+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: Nefisle Mücadele Etmek

 1. #1
  Gayyur hasretdenizi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  137

  Standart Nefisle Mücadele Etmek

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı

  Nefisle mücadelemiz ölünceye kadar sürer. Ölmeden önce nefsimizi yendiğimizi söyleme imkânımız yoktur. Fakat Allah’ın yardım ve inayetiyle onu hayra yönlendirebiliriz.
  Peygamber Efendimiz (asm) nefsin bitmek bilmeyen fırtınaları karşısında Allah’ın yardım ve inayetine sığınılabileceğini, bize, “Allah’ım. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma” duasıyla göstermiştir.
  Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi şanlı bir Peygamber “Nefis daima kötülükleri emreder. Ancak Rabb-i Rahim’im yardım eder ve merhamet ederse o başkadır” sözü ile nefse güvenilmeyeceğini bildirmiştir.
  Nefsin azgın istekleri karşısında ancak Allah’a sığınılır, Allah’tan yardım istenir.
  Bediüzzaman Hazretlerinin işaretiyle, nefse biraz olsun hâkim olmanın ve onu hayra ve tövbeye sevk etmenin yolları şöyle sıralanabilir:
  1- Nefsimizi savunmayacağız. Onu günahların ve hataların başı bilip ona aldanmayacağız. Onu ittiham etmekten geri durmayacağız. Onun hatırı için Müslüman kardeşimize küsmeyeceğiz. Onun hatırı için Allah’a ve Resûlüne (asm) darılmayacağız.
  2- Nefsimizin türlü türlü çekiştirmelerine ve bizi yanlışa sürükleyen bitmek bilmez isteklerine karşılık Allah’a sığınmaktan başka çaremizin olmadığını aklımızdan çıkarmayacağız. Allah’ın yardımıyla istiaze edeceğiz, Allah’a sığınacağız. Kur’ân’ı dinleyeceğiz. Sünnet-i seniye kalesine gireceğiz. 3- Hatamızı çok sık itiraf edip, tövbe kapısını çok sık aşındıracağız.
  http://www.saidnursi.de/fikih/index.php?goster=ders_detay&katagori=21&k=577
  ya rabbi beni bir an bile olsa nefsimle başbaşa bırakma
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (29.05.07 Saat 20:02 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost Zakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  34

  Standart

  “Cenâb-? Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?”
  Nefis demiş: “Ben benim, Sen sensin.”
  Allah Teâlâ nefse azap etmiş; onu Cehenneme atm?ş, sonra yine sormuş.
  O demiş:
  “Ene ene, ente ente. (Ben benim, Sen sensin)”
  Cenâb-? Allah, nefsi ne ile cezaland?r?rsa cezaland?rs?n o bir türlü enâniyetten vazgeçmemiş.
  Sonra, Allah açl?kla azap vermiş; yani nefsi aç b?rakm?ş.
  Açl?ktan k?vranan nefse yine sormuş:
  "Men ene? Ve mâ ente? (Ben kimim, sen nesin?)”
  Bu defa nefis demiş:
  “Ente Rabbiye’r-Rahîm, Ve ene abdüke’l-âciz.”
  Yani, “Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdinim.”

  Yirmi Dokuzuncu Mektup
  Konu Zakiri tarafından (19.12.07 Saat 09:38 ) değiştirilmiştir.
  MuHaBBet
  UhuVVet
  TesaNüd
  ittiFak

 3. #3
  Dost canans - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  43

  Standart

  En büyük düşman?m?z olan nefis şeytan?ndan Allah'a s?ğ?n?r?z...

  Allah raz? olsun değerli paylaş?m?n için kardeşim...

 4. #4
  Vefakar Üye beyan_01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  ADANA&mersin
  Mesajlar
  543

  Standart

  1- Nefsimizi savunmayacağ?z. Onu günahlar?n ve hatalar?n baş? bilip ona aldanmayacağ?z. Onu ittiham etmekten geri durmayacağ?z. Onun hat?r? için Müslüman kardeşimize küsmeyeceğiz. Onun hat?r? için Allah’a ve Resûlüne (asm) dar?lmayacağ?z.
  2- Nefsimizin türlü türlü çekiştirmelerine ve bizi yanl?şa sürükleyen bitmek bilmez isteklerine karş?l?k Allah’a s?ğ?nmaktan başka çaremizin olmad?ğ?n? akl?m?zdan ç?karmayacağ?z. Allah’?n yard?m?yla istiaze edeceğiz, Allah’a s?ğ?nacağ?z. Kur’ân’? dinleyeceğiz. Sünnet-i seniye kalesine gireceğiz. 3- Hatam?z? çok s?k itiraf edip, tövbe kap?s?n? çok s?k aş?nd?racağ?z.

  çok güzel bir yol

  Izdırap insanı olmanın ilk şartı “kalb” taşımaktır;

  kalbini nefsine yedirmiş ya da onu cesedinin altında

  bırakmış bir kimsenin muzdarip olması çok zordur.


 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Meâli: Haşiye "Nefis daima kötü şeylere sevk eder" âyetinin, hem de mânâ-yı Şerifi: "Senin en zararlı düşmanyn, nefsindir" hadisinin bir nüktesidir.
  Tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalâğalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve derecesine göre, ("Hevâ ve heveslerini kendisine mâbud edinen kimse." Furkan Sûresi: 25:43. )âyetinin bir tokadını yer.
  Temeddühü ve sevdirmesi ise, aksülâmelle istiskali celb eder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhrevîde ihlâsı kaybeder, riyâyı karıştırır. Âkıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya müptelâ olan hisse ve hevâ-yı nefse mağlûp olup, yolunu şaşırmış hissin fetvâsıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta, ders aldığı Amme cüz'ünü birtek şekerlemeye satan havâi bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenâtını, hissini okşamak için ve hevâsını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enâniyetlere vesile edip, kârlı işlerde hasâret eder.
  (Allahım! Bizi nefsin ve şeytanın ve cin ve insin şerrinden muhafaza et.)

 6. #6
  Vefakar Üye karuban - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Yaş
  51
  Mesajlar
  486

  Standart

  Tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak şart?yla

  bunu anlamad?m aç?klarm?s?n?z

 7. #7
  Gayyur yaveriasker^^fedai^^ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  60

  Standart

  acizizfakiriz abi Allah Raz? olsun paylaş?mla?n iyi, yaln?uz bir ricam var şu en son aktard?ğ?n bölümün kaynağ? nedir yazabilir misin?

 8. #8
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 9. #9
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Aziz, sıddık kardeşlerim!

  Birbirinizi enaniyetle veya sadakatsızlıkla ittiham etmemek için, bir hakikatı beyan etmek ihtar edildi.

  Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefs-i emmaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefs-i emmareden şikayet ettiğini gördüm, hayrette kaldım. Sonra kat'î bildim ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için nefs-i emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. İşte o büyük evliyalar, bu ikinci düşmandan ve nefsin vârisinden şikayet ederler. Hem manevî kıymet ve makam ve meziyet, bu dünyaya bakmıyor ki, kendini ihsas etsin. Hattâ en büyük makamda bulunanlardan bazı zâtlara verilen büyük bir ihsan-ı İlahîyi hissetmediklerinden, kendilerini herkesten ziyade bîçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki; avamın nazarında medar-ı kemalât zannedilen keşf ü keramet ve ezvak u envâr, o manevî kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Sahabelerin bir saati, başka velilerin bir gün, belki bir çillesi kadar kıymeti olduğu halde; keşif ve manevî hârikulâde hâlâta evliya gibi mazhariyetleri her sahabede olmaması, bu hakikatı isbat ediyor.

  İşte kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizin nefs-i emmareniz, kıyas-ı binnefs cihetinde, sû'-i zan noktasında sizleri aldatmasın; Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şübhelendirmesin.

  (Şualar) 10. #10
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak şartıyla

  bunu anlamadım açıklarmısınız
  Meselâ, nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için, iki yol var: Birincisi, zamanın cereyânına tâbi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile fevka'z-zaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi, bir sene kat-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp, düne gelmektir; fakat yine dünü elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de, zâhirden hakikate geçmek, iki sûretledir. Biri, doğrudan doğruya hakikatin incizâbına kapılıp, tarîkat berzahına girmeden, hakikati ayn-ı zâhir içinde bulmaktır. İkincisi, çok merâtibden seyr ü sülûk sûretiyle geçmektir. Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler; yine Sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü, Sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihazât-ı kesîre ile ubûdiyetin envaına ve şükür ve hamdin aksâmına daha ziyâde mazhardırlar. Fenâ-i nefisten sonra ubûdiyet-i evliyâ besâtet peydâ eder.
  27.söz
  İkinci Nokta: Kur'ân, bu dünyada, öyle nuranî ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimaiye ile beraber, insanların hem nefislerinde, hem kalblerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde ve hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılâp yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki, on dört asır müddetinde, her dakikada, altı bin altı yüz altmış altı âyetleri kemâl-i ihtiramla, hiç olmazsa yüz milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalblerini tasfiye ediyor, ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkalâdedir, mucizedir. Şualar | Yedinci Şuâ | 124

  tezkiye:
  Nefsi kötü şeylerden temizlemek, hayra yöneltmek.terbiye etmek.
  tezkiyesiz:
  yani terbiye ve tathir edilmemiş nefis,temizlenmemiş nefis,v.s.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur.+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mücadele mi, yardimlaşmak mi
  By _vatan_ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.06.14, 20:50
 2. Allah İçin Sevmek-Buğz Etmek(Nefret Etmek)
  By Ene-Zerre in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.06.09, 12:54
 3. Tekfir Etmek (Küfürle İtham Etmek) Meselesi...
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 05.09.08, 07:54
 4. En Büyük Cihat Nefisle Olandır
  By elff in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 03.09.07, 16:09
 5. Nefisle Antlaşma
  By karatoprak1975 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.08.06, 14:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0