Essalamü aleyke.Allah(c.c.)ın kulları.Kardeşlerim.Zekat çok önemli bir emirdir ki Kuranı hakimde namazın hemen yanında yer alır,kardeşidir.Zekat fakirin zengin üzerindeki hakkıdır.Zenginin fakire acımaktan dolayı yaptığı bir yardım değildir.Zekat bir müessesedir.Bizler bunu açıkça görüyoruz ki bu hakkı zenginden alıp fakire vermek idare i devletin asli fazifesidir.Bunu yapmamak ise ilahi kanuna uymamaktır.Kısaca zekat arazide hasılatın,su,bakım ihtiyacı duyuyor ise yirmide bir,kendiğinden yetişiyor ise onda biridir.Diğer meselelerde ise nisab miktarı ve bir senelik süre geçmiş bulunmak koşulu ile kırkta birdir.Yalnız biz hz.Ebubekir r.a zekat vermeyi red edenlere karşı yaptırımı ve cihad kararındanda anlıyoruz ki.Bu islam toplumunda bir yükümlülüktür ve bunun asıl uygulayıcısı emirül müminindir,idaredir.Zekatın verileceği kimseler ise ayetle sabittir.
Kısaca zekat bir müessesedir,o yerde.


< scrollDelay=120 directi&#111;n=right>İSTİKBAL İSLAMINDIR..!</>