+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 42

Konu: Nisalara Dini Hakikatleri Okuyup Anlatmak Caiz midir?

 1. #1
  Dost yakup yavaş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1

  Standart Nisalara Dini Hakikatleri Okuyup Anlatmak Caiz midir?

  ne kadar doğrudur bilmem ama bildiğim şey doğruyu süylemek doğrudur ama her doğruyu her yerde söylemek doğrudeğildir hem hakkı söylemek haktır ama her hakkı söylemeye hakkın yoktur biliyorum ama sınıf gibi bir yerde nisa öğrenciler erkeklere nispeten daha takvasız gürünüyor ama kusurlarını direk yüzlerine karşı söylemek doğru değil belkide iman hakikatinden az faydalanmışlar amaonların bu vaziyetleri hoş olmadığından onlara yavaş yavaş kuran pisikolojisine uygun olarak dini hakikatleri anlatmak caizmidir

 2. #2
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  gönlünü kaptırıp..harama girme ihtimali yoksa anlat gitsinnn...
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 3. #3
  Dost şehidrehber - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  d.bakır
  Mesajlar
  21

  Standart

  eğer samimi isen davranışların bile onları etkiler harama girmeden bir bakmışssın ki onlar ın hidayetine vesile olmuşssun ya da bazı gerçekleri öğremelerini sağlamışssın.konuşmaya gerek yok diyorum.en iyisini Allah bilir.
  ERKEK DEDİN Mİ HUSEYİN OLUR

 4. #4
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Bence sakat..ne olursa olsun..sak?n derim.

  bir erkeğin en buyuk imtihan? ....d?r.(((fill in the blank.))))

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 5. #5
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  ayn? şey bayan içinde geçerli....Nefis daima kötülüğe emreder..Nefse itimat edilmez.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 6. #6
  Dost ab_ı hayat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara_İstanbul
  Mesajlar
  40

  Standart

  sınıf ortamında en azından size intikal eden durumları__ konusmaksızın__ hal dilinizle ifade etmeniz doğru olur sanırım.
  malesef pürheves kardeslerin nefislerine galebe geldiği ortamlar...
  kendi sınıfımda da benzeri olaylar gözümüze takılıyor...iç burkucu bir durum hem bayan olarak bizim hizmet alanımız kısıtlanıyor!nerdeyse bayan arkadasların hizmetini üstlenme merhalesindeler!
  en azından siz hem cinslerinize hizmet ederek bu şuuru aşılarsanız herkes aynı mesafeyle yaklasır bayan arkadaslara insallah.böylelikle karşıdaki de sınırını belirler.

  measselam

  Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi' ettik. Sözler - 212


  ''Medeniyet dediğin açmak ise bedeni,Afrikadaki bedevi senden daha medeni.''M.A.E


 7. #7
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  peki karş? cinse hakikat anlatmak Şeytan desisesi olabilirmi?

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 8. #8
  Dost taife-i nisa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  23

  Standart

  kesinlikle doğru değildir..bayan olsun erkek olsun hakikatlar? birbirlerine anlatmalar?.... bu şeytan?n sağdan yaklaşmas?d?r...ince bir konu açan ve ilgili olanlardan Allah raz? olsun..

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Belki sorunuza bir nebze cevap olur...


  Erkek bir hoca ayn? odada birçok bayan olacak şekilde dini sohbet yapabilir mi? Burada bayanlar?n giyimi ile ilgili bir fark olabilir mi?

  Değerli Kardeşimiz;

  Erkek hocan?n han?mlara dinî yönden yard?mc? olmas? birkaç yönden olmaktad?r. ?lk anda akla gelebilen şunlard?r: Vaaz ve nasihat eder, konferans verir, konuşma yapar, sorular?na cevap verir, başta Kur’ân olmak üzere dinî dersler verir.

  Hangi yol ve vesileyle olursa olsun, tebliğ görevinde, özellikle erkeklerin han?mlara dinî yönden faydal? olmas? cihetinden rehberimiz Resul-i Ekrem Efendimizdir (a.s.m.). Şu hadis-i şerif konuya güzel bir örnek teşkil etmektedir:
  Ebû Said el-Hudrî rivayet ediyor:
  Bir kad?n Resulullaha (a.s.m.) gelerek şöyle dedi:
  “Ya Resulallah! Sohbetinizi dinlemek için erkeklerden bize f?rsat kalm?yor. Her zaman huzurunuzda onlar bulunuyor, öğreniyorlar. Müsait zaman?n?zdan bize de bir gün ay?r?n, o gün gelelim, Allah’?n size bildirdiğinden bize öğretin.”
  Bunun üzerine Resulullah (a.s.m.) “Falan günde, falan yerde toplan?n” buyurarak sohbet için belli bir gün ay?rd?.
  Resulullah (a.s.m.) belirlenen günde han?mlar?n bulunduğu yere geldi ve Allah’?n kendisine öğrettiğinden kad?nlara anlatt? ve şöyle buyurdu:
  “?çinizden hiçbir kad?n yoktur ki, çocuklar?ndan üç tanesini kendinden önce âhirete göndersin de, onlar kendisi ile Cehennem aras?nda bir engel olmas?n.”
  Onlardan bir kad?n, “?ki çocuk da öyle değil mi?” diye sordu.
  Resulullah (a.s.m.) iki defa tekrarlayarak “?kisi için de öyledir” buyurdu.1

  Hadisin şerhinde Peygamberimize müracaat eden kad?n?n Esmâ binti Yezid olduğu rivayet edilir.2
  Fethü’l-Bârî’de yer ald?ğ?na göre, Ebû Hüreyre böyle bir hadisenin başka bir zamanda da cereyan ettiğini ve Resulullah?n (a.s.m.), “Falan han?m?n evinde toplan?n” dediğini beyan ederek, Resulullah?n oraya gidip, han?mlarla sohbet ettiğini bildirir.3

  ?bni Hacer, bu hadis-i şerifin aç?klamas?nda ayr?ca şu hükme de dikkat çeker: “Bu hadis, sahabi kad?nlar?n dinlerini öğrenmek için gösterdikleri h?rs? ve ciddiyeti gösterdiği gibi, han?mlara dini meseleleri öğretmek için belli bir zaman tayin etmenin caiz olduğunu gösterir.”

  Abdullah bin Abbas rivayet ediyor:
  “Resulullah (a.s.m.) Mescidde vaaz ettikten sonra kad?nlara duyuramad?m zann?yla yan?nda Bilal olduğu halde erkek saflar?ndan ç?kt?, kad?nlar?n taraf?na geçti ve kad?nlara vaaz ederek onlara sadaka vermeyi emretti. Sözleri o kadar tesir etti ki, kad?nlar?n kimi kulaklar?ndaki küpeyi, kimi parmağ?ndaki yüzüğü ç?kar?p atmaya başlad?. Bilal de onlar? eteği içine topluyordu.4

  Bu hadisten ç?kan hükmü Bedrüddin Aynî ?mam Nevevî’den naklen şöyle ifade eder:
  “Bu hadisten, han?mlara vaaz ve nasihat etmenin, onlara âhireti hat?rlatman?n, ?slâmî hükümleri anlatman?n ve sadakaya teşvik etmenin müstehap olduğu anlaş?lmaktad?r. Ancak bütün bunlar yerine getirilirken gerek konuşanda, gerekse dinleyende kalbini fesada sürükleyecek durumlar?n, fitneye düşme endişesi ve benzeri menfi hallerin ortaya ç?kmamas? gerekmektedir.5

  Hadis-i şeriflerden aç?kça görüleceği gibi, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) gerek mescitte, gerekse mescidin d?ş?ndaki mekânlarda, hattâ bir han?m?n evinde toplanan sahabi han?mlara ?slâm? tebliğ etmiş, sorular?na cevap vermiş; aç?klanmas? istenen mevzularda izahlarda bulunmuştur. Bu toplu halde olduğu gibi, ferdî olarak da bazan kendi evlerinde, bazan mescitte, baz? zamanlarda da değişik zemin ve yerlerde han?m sahabilerin dinî ihtiyaçlar?n? karş?lay?c? bilgiler vermişlerdir.

  Burada gözden uzak tutulmamas?, dikkat edilmesi ve üzerinde durulmas? gereken mesele, ?mam Nevevî’nin üzerinde durduğu gibi bu çeşit tebliğ, irşad, eğitim ve öğretimde fitne, fesat ve benzeri şekilde kişiyi dolay?s?yla harama iten hallere meydan verilmemesidir. Bu husus çarş?, pazar, cadde sokak ve yolculuklarda olduğu gibi, bu gibi zeminlerde de önemlidir. Yani gerek erkek, gerekse kad?n şehevî bak?şlardan sorumludur; bunun için gözünü ve kalbini kontrol alt?na almal?d?r.
  ?kinci nokta, dinen birbirlerine yabanc? olan erkekle kad?n kapal? bir mekânda yaln?z başlar?na kalmamal?d?r. Çünkü üçüncünün şeytan olacağ? hadislerde ifade edilir ki, bu hal yasaklanm?ş ve caiz görülmemiştir. Bunun için bu çeşit eğitim faaliyeti hangi konuda ve hangi seviyede olursa olsun “halvet” olmamal?d?r.
  Üçüncü nokta, bu mânada hizmetler yap?l?rken konuşmac? ile dinleyici han?mlar?n çok yak?n mesafede yüzyüze gelmesine meydan vermemelidir. Çünkü böyle bir durumda, konuşmac? ve dinleyici bak?şlar?n? kontrol etmekte zorlanacaklard?r. Bunun için geniş ve müsait mekânlar? tercih etmeli, mahzurlu hallere yol aç?c? hareketlere engel olmal?d?r.

  Yaln?z başta ?mam Hatip Liseleri ve ?lâhiyat Fakülteleri olmak üzere okullarda erkek hoca k?z talebe veya kad?n hoca erkek talebe yak?nl?ğ? bir eğitim zaruretinden başka bir şey olmasa gerektir. Burada daha çok hoca-talebe yak?nl?ğ? mevcuttur. Burada öğrenilen ilimlerin bir k?sm? da farz ilimler s?n?f?na girmektedir ki, yukar?daki şartlar muvacehesinde meseleyi değerlendirmek doğru olacakt?r.
  En iyisini ve doğrusunu şüphesiz Allah bilir.


  1 Buharî, ?’tisâm:9; ?lim: 35.
  2 Umdetü’l-Karî, 25: 48.
  3 Fethü’l-Bârî, 1: 158.
  4 Buharî, ?liml: 32.
  5 Umdetü’l-Karî, 2: 124.

  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı taife-i nisa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kesinlikle doğru değildir..bayan olsun erkek olsun hakikatları birbirlerine anlatmaları.... bu şeytanın sağdan yaklaşmasıdır...ince bir konu açan ve ilgili olanlardan Allah razı olsun..
  kendine kim guvenir bu konuda??

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sözlümle msn de Görüşmek Caiz midir?
  By ü_ve_h in forum Fıkıh
  Cevaplar: 60
  Son Mesaj: 22.05.17, 16:38
 2. Klozet Kullanmak Caiz midir???
  By hadimi_kuran in forum Fıkıh
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 02.10.15, 16:04
 3. Chatleşmek Caiz midir?
  By idea.25 in forum Fıkıh
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 13.12.08, 22:56
 4. Beddua Etmek Caiz midir?
  By Ramazann in forum Fıkıh
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 24.06.08, 00:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0