+ Konu Cevaplama Paneli
2. Sayfa - Toplam 14 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 12 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 ve 131
Like Tree1Beğeni

Konu: Faiz Olan Bankada Çalışmak Günah mı?

 1. #11
  Gayyur turanmaraş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  52

  Standart

  HASAN KARDEÞ CEVAP KAÇ GÜN SONRA GELİR?
  MELEKLERİN MÜMİNLERE DUASI(MÜMİN7)
  EY ULU RABBİMİZ,SENİ RAHMETİN VE İLMİN HERŞEYİ KUŞALTMIŞTIR! O HALDE TEVBE EDENLERİ VE SENİN YOLUNDA TABİ OLANLARI MAĞFİRET EYLE VE ONLARI CEHENNEM AZABINDAN KORU!

 2. #12
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  fikih@sentezhaber.com bir de bu adresi dene istersen.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #13
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  İlk günlerinden bu yana İslâmın mücadele ettiği,kökünü kazımaya çalıştığı kötü alışkanlıklardan ve musibetlerden ikisi içki ve fuhuş ise, öbürü de hiç şüphesiz faizdir. Bunlar Cahiliye Arapları ile bütünleşmiş, hayatlarından birer parça olmuş, kan ve damarlarına işlemişti. İslâmiyet kısa zamanda bunu ortadan kaldırdı.Nitekim asırlar boyunca İslâm ülke ve cemiyetlerinde faizin esamesi okunmazdı. Ne zaman ki cahiliye inanç ve âdetleri yeniden hortlamaya yüz tuttu; beraberinde de bütün unsurlarını toplayıp geldi. İçki, fuhuş, kumar, müstehcenlik ve faiz bu belâlardan bazılarıdır.

  Meselâ herşey Avrupa'dan ithal edilirken, iktisadî hayat da büyük ölçüde faiz sistemine göre ayarlandı. Böylece, nihayet bugün her köşe başında pıtırak gibi faiz kuruluşları bitmeye başladı. Orada çalışanlar da yurt dışından getirilemeyeceğine göre, ülkemiz insanının çalıştırılması gerekti. Sonunda müdüründen memuruna, işçisinden temizlikçisine kadar bütün kadrolar dolduruldu.

  Faizle iş yapan teşekküllerde çalışanların durumunu iki şekilde mütalâa etmek mümkündür. Birincisi, o müessesenin faizle iş yaptığını, çalışmanın mes'uliyet getireceğini bildiği halde imkânlarının cazibesine kapılarak girenler; ikincisi ise, vaktiyle girmiş, fakat o zamanlar haramlık ve helâllik cihetine pek dikkat etmemiş, hattâ bunun bir mahzur teşkil edeceğini bile düşünmemiş olanlar.

  Şu husus bilinen bir gerçektir: İslâmiyet faizi tamamıyla yasaklamış, onunla hep mücadele etmiş, faize gidecek yolları kapatacak çeşitli yardımlaşma müesseseleri kurmuş; cemiyetin rahat ve huzurunu faiz belâsının kaldırılmasında görmüştür. Böyle olduğu halde, yüce dinimiz en küçük tasarruflarına varıncaya kadar bütün ticarî ve sınaî muamelelere faizi bulaştırmaya çalışan, her fırsatta milleti faize teşvik eden, insanlardaki yardımlaşma duygusunu sarsan, borç alıp verme gibi iş dünyasını rahatlatan bir âdeti kaldıran faize dayalı müesseseleri tasvip eder mi? Etmeyeceği şüphe götürmez bir gerçektir.

  Bediüzzaman'ın ifadesiyle «Ribanın (faizin) kap ve kapıları olan bankaların nef'i (faydası) beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir, âlem-i İslama zarar-ı mutlaktır.» (1)

  Faizle ve faizli işlemlerle meşgul olmak hem âyetlerde, hem de hadislerde yasaklanmış, haram kılınmıştır. Âyetin meali şöyledir:

  «Faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer mecnundan başka bir halde kabirlerinden kalkmazlar. Böyle olması da onların, 'Alım satım da ancak faiz gibidir' demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır.» (2)

  Faiz kanalıyla harama bulaşan kimseler hadis-i şerifte şöyle tasnif edilmektedir:

  «Faizi yiyen, yediren, şahitlik ve kâtipliğini yapan, Allah'ın rahmetinden uzak kalmıştır.» (3)

  Âyet-i kerimede mutlak olarak sadece faiz yiyenler zikredilirken, hadis-i şerifte yiyen, yediren, şahitlik ve kâtipliğini yapan peş peşe sıralanmış ve «Allah'ın rahmetinden uzak olma» cihetinde birlikte ve toptan ifade edilmiştir.

  Durum böyle iken, faiz kuruluşlarında çalışanlar her ne kadar doğrudan faiz yemiyor ve yedirmiyorlarsa da; muamelesini görmekte, hesap ve yazışmalarını yapmakta, idarî işlerini yürütmektedirler. Gerek memur olsun, gerekse müdür olsun; hadiste geçen «kâtip» mefhumunun içine girmiş olmaktadır.

  İşte bu hususları bilen bir insanın bilerek bu nevi müesseselere girmesi, tavsiye edilecek bir şey değildir. «Başka bir iş bulamadım», «Zaruret icabı girmem gerekiyor» gibi bahaneleri, kişiyi haklı çıkaracak, üzerindeki mes'uliyeti giderecek gerekçeler olarak görmek mümkün değildir. Çünkü helâl ve meşru daire insanın ihtiyacına kâfi gelecek kadar geniştir. Belki meşru dairede bulduğu ve çalıştığı işin ücreti diğerine nisbetle bir miktar az olabilir, ama hiç olmazsa şaibeli bir para olmaz. Üstelik böyle faiz esasına dayalı bir kuruluşta çalışmayı bir zaruret olarak kabul etmek de oldukça güçtür.

  «Diğer memurluklarda ve kamu iktisadî teşekküllerinde çalışmakla bir faiz müessesinde çalışmak arasında ne fark var? Çünkü, memura verilen maaşa da büyük ölçüde faiz karışmaktadır" gibi sözlere gelince: Evvelâ, memurların hepsi veya resmî olan diğer işyerlerinde çalışanların tamamı faizli muamelenin muhasebesini yapıyor değildir. Yani, memur veya işçi bizzat faizle uğraşmamaktadır. Halbuki faize dayalı işyerlerinde çalışanların bütün mesaisini faiz hesaplan, akitleri ve muamemeleri almaktadır.
  Diğer taraftan, devletin geliri sadece faiz yoluyla birikmemektedir. Büyük ekseriyeti halktan alman vergiler ve benzeri yollardan sağlanmaktadır. Memur da maaşını alırken oradan gelen paraları niyet ederek kabul eder. Hattâ kazancını kumar, içki alışverişi ve benzeri helâl olmayan bir yoldan temin eden bir insanın, meselâ inşaat gibi meşru sayılan bir işinde çalışıldığı zaman, işçinin almış olduğu ücret meşru ve helâldir. Yine alacaklı bir Müslümanın, borçlu bir gayrimüslimin şaraptan elde ettiği paradan borcunu alması caizdir. (4) Her ne kadar bu paranın aslı dinen haram sayılan bir yoldan elde edilmişse de, alacaklı için durum farklıdır. Çünkü o, borçludan hakkını almaktadır. Bu paranın haram yoldan kazanılmasında alacaklının bir mes'uliyeti yoktur. Mes'uliyetin tamamı borçlu olana aittir. Memurun da durumu bundan farklı olmasa gerektir. Çünkü memur meşru olan bir iş yapmakta, yaptığı işten dolayı bir miktar hak elde etmektedir. Bunu da devlet karşılamaktadır. Bunun için faizli iş yerlerinde çalışan kimseler kendilerini devlet memuru ile kıyaslayamazlar.

  Faiz esasına dayalı iş yapan müesseselere girip de meselenin haramlık - helâllik cihetini daha sonraki zamanlarda araştırma yoluna girmiş olanlar, geçimlerini temin edecekleri başka bir iş buldukları takdirde, orada kalmaları ve devam etmeleri tavsiye edilmez. Helâl dairede bir iş bulma gayret ve azmi içinde bulunmaları gerekir.
  sorularla İslamiyet

 4. #14
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  acaba günümüzde faiz ile 1400 sene önceki ayn?m?. bunu irdelemeli...

 5. #15
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  Riban?n (faizin) kap ve kap?lar? olan bankalar?n nef'i (faydas?) beşerin fenas? olan gâvurlara ve onlar?n en zalimlerine ve bunlar?n en sefihlerinedir, âlem-i ?slama zarar-? mutlakt?r

  mektubat sayfa 450
  Konu Lebid24 tarafından (24.12.07 Saat 11:15 ) değiştirilmiştir.

 6. #16
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  Faizle iş yapan teşekküllerde çal?şanlar?n durumunu iki şekilde mütalâa etmek mümkündür. Birincisi, o müessesenin faizle iş yapt?ğ?n?, çal?şman?n mes'uliyet getireceğini bildiği halde imkânlar?n?n cazibesine kap?larak girenler; ikincisi ise, vaktiyle girmiş, fakat o zamanlar haraml?k ve helâllik cihetine pek dikkat etmemiş, hattâ bunun bir mahzur teşkil edeceğini bile düşünmemiş olanlar.

  Şu husus bilinen bir gerçektir: ?slâmiyet faizi tamam?yla yasaklam?ş, onunla hep mücadele etmiş, faize gidecek yollar? kapatacak çeşitli yard?mlaşma müesseseleri kurmuş; cemiyetin rahat ve huzurunu faiz belâs?n?n kald?r?lmas?nda görmüştür. Böyle olduğu halde, yüce dinimiz en küçük tasarruflar?na var?ncaya kadar bütün ticarî ve s?naî muamelelere faizi bulaşt?rmaya çal?şan, her f?rsatta milleti faize teşvik eden, insanlardaki yard?mlaşma duygusunu sarsan, borç al?p verme gibi iş dünyas?n? rahatlatan bir âdeti kald?ran faize dayal? müesseseleri tasvip eder mi? Etmeyeceği şüphe götürmez bir gerçektir.

  Yani. Faiz ile kredi al?p iş yapan bir kuruluşta da çal?şmak haramd?r. Bunu yapmayan sanayi kuruluşu yok denecek kadar azd?r. ve öyleyse bir çok insan haram para kazan?r. banka faiz veriyorda. kime veriyor. alan suçsuzmu. yada faiz alan kuruluşta çal?şanda bu mant?ğa göre haram yiyor...
  Konu Lebid24 tarafından (24.12.07 Saat 11:58 ) değiştirilmiştir.

 7. #17
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  Faizi yiyen, yediren, şahitlik ve kâtipliğini yapan, Allah'?n rahmetinden uzak kalm?şt?r. h. şerif.
  Müslim, Müsakat, 105.

 8. #18
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Hattâ kazanc?n? kumar, içki al?şverişi ve benzeri helâl olmayan bir yoldan temin eden bir insan?n, meselâ inşaat gibi meşru say?lan bir işinde çal?ş?ld?ğ? zaman, işçinin alm?ş olduğu ücret meşru ve helâldir. Yine alacakl? bir Müslüman?n, borçlu bir gayrimüslimin şaraptan elde ettiği paradan borcunu almas? caizdir.
  .

 9. #19
  Müdakkik Üye uSuLca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara & Kütahya
  Mesajlar
  877

  Standart

  Suanda siz faiz d?yorsunuz ama Kurandak? ?fade ribaa d?r. Ve o dönemdek? ribaa cok ?y? ?rdelenmel? arast?r?lmal?d?r. Bugun klas?k f?k?h k?taplar?na bakarsan?z fa?zlle ?lg?l? kaba taslak tatm?n?sz seyler buluyoruz. Bugun b?z kat?l?m bankac?s?y?z vs d?yen her kurum fa?zle cal?s?r bu ac?kt?r nett?r. Ister kar pay? des?nler ?ster kat?l?m oran? b?zzat yetk?l?ler?n ?t?raf?d?r bu. Bu konuda yen? duzenlemeler get?r?l?yor ?nsallah vede muzakerelerde cok ?y? sonuclar al?n?yor. Ama bunu halka ac?klamak zor iş z?ra oturmus bey?nler var yen?ye b?lmed?kler?ne dusman olan ?nsanlar b?z 1400 y?ld?r ribaya faiz dem?s?z hala oyle oldugunu san?yoruz b?r? kalksa deseke yok bu boyle deg?ld?r o donemdek? r?ba ?le bu zamank? fa?z farkl?d?r. Adam? afaroz ederler ama bu z?hn?yet deg?secek ?nsanlar on kabullerden kurtulup dusunerek yorumlayarak bu anlay?slara tekrar yaklasacaklard?r. Zira bu kac?n?lmaz sonuctur. B?z bugun hala yuzlerce y?l onces?n?n fetvalar? ?le amel ed?yoruz oysa fetvalar? olusturan durumlard?r. B?l?yoruz k? duruma gore farkl? fetvalar c?kar bolgeden bolgeye fetvalar deg?s?r. Bugun durum deg?sm?st?r ve bu ?slam?n ana c?zg?ler?nden ayr?lmadan mutlak manada fetvada da deg?s?kl?k olacakt?r. Olmal?d?r. B?z korkmadan gecm?s?m?z? ?rdeley?p onlardak? guzell?kler? al?p asr?m?z?n sorunlar?na cevap ver?r n?tel?ge get?r?p bunu ?nsanlar?n amel?ne sunmal?y?z.Ustadda boyle yapm?st?r. Imam? azam boyle yapm?st?r Imam? saf?? de Imam? azam?n ogrenc?s? olup yaklas?k %40 l?k b?r meselede Imam? azama muhalefet eden Imameyn de cesurca elest?rm?s ?mam? azama kat?lmam?st?r. B?z bunu yapmaktan korkmamal?y?z. Ama edeb s?n?rlar?n?da asla aşmamal?y?z. Hanef? f?kh?na bakarsan?z eger; Takr?ben %60 Imam? azam?n gorusu kabul gorur %40 ?mameyn n?n bu b?le net b?r gosterged?r b?z?m ?c?n. Selametle

 10. #20
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Alıntı uSuLca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Suanda siz faiz dıyorsunuz ama Kurandakı ıfade ribaa dır. Ve o dönemdekı ribaa cok ıyı ırdelenmelı arastırılmalıdır. Bugun klasık fıkıh kıtaplarına bakarsanız faızlle ılgılı kaba taslak tatmınısz seyler buluyoruz. Bugun bız katılım bankacısıyız vs dıyen her kurum faızle calısır bu acıktır nettır. Ister kar payı desınler ıster katılım oranı bızzat yetkılılerın ıtırafıdır bu. Bu konuda yenı duzenlemeler getırılıyor ınsallah vede muzakerelerde cok ıyı sonuclar alınıyor. Ama bunu halka acıklamak zor iş zıra oturmus beyınler var yenıye bılmedıklerıne dusman olan ınsanlar bız 1400 yıldır ribaya faiz demısız hala oyle oldugunu sanıyoruz bırı kalksa deseke yok bu boyle degıldır o donemdekı rıba ıle bu zamankı faız farklıdır. Adamı afaroz ederler ama bu zıhnıyet degısecek ınsanlar on kabullerden kurtulup dusunerek yorumlayarak bu anlayıslara tekrar yaklasacaklardır. Zira bu kacınılmaz sonuctur. Bız bugun hala yuzlerce yıl oncesının fetvaları ıle amel edıyoruz oysa fetvaları olusturan durumlardır. Bılıyoruz kı duruma gore farklı fetvalar cıkar bolgeden bolgeye fetvalar degısır. Bugun durum degısmıstır ve bu ıslamın ana cızgılerınden ayrılmadan mutlak manada fetvada da degısıklık olacaktır. Olmalıdır. Bız korkmadan gecmısımızı ırdeleyıp onlardakı guzellıklerı alıp asrımızın sorunlarına cevap verır nıtelıge getırıp bunu ınsanların amelıne sunmalıyız.Ustadda boyle yapmıstır. Imamı azam boyle yapmıstır Imamı safıı de Imamı azamın ogrencısı olup yaklasık %40 lık bır meselede Imamı azama muhalefet eden Imameyn de cesurca elestırmıs ımamı azama katılmamıstır. Bız bunu yapmaktan korkmamalıyız. Ama edeb sınırlarınıda asla aşmamalıyız. Hanefı fıkhına bakarsanız eger; Takrıben %60 Imamı azamın gorusu kabul gorur %40 ımameyn nın bu bıle net bır gostergedır bızım ıcın. Selametle
  çok mesnetsiz ve sağlıksız görüşler..
  "Üstad da böyle yapmıştır" denmiş..Üstad ne yapmış ?


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Faiz Yemek Haram da Faiz Vermek Helal mi?
  By fatma46 in forum Fıkıh
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 17.06.08, 17:07
 2. Bankada Çalışan Arkadaş Var mı?
  By NURUN ALA NUR in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.02.08, 17:54
 3. Finans Kuruluşları ve Faiz
  By ademyakup in forum Fıkıh
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 04.02.08, 11:32
 4. Banka Hesabıma Yatırılan Faiz?
  By renasnur in forum Fıkıh
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 08.01.08, 09:52
 5. Bankada Çalışmak
  By Eyüpşan in forum Fıkıh
  Cevaplar: 64
  Son Mesaj: 07.11.07, 07:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0