Fal Baktırmak Doğru mudur ?

Falcı - medyum gibi insanların dedikleri ne derece doğrudur ?
Dinimiz açısından bu işin sakıncaları nelerdir ?

Bugün kenarda, köşede, neredeyse her mahallede,
Çeşitli adlar altında kendilerine birtakım,
“Masum” ve “modern” unvanlar takarak “
Meslek”lerini icra eden had ve hesaba gelmeyen falcılar kol geziyor.

Falcılık kadar insan merakını,
İnsan duygusunu istismar eden bir başka yol yoktur”
Desek, mübalağa etmiş olmayız.

Bu konuyu Peygamberimiz (a.s.m.) bir tek cümleyle ifade etmiş:
“Kâhinler bir şey değildirler.” (Müslim, Selam 123)
Yani geleceği okuduklarını iddia edenlerin sözleri boş,
Bir değeri ve bir anlamı yoktur.

İnanç noktasından bakıldığında fala baktırmak,
Ve fala inanmak o kadar batıl ve tehlikelidir ki,
Allah korusun insanı imandan bile çıkarabiliyor.

Bu konudaki birçok hadiste Peygamberimiz (a.s.m.),
Fal ve benzeri işlemlerin sonucuna inananların,
Muhammed’e indirileni inkâr etmiş sayılacağını,
Bunların cennete giremeyeceklerini,
İnanmayıp da bu işi yapanların,
Namazlarının kırk gün kabul olmayacağını” haber verir.

Bu hadisler kesin bir tehlikeyi bildirdikleri halde dininde diyanetinde,
Abdestinde namazında olan kişilerin fala ve falcılara,
İtibar edip onların kapılarını aşındırmaları ne kadar acı ve üzücüdür.

Falcılar gayb ve gelecek hakkında,
İnsanın karakteri ve beklentileri üzerinde ahkâm kesmeye çalışırlar.
Oysa geleceğin sahibi Allah’tır.
Geleceği sadece ve sadece Allah bilir. Kur’an bu konuda der ki:

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Başkası onu bilemez.”

(En’am Suresi, 6:59)

“De ki: Allah’tan başka ne göklerde, ne de yerde hiç kimse gaybı bilemez.”

(NemlSuresi, 27:65)

“De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır veya,
‘Ben gaybı bilirim’ demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyarım.”

(En’am Suresi, 6:50)

Yazar: Mehmet Paksu