ denir?

  Elini veren kolunu kapt?r?yor resmen.
  ?nsanlar? aşağ?laya aşağ?laya arkam?zda kimseyi b?rakmad?k. Önce Farslar, Arkas?ndan araplar, şimdi ise Kürtler... Tüm ?slami milletler bizden uzaklaş?yor.Bugün benim etraf?mdaki bir çok arkadaş?m araplar mevzu bahis olunca ki ben araplara inan?lmaz hayran?m...

  Arap deyince eşcinsellerin en çok olduğu millet deniyor.
  Ya da en yobaz millet deniyor.
  ?slam? onlar bu hale getirmişler bozmuşlar deniyor.

  Yani hakikaten elini veren kolunu kapt?r?yor.

  Duyduğuma göre imam?n teki sen kalk Kürtler Cin taifesindendir de. ?nsanlara böyle nefreti körüklemek dünyan?n neresindedir?
  Dünyada 6 milyar insan yaş?yor. 5,95'ine düşman?z.

  ?ş mi yani?
  Anlatt?ğ?m insanlar?n kesiştiği ortak nokta ise Kemalizm
  Konu Eyüpşan tarafından (02.01.08 Saat 17:44 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Ahmet Altan'?n her görüşünü beğenmek ve kabul etmek zorunda değiliz. Fakat demokrasi, ,insan haklar?, rejimin yanl?şlar? konusunda doğru ve cesur tesbitlerde bulunuyor. Bu insanlar? bu yönleriyle tebrik ve teşvik etmek laz?m. Bu yanl?ş düşümncelerini kabul etmek anlam?na gelmez.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 9. #9
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Alıntı aşur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ahmet Altan'ın her görüşünü beğenmek ve kabul etmek zorunda değiliz. Fakat demokrasi, ,insan hakları, rejimin yanlışları konusunda doğru ve cesur tesbitlerde bulunuyor. Bu insanları bu yönleriyle tebrik ve teşvik etmek lazım. Bu yanlış düşümncelerini kabul etmek anlamına gelmez.
  Yanlış olduğunu düşündüğüm sadece Din görüşü var.
  Ateist olması acı.

  Onun dışında Ahmet Altan'ı anlamak, insanın kendisini sorgulamasıdır.

  Ama elbette her dediğine he demek doğru olmaz. Lâkin tespitleri tamamen vicdanından...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kader - Ahmet Altan
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 11.11.19, 13:23
 2. Ahmet Altan: Ezan
  By muhibbülkurra in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.02.09, 15:13
 3. Kırkıncı Oda - Ahmet Altan
  By SeRDeNGeCTi in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.12.08, 08:54
 4. Cami Işıklarına Bakan Çocuk-Ahmet Altan
  By akıncı in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 11.07.08, 16:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0