+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 69
Like Tree2Beğeni

Konu: Hayrettin Karamandan: Kola, Gazoz Caizdir

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Hayrettin Karamandan: Kola, Gazoz Caizdir

  Gazl? içecekler (2)
  Laikliğin tarifi ile “son zamanlarda ortal?ğ? buland?rmak ve bulan?k suda bal?k avlamak” için istismar edilen konular dizisine devam edeceğim. Ancak acil hale geldiği ve bana çok sorulduğu için 15 Eylül 2006 tarihinde birincisini yazd?ğ?m “gazl? içecekler” yaz?s?na devam edeceğim.
  Y?llardan beri baz? yiyecekler ve içeceklerin (gazozlar, kolalar, koruma maddesi içeren yiyecek ve içecekler, sana ve diğer baz? margarinler, sulu yolum yap?lm?ş tavuk, kefir…) haram olduğu şayias? dolaş?r. Biz de gerektikçe bu konularda aç?klamalar yapt?k. Şimdi s?ra “yeniden” gazl? içeceklere geldi. “Yeniden” diyorum; çünkü gazozla ilgili olarak, bunun ekstras? etil alkol içinde eritilerek gazoza kat?ld?ğ? için –yani içinde bu sebeple alkol bulunduğu için– haram olduğu daha önce söylenmiş, içilmesi caiz olduğuna dair gerekli aç?klamalar yap?ld?ğ? için de halk, içmeye devam etmişti. Yak?n zamanlarda bu alkol kar?şma meselesi kolalar için tekrar gündeme sokuldu, derken bütün gazl? içecekler s?raya girdi. Türkiye medyas?nda ben ilk haberi “koka kolada domuz varm?ş” şeklinde okudum, kaynağ?n? araşt?rd?m, medyada el-Ezher fetva heyeti zikrediliyordu. Bu kurumun sitesine girdik ve 21.02.2006 tarih, 4310 numaral? fetvaya ulaşt?k. Bu fetvada özetle şunlar var: “Ad? geçen kola ile ilgili örnekler üzerinde yap?lan araşt?rma sonunda uzmanlar?n verdiği rapora göre kola içinde, domuz midesinden al?narak yap?lm?ş bir protein veya enzime rastlanmam?şt?r, buna binaen mezkür kolan?n içilmesinde bir sak?nca yoktur.”
  el-Ezher'in ilgili biriminin bundan başka bir fetvas?na rastlamad?m.
  Şimdi gelelim genel olarak gazl? içeceklerin içinde alkol bulunmas? ve bu yüzden içilmesinin haram olmas? konusuna.
  15 Eylül'deki yaz?mda, f?kh?n muteber kaynaklar?ndan şu bilgileri nakletmiştim: Necis olan veya yenmesi, içilmesi haram k?l?nan bir nesnenin az? da, çoğu da yenmez ve içilmez, ama bu nesne, temiz olan bir başka nesneye kar?ş?r, kar?şt?r?l?rsa, keza yanma vb. şeklinde değişime uğrarsa hüküm değişir; yani o nesne haram ve necis (dince pis) olmaktan ç?kar. Bizim konumuz kar?şma ile ilgili olduğuna göre, temiz suya kar?şma durumunda alkolün, o suyu (gazozu, kolay?) harama çevirmesinin şart?na bakal?m:
  Bütün f?k?hç?lara göre az olan haram, belli miktarda çok olan helale kat?ld?ğ?nda kar?ş?m haram olmaz. Peki buradaki çok ne kadard?r?
  Önceki yaz?m?zda bu konuda şu bilgiyi vermiştik:
  Dince pis olan nesne az suya veya az s?v? maddeye kar?şt?ğ? zaman su ve s?v? pis olur; içilmez ve onunla dînî temizlik yap?lmaz. Çok suya pislik kar?şt?ğ? zaman ise suyun rengi, tad? ve kokusundan biri, kat?şan pislik belli olacak şekilde değişmedikçe su pis olmaz. Çok su Hanefîlere göre yeri köşeli ise yüzeyi 10x10 arş?n, yuvarlak ise 36 arş?n, derinliği ise bir kar?şa yak?n yerdeki sudur. Arş?n yaklaş?k iki kar?şt?r. Şâfiîlere göre iki kulledir (büyücek küp, iki kule su, yaklaş?k 200 kg. sudur), ?mam Malik'e göre ise az su, içine düşen pisliğin rengi, tad? veya kokusu belli olan sudur, belli olmayan su ise çok su say?l?r. Buradaki ölçülere göre çok say?lan suya mesela sidik veya şarap kar?şsa o su pis olmaz, onunla abdest al?n?r ve o su –sağl?ğa zarar? yoksa– içilebilir (?bn Âbidîn, 1984 Kahraman yay?nlar?, C.I, s. 185,188).
  Dinde hüküm yukar?da yaz?ld?ğ? gibidir. Bir s?v?n?n içine alkol kar?ş?nca hemen “bu s?v? haramd?r” denemez, haram olmas?na hükmetmek için yukar?da aç?klanan şartlar?n gerçekleşmesi gerekir.
  Gazl? içecekler büyük tanklarda yap?l?yor, bunlar?n içindeki s?v?/su, müctehidlerin birçoğuna göre “çok”tur. Buna göre gazl? bir içeceği elinize ald?ğ?n?zda koklay?nca alkol kokmuyorsa, tad?nca alkol tad? vermiyorsa, bak?nca alkol rengini almam?ş ise, o içecek temizdir, helaldir.
  “Çoğu sarhoş eden içeceğin az? da haramd?r” kural?na göre de bakt?ğ?m?zda, piyasadaki gazoz ve kolalar?n içilebilecek çok miktar? sarhoş etmediğine göre bu bak?mdan da bir sak?ncas? yoktur.
  Gazl? içeceklerin içilmesi konusunda bir de “sağl?ğa tesiri” ile Müslümanlar?n servetlerinin yabanc?lara –bazen de Müslümanlar?n düşmanlar?na– akmas? aç?s?ndan bakmak gerekir. Bu bak?mlardan bir sak?nca varsa ilgili içecekten uzak durmak kaç?n?lmazd?r.

  Hayrettin Karaman - 20.10.2006
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Allah razı olsun kardeşim. Gerçekten zihinleri karıştıran bir meseleydi. Çok makbul bir paylaşım olmuş yani

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Pürheves arayis_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  162

  Standart

  ne yani içmek caiz mi tam anlayamadım.Malum zeka seviyesi

 4. #4
  Vefakar Üye ahmetsait59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  341

  Standart

  Alıntı arayis_ Nickli Üyeden Alıntı
  ne yani içmek caiz mi tam anlayamad?m.Malum zeka seviyesi
  Caiz caiz. ?çebilirsin yani. Kola da gazoz da hepsi içilebilirmiş...
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir.
  Ahmet Sait

 5. #5
  Gayyur herem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75

  Standart

  yaa arkadaşlar şurdaa bir gerçek var bügün yer yüzdee baz? kapitalist şirkeketler var kar pa?y?n? düşürmemek için islam ülkelerindee böylee fetvalar
  ç?karabilecek güçteler bencee yani bu fetvalaar?ndaa doğruluğunda pek inans?m gelmiyor çünkü sonuçtaa kapitalist vee sermayeylee yönetilen bir ülkeyiz özgür insan iradesiylee yönetilmiyor merak ettmeyin arkadaşlar parasal dev gücü olanlar fetva rahatcaa fetvadaa ç?kara bilir en doğrusunu allah bilir inş yoktur koladaa birşey
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 21:43 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Gazl? içeceklere dair (2)
  30/10/2006

  Dün kald?ğ?m?z yerden devam edelim:
  Evet, gazl? içeceklere dair Hayreddin Hocan?n içilmesinde beis olmad?ğ?na dair fetva mahiyetindeki yaz?lar?n? konuşuyorduk. Bu bağlamda, Hayreddin Hocan?n al?nt?lad?ğ? ?bn Abidin metinlerinden biri de “istihale” bahsine dair bir pasajd?. Sözün buras?nda istihale bahsinde Helal Sertifikas?n? Bekleyen Muhtemel Problemler başl?ğ? alt?nda yine bu köşede şunlar? yazm?şt?m:
  “Katk? maddelerinin ?slami hükmünü belirlemede “istihale” bahsi, meselenin nirengi noktas?d?r. ?stihale, bir maddenin cevherinin veya araz?n?n değişime uğramas?d?r. Asl?nda üç kavram vard?r: Tahavvul, teğayyür, tebeddül. Tahavvül: baz?lar?na göre eşyan?n cevherinin baz?lar?na göre araz?n?n değişime uğramas?d?r. Yap?lan tan?ma göre de hüküm değişmektedir. Teğayyur: eşyan?n cevher ve araz?n?n birlikte ve tümüyle değişime uğramas?d?r. Tebeddül: bir şeyin yerine bir başka şeyin ikame edilmesidir.
  ?stihale bahsinde sirke, misk, tuz gölüne düşen domuz, yan?p kül olmuş necaset gibi örnekler verilir. Hepsi de haram olan bir as?l veya ferden dönüşerek haram iken helale ink?lâp etmişlerdir. Mevcut katk? maddelerinin hükümleri tesbit edilirken, ?slam f?kh?n?n istihale bahsi üzerinde ciddi bir biçimde durulmal?d?r.”
  Gazl? içecekler bahsinde, gazoza kat?lan etil alkolün istihale geçirip geçirmediği, kimya uzmanlar?n?n cevaplamas? gereken teknik bir konudur. Helal Sertifikas? toplant?s?na kat?lan kimya hocas? Prof. M. Nutku’nun kesin görüşü istihale geçirmediği, yani dönüşüm ve değişime uğramad?ğ? yönünde.
  Tabi, bu konudaki görüşü hükme medar olacak bir kimya âliminin ?slam f?kh?nda istihale için verilen örnekleri tek tek incelemesi gerekir. Belki bir kimyagerler heyeti ç?k?p, ?slam f?kh?n?n istihale örneklerinden yola ç?karak bir çetele tutabilir. Mesela tuz gölüne düşen domuz, ceylan kan? kar?şm?ş bir mayiden elde edilen misk, sabun yap?lan necaset kar?şm?ş zeytinyağ?, kaynat?larak ar?nd?r?lan süt, bal ve pekmez, şarap ile pişirildiği için temiz su ile y?kan?p kaynat?larak temizlenen et… Bütün bu örneklerde gerçekleşen istihalenin nitelik ve niceliği tesbit edilerek tasnif edilmeli ve benzer olaylara uygulanmak üzere kodlanmal?d?r.
  Hayreddin Hoca hükmünü şöyle veriyor: “..Bir s?v?n?n içine alkol kar?ş?nca hemen “bu s?v? haramd?r” denemez, haram olmas?na hükmetmek için yukar?da aç?klanan şartlar?n gerçekleşmesi gerekir. Gazl? içecekler büyük tanklarda yap?l?yor, bunlar?n içindeki s?v?/su, müctehidlerin birçoğuna göre “çok”tur. Buna göre gazl? bir içeceği elinize ald?ğ?n?zda koklay?nca alkol kokmuyorsa, tad?nca alkol tad? vermiyorsa, bak?nca alkol rengini almam?ş ise, o içecek temizdir, helaldir. “Çoğu sarhoş eden içeceğin az? da haramd?r” kural?na göre de bakt?ğ?m?zda, piyasadaki gazoz ve kolalar?n içilebilecek çok miktar? sarhoş etmediğine göre bu bak?mdan da bir sak?ncas? yoktur.”
  Bir nokta ayd?nl?ğa kavuşturulmal?: Alkol gazl? içeceklere kar?şt?r?lmakta m?d?r, yoksa doğal mayalanma sonucu mu oluşmaktad?r. Bu sorunun sonucuna göre hüküm değişebilir.
  Baz?lar? doğal mayalanma sonucu ortaya ç?kt?ğ?n? savunuyor. Bu savunulurken de “meyvelerde dahi doğal alkol vard?r” deniliyor. Bu teknik bir konu olmakla birlikte, baz? uzmanlar meyvelerde doğal alkol olduğu görüşünü reddediyorlar. Bu uzmanlara göre bozulan meyvelerde alkol olur, zaten bozulduğu için o da yenmez. Kald? ki baz? itiraflardan da anlaş?ld?ğ? gibi, etil alkol gazozlara bir çözücü olarak sonradan kat?lmaktad?r.
  Peki, bu kat?lan alkol küçük oranlarda da olsa gazozu haram yapar m??
  Bu konu esasen kumarbaz mant?ğ?yla “ya hep-ya hiç” ile halledilecek konulardan değildir. Nebiz konusunda imamlar?n “helal-haram” z?tlar?nda gezinen içtihatlar?n? ve bu konudaki tart?şmalar?n bin y?ldan fazla zamand?r sürdüğünü biliyoruz. Nihayetinde bir şeyin istihaleye uğrad?ğ?, dönüşüm ve değişim geçirdiği konusu da yoruma aç?kt?r.
  Kald? ki, özelde kola, genelde gazl? içecekler mevzuu, sadece “Katk? maddesi olarak şu kadar etil alkol kullan?lmas? caiz mi, değil mi?” meselesine de indirgenemez. Bu meselede;
  1.Egemen güçler elinde iktisadi sömürü unsuru olmas? aç?s?ndan,
  2.Tiryakilik yap?c? özelliği aç?s?ndan,
  3.Saklanan içeriğiyle ticaret ahlak? aç?s?ndan,
  4.Sağl?kl? beslenme üzerinde yapt?ğ? tahribat aç?s?ndan,
  5. ?nsan sağl?ğ?n? tehdit ve şişmanl?ğ? teşvik aç?s?ndan da ele al?narak hüküm verilmelidir. Nas?l ki, naslara parçac? yaklaş?m maksad? anlamay? zorlaşt?r?yorsa, f?khi hükümlerdeki parçac? yaklaş?m da, maksad? gerçekleştirmeyi zorlaşt?r?r.
  Şu durumda, gazl? içeceklerde çözücü katk? maddesi olarak kullan?lan etil alkolün bu içecekleri haram hale getirecek oranda olmasa bile, bunlar? “şüpheli” hale getirmektedir. Bu şüphe “Var m? yok mu?” şüphesi değil, “Varl?ğ? kesin de, bu haram k?lar m? k?lmaz m??” şüphesidir Hz. Ömer’e atfedilen “K?z?ldeniz’e bir damla şarap düşse ondan su içmem” sözü, sahabenin bu konudaki titizliğini gösterir. Buna, yukar?da sayd?ğ?m?z beş maddeden en az bir veya ikisini ilave edersek, bu sonuç gazl? içecekleri şer’i aç?dan ağ?r zan alt?nda b?rakmaya yeter.
  Sonuç, ilk yaz?lar?m?zda vard?ğ?m?z hükümdür: Tüm gazl? içeceklerden uzak durun, içiniz rahat etsin. Bir kere bu tür suni her yiyecek ve içecek, eşyan?n tabiat?na ayk?r?d?r. Her ne ki tabiata ayk?r?d?r, o f?trata da ayk?r?d?r, zararl?d?r. Ac?s?, bugün değilse bir gün ç?kar.

  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 21:44 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 7. #7
  Gayyur herem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75

  Standart

  arkadaşım sadecee söürü değil insanları fiziksel olarak birde fikirsel olarak sömürülüyor bunun en iyi örneğidee insanımız dugularını ve dini inaçlarını kulanarak sömürülüyor bunu dinin sömürününde en güzel yönü günümzdeki bazı tarikatlar ve cemaatler kimsenin umruda değil memleketim insanı neden aç nden bir ekmeye muhtaç kimi tarikat peşinde kimi siyaset peşinde kimleridee yaa banene deyip vatanı benmi kurtarcağım düşünceler bunalr bilee insanımızn pekte farkına varmadan sömürülüdüğünü anlamıyor

 8. #8
  Dost doğay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  2

  Standart

  Allah raz? olsun ağabey cok kafama tak?lan bir meseleydi...
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 21:44 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Dost Anadolu 41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Kayseri
  Mesajlar
  4

  Standart

  Serdengecti kardesimi kuluyorum bin barek Allah(c.c.)..
  Ben sahsen diyormu ki mümkün mertebe iSLAM DÜMSMANLARININ imal ettgi icecek olsun yiyecek olsun bütün imal ettig gidalardan uzak durmak en iyiysi.

  NOT:ONLARI MADDI YÜNDEN DESTEKLEMEK IYI OLMASA GEREK..

  Anadolu 41

  Saygilarimla...
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Gayyur rihireyhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Ordu
  Mesajlar
  99

  Standart

  Tüm gazl? içeceklerden uzak durun, içiniz rahat etsin. Bir kere bu tür suni her yiyecek ve içecek, eşyan?n tabiat?na ayk?r?d?r. Her ne ki tabiata ayk?r?d?r, o f?trata da ayk?r?d?r, zararl?d?r. Ac?s?, bugün değilse bir gün ç?kar....  nur talebeleri fetvaya değil takva ya taliptir "

  helal olsa b?le ?cmemek en guzel?....
  Konu elff tarafından (23.05.07 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.
  'HİZMET KURANİYEDE BULUNANA,YA DÜNYA ,ONA KÜSMELİ VEYA O DÜNYAYA KÜSMELİ.TA İHLASLA,CİDDİYETLE HİZMET-İ KURANİYEDE BULUNSUN'

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Evde Gazoz Yapımı
  By Şahide in forum Sağlık
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 21.09.18, 15:46
 2. Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 02.09.13, 15:39
 3. Gazoz, Meyve Suyu ve Alkol Meselesi
  By Meyvenin Zeyli in forum Fıkıh
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 30.04.09, 08:01
 4. Sigara ve Benzerleri: Hayrettin Karaman
  By insirah in forum Fıkıh
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 23.12.07, 15:15
 5. Hayrettin Karaman'dan Açıklama; Gazoz Meselesi
  By Ebu Hasan in forum Sağlık
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.10.06, 16:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0