+ Konu Cevaplama Paneli
4. Sayfa - Toplam 8 Sayfa var BirinciBirinci ... 2 3 4 5 6 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 31 ile 40 ve 72

Konu: Top Sakal Caiz mi???

 1. #31
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı PatatesliYumurta Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  aziz abim eğer sizin hassasiyetiniz kıldan tüyden!!! konulara kadar inememişse o sizin sorununuzdur...

  derinleşmek ve takva boyutunda ilerlemek için önümdeki bu kıldan tüyden!!! engelleri aşmak istiyorum...

  küçük bir ayrıntı deyip geçemeyiz...siz de iyi biliyorsunuz ki bir damla kanın akması bile hanefi mezhebine tabi olanların abdestini bozuyor evet en nihayetinde bir DAMLA kan...değil mi?
  belki sizce bu da kıldan tüyden!!! bir konudur ama bakın abdesti bozuyor...

  benim bu soruyu sormamın amacı çok fazla ihtilaflı şey duymamdan dolayı hissetiğim rahatsızlıkdan dolayıydı...amacım ağabeylerin ikna edici delilleriyle bu konuda tatmin olmaktı...

  aklı olmayanın hassasiyeti ancak onu gülünç duruma düşürür demişsiniz...sevgili abim gülünç duruma düşeyim ama günah işlemeyeyim...
  isterse insanlar beni esfeli safilinlere denk görsünler ama rabbimin katındaki değerim önemli değil mi???
  Kardeş , iman arttıkça Muhabbetullah artıyor ve her yaptığın O ' nun en sevdiği tarz olsun istiyorsun , İman arttıkça Allah korkusu arıyor ve her yaptığın rızası, emri dahilinde olsun istiyorsun işte bu da takvadır .

  Göstermiş olduğunuz hassasiyet sizin mesail-i imaniyede terakkiyatınızdan kaynaklanıyor . Binler maşallah barekallah , bizede dua edin.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #32
  Dost andan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  20

  Standart

  sakalın bıyığın kıyafetin hiç birisi sünnet değildir. Rasulullah, içinde bulunduğu topluma uymuştur. hiç bir yerde, islam dininin kılık kıyfete dair bir göndermesi yok.
  ne kuranda nede hadislerde böyle bir ibare yok. göremedim. gören arkadaşlar buraya yazarsa menun olurum. osmanlı devleti. bir saltanat devleti olduğu için. onun uygulamalarıını islam dini olarak değerlendirmeye kalkarsak çok büyük hatalar bizim için kaçınılmaz olur.
  o zaman rasulullahın evini yıkan emevi devletinede islam devleti dersek. iş iyiden iyiye karışır.
  yaşamında sünnetten ödün vermemiş, üstadımız bile bunun için yeterli örnektir diye düşünüyorum.

 3. #33
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Alıntı andan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  sakal?n b?y?ğ?n k?yafetin hiç birisi sünnet değildir. Rasulullah, içinde bulunduğu topluma uymuştur. hiç bir yerde, islam dininin k?l?k k?yfete dair bir göndermesi yok.
  ne kuranda nede hadislerde böyle bir ibare yok. göremedim. gören arkadaşlar buraya yazarsa menun olurum. osmanl? devleti. bir saltanat devleti olduğu için. onun uygulamalar??n? islam dini olarak değerlendirmeye kalkarsak çok büyük hatalar bizim için kaç?n?lmaz olur.
  o zaman rasulullah?n evini y?kan emevi devletinede islam devleti dersek. iş iyiden iyiye kar?ş?r.
  yaşam?nda sünnetten ödün vermemiş, üstad?m?z bile bunun için yeterli örnektir diye düşünüyorum.
  Sakal b?rak?lmas? hakk?nda hadisler:

  "B?y?klar? k?salt?n, sakallar? b?rak?n. (Müslim)
  "Mecusilere muhalefet edin, sakallar?n?z? uzat?n, b?y?klar?n?z? kesin. (Müslim)"
  "Müşriklere muhalefet edin sakallar?n?z? çoğalt?n, b?y?klar?n?z? azalt?n. (Buhari ve Müslim)"
  "On şey f?t?rattand?r: B?y?ğ?n kesilmesi, sakal?n uzat?lmas?, misvak, istinşak, mazmaza, t?rnaklar? kesmek, parmak mafsallar?n? y?kamak, koltuk alt?n? temizlemek, etek t?raş? olmak, intikhasu'l-ma (istinca yapmak). (Müslim)"
  "B?y?klar? k?salt?n, sakallar? olduğu gibi b?rak?n. (Müslim)"
  Kisra'n?n Peygamber (s.a.)'e gönderdiği iki elçinin ikisi de sakallar?n? kesmiş, b?y?klar?n? ise uzatm?şlard?. Rasulullah (s.a.) huzuruna gelen bu adamlar?n yüzlerine bakmak istemedi ve onlara "Yaz?klar olsun, size bunu kim emretti?" diye ç?k?şt?. Onlar da "Bize bunu Rabbimiz (Kisra) emretti." dediler. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu; "Fakat Rabbim bana sakal?m? uzatmam? ve b?y?ğ?m? k?saltmam? emretti." (Hasen bir hadistir ?bni Cerir et-Taberi rivayet etmiştir.)
  Bu ve bunun gibi hadislerden sonra ise M. G. ve M. Ç. Hocalar?m?z?n da sakal risalelerinde örnekler getiriliyor. Ayr?ca imamlar?n sakal konusundaki görüşleri şöyle imiş:
  ?bni Teymiyye (r.a.) el-?htiyaratu'l-Ilmiyye'de şöyle der: "Sahih hadislerde de belirtildiği üzere sakal t?raş? haramd?r. Kimse mübah görmemiştir."
  Hanefilerden ?bni Abidin Reddül Muhtar'da şöyle der: "Erkeğin sakal?n? kesmesi haramd?r."
  ?mam Şafii de el-Ümm de sakal? t?raş?n haram olduğunu belirtmiştir.
  Malikilerden de el-Adevî, imam Malik'den sakal t?raş?n?n mecusilerin işlerinden olduğunu nakletmiştir.
  ?bni Abdiller de Temhid de sakal t?raş?n?n haram olduğunu

  Sakal b?rakmamak ayr?d?r,dinde yeri yoktur demek çok ayr? ve tehlikelidir...

 4. #34
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  SARIKLA ?LG?L? HAD?S-? ŞER?FLER
  SARIK:şüphesiz iman ile küfür aras?n? ay?r?r.

  SARIK:ile k?l?nan iki rekat namaz sar?ks?z k?l?nan yetmiş rekat namazdan efdaldir.

  SARIK:sarmak bizimle müşrikler aras?ndaki fark? belirtir.baş?na sard?ğ?n her k?vr?m?na bin nur verilecektir.

  SARIK:sarmal?s?n?z,meleklErin k?lğ?d?r ,O nun ucunu arkan?za doğru sark?t?n.

  SAR?K:ile k?l?nan Cuma namaz? sar?ks?z k?l?nan yetmiş cuma namaz?na denktir.

  SARIKLARI:terkettikleri zaman Allah'da onlar? izzet ve şerefini terk eder.hic birşeye muvaffak k?lmaz.

  RAMUZ-UL EL HAD?S: 1199:2379:3643:3939:3342:2738

 5. #35
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  TESETTÜRLE ?LG?L? HAD?SLER

  1- “Şüphe yok ki Allah, Ademoğluna zinadan pay?n? yazd? (yani onun kendi iradesini kullanarak işleyeceği zina türünü levh-i mahfuz’da belirtti, diğer bir yoruma göre şehvet sevgisini onun f?trat?na yerleştirdi) Art?k Ademoğlu yaz?lan pay?na kesinlikle ulaş?r. Gözlerin zinas? (şehvetle) bakmak, dilin zinas? (haram?) konuşmakt?r. Nefis de (zinay?) temenni edip şehvetlenir ve nihayet ilgili organ bunlar?n ortak isteklerini yerine getirmek suretiyle onlar? tasdik eder ve arzular?n? gerçekleştirmekten imtina etmekle onlar? tekzib eder.”10 buyurur.

  2- Ashabdan Cerir bin Abdullah el-Becelî (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Ben Rasulullah (s.a.v)’e (harama) ani bak?ş?n hükmünü sordum. O, bana, gözümü başka yöne çevirmemi emretti”.11

  3- “Ey Ali! Harama (tesadüfen) bak?ş?n ard?ndan (kas?tl?) olarak tekrar bakma; çünkü, şüphesiz (tesadüfen olan) birincisi sana (muaf)t?r ve (kas?tl? olan) sonuncusu sana muaf değildir”.12

  4- Hz. Âişe (r.a) “Allah ilk muhacir kad?nlara rahmet eyleye! Allah “Mü’min kad?nlar başörtülerini yakalar?n?n üzerine sals?nlar!” ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kal?n olan?) kesip onunla başlar?n? örttüler.” der.13

  5- Hz. Âişe (r.a) bir gün ensar kad?nlar?ndan stayişlye bahsederken buna benzer bir ifade ile başörtüsü emrine nas?l uyduklar?n? anlat?r.14

  6- “Hz. Âişe (r.a) şöyle demiştir: “Ebû Bekr (r.a)’?n k?z? Esmâ (-ki Âişe validemizin ablas?d?r) ?nce bir elbise ile örtülü olarak Rasûlüllah (s.a.v’in) huzuruna girdi. Rasûlüllah (s.a.v) ondan yüzünü çevirdi ve kendi mübarek yüzünü ve ellerini işaret ederek;

  “Ey Esmâ! Kad?n erginlik çağ?na ulaş?nca vücudunun şuras? ve buras? d?ş?nda kalan yerlerinin görülmesi (gösterilmesi) caiz değildir. buyurdu.15

  7- Yine Hz. Âişe (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Rasûlüllah (s.a.v) bileklerinin dört parmak yukar?s?n? işaret ederek “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kad?n ergenlik çağ?na var?nca yüzü ve şuraya kadar elleri d?ş?nda herhangi bir yerini açmas? helâl değildir!” buyurdu.16

  8- “Ebû Hureyre (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Rasulullah (s.a.v) “Ateş ehlinden olup, görmediğim iki s?n?f insan var: (Birisi) yanlar?nda bulunan s?ğ?r kuyruklar?na benzer kamç?larla insanlar? döğen (işkence yapan) bir kavimdir. (Diğeri) giyinik, ç?plak birtak?m kad?nlard?r...”17 buyurdu.

 6. #36
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Şayet yeterli değilse daha onlarca hadis var k?l?k ve k?yafet ile ilgili ama san?r?m yok demekle bunlar yok olmuyor ve diyeni maazalah mesuliyet alt?na sokuyor.

 7. #37
  Yasaklı Üye Lebid24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  alem-i muhabbet
  Mesajlar
  2.298

  Standart

  Alıntı Fehim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sakal bırakılması hakkında hadisler:

  "Bıyıkları kısaltın, sakalları bırakın. (Müslim)
  "Mecusilere muhalefet edin, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kesin. (Müslim)"
  "Müşriklere muhalefet edin sakallarınızı çoğaltın, bıyıklarınızı azaltın. (Buhari ve Müslim)"
  "On şey fıtırattandır: Bıyığın kesilmesi, sakalın uzatılması, misvak, istinşak, mazmaza, tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, etek tıraşı olmak, intikhasu'l-ma (istinca yapmak). (Müslim)"
  "Bıyıkları kısaltın, sakalları olduğu gibi bırakın. (Müslim)"
  Kisra'nın Peygamber (s.a.)'e gönderdiği iki elçinin ikisi de sakallarını kesmiş, bıyıklarını ise uzatmışlardı. Rasulullah (s.a.) huzuruna gelen bu adamların yüzlerine bakmak istemedi ve onlara "Yazıklar olsun, size bunu kim emretti?" diye çıkıştı. Onlar da "Bize bunu Rabbimiz (Kisra) emretti." dediler. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu; "Fakat Rabbim bana sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emretti." (Hasen bir hadistir İbni Cerir et-Taberi rivayet etmiştir.)
  Bu ve bunun gibi hadislerden sonra ise M. G. ve M. Ç. Hocalarımızın da sakal risalelerinde örnekler getiriliyor. Ayrıca imamların sakal konusundaki görüşleri şöyle imiş:
  İbni Teymiyye (r.a.) el-İhtiyaratu'l-Ilmiyye'de şöyle der: "Sahih hadislerde de belirtildiği üzere sakal tıraşı haramdır. Kimse mübah görmemiştir."
  Hanefilerden İbni Abidin Reddül Muhtar'da şöyle der: "Erkeğin sakalını kesmesi haramdır."
  İmam Şafii de el-Ümm de sakalı tıraşın haram olduğunu belirtmiştir.
  Malikilerden de el-Adevî, imam Malik'den sakal tıraşının mecusilerin işlerinden olduğunu nakletmiştir.
  İbni Abdiller de Temhid de sakal tıraşının haram olduğunu

  Sakal bırakmamak ayrıdır,dinde yeri yoktur demek çok ayrı ve tehlikelidir...
  ben kılla tüyle fazla uğraşmam. ancak görüşümü bildireyim. inşallah bir fikir sahibi olursunuz. mecusiler bıyık uzatıp gelmişler bir defasında efnedimiz e aleyhisselam a. yazık size buyurmuş efendimiz. benim Rabbim üstü kısaltıp altı uzatmayı emretti. durumlarının rezaletini bildirmiştir. ayrıca efendimiz aleyhisselam hıristiyanlara benzememek için ensesindeki saçları uzatmış kısaltmamış... vs. bir çok değişik devrin gerekleri var...

 8. #38
  Dost andan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  20

  Standart

  yazm?ş olduğunuz hadisler için çok teşekkürler arkadaşlar. SÜNNET dediğimiz mevhumun içinde gerçekten sakal b?y?k sar?k varm??rasulullah?n sünneti nedir . hiç düşündükmü? peki ya ALLAH SÜNNET? yani sünnetullah nedir?
  karş?m?za şöyle bir soruda geliyor istemesekte. 1400 y?l önceki örf adete o devrin k?yafetine bürünmekle sünetullaha uymuş olurmuyuz.?
  bugün için etraf?m?za iyi ve dikkatli bakarsak sünnete yani D?NE H?ZMET ad? alt?nda, dini ç?karlar?na kullananlara dikkat etmemiz gerikiyor görüşündeyim.
  şimdi: o günlerin içine, becerebildiğimiz kadar bir dalal?m. rasulullah , putperest bir kabile olan kureyşlilerin içinde dünyaya geldi.onlar gibi yedi, onlar gibi içti, onlar gibi giyindi.
  39 yaş?na gelinceALLAH RASULU oldu. üç sene geçti nübüvvet oluştu.,ondan sonra vahyolan? insanlara anlatmaya başlad?. bu süre içinde ne sakal? değişti nede sar?ğ? nede k?yafeti. çok renkli pijama gibi renkli elbise giymeyede devam etti. peki şimdi hangimiz bu renkli pijama gibi elbiseyi sünnet diye giyiyoruz. varm? giyen? yok....
  oysa rasulun sünneti dediğimiz. ALLAHÜ TEALANIN SÜNNETULLAH?d?r. eğer bizler, SÜNETULLAH? anlay?p , ona uyarsak. ALLAHIN SÜNNET? yani sünetullah üzerine olmuş oluruz. yoksa , sar?kla, b?y?kla, entari ile, sakalla bu iş olmaz.
  işin garibi, ebu cehil, ebu lehep,katil yezid,hepsi kendi örf adetleri olan, sünnet olduğunu sand?ğ?m?z,bu sakal b?y?k, sar?kla geziyorlard?.rasulullahta o günün cari k?l?k k?yafete uymuştu, ve bunu değiştirmek gibi bir düşünce içindede olmad?. çünkü bu iş din le alakal? bir şey değildi. ebedi yaşam?m?z? ilgilendirmiyordu. ALLAHI B?LME yolunda hiç bir anlam? olmayan şeylerdi.
  işte buradan bize rasulullah?n bir mesaj? gelmektedir.
  içinde yaşad?ğ? çağ?n toplumun örf adet k?yafet gibi meselelerindeki anlay?ş?na karş? ç?k?lmamas?. eğer bizler bunu yerine getirirsek. içinde bulunduğumuz topluma bu konularda uyum sağlarsak. işte o zaman Allah rasulunun sünnetine uymuş oluruz.
  islam dini k?l?k k?yafet devrimi değildir çünkü.k?l?k k?yafet din işi değildir çünkü.
  eğer, rasulun sünnetine uyacaksak, onun anlay?ş?n? benimsemek ve anlamak zorunday?z.gösterdiği yolda yürümek zorunday?z. özümüzdeki hakikati bulmak için çaba göstermek zorunday?z.takitle ömür tüketecek kadar vaktimiz yok şu dünyada.

 9. #39
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Alıntı andan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  yazm?ş olduğunuz hadisler için çok teşekkürler arkadaşlar. SÜNNET dediğimiz mevhumun içinde gerçekten sakal b?y?k sar?k varm??rasulullah?n sünneti nedir . hiç düşündükmü? peki ya ALLAH SÜNNET? yani sünnetullah nedir?
  karş?m?za şöyle bir soruda geliyor istemesekte. 1400 y?l önceki örf adete o devrin k?yafetine bürünmekle sünetullaha uymuş olurmuyuz.?
  bugün için etraf?m?za iyi ve dikkatli bakarsak sünnete yani D?NE H?ZMET ad? alt?nda, dini ç?karlar?na kullananlara dikkat etmemiz gerikiyor görüşündeyim.
  şimdi: o günlerin içine, becerebildiğimiz kadar bir dalal?m. rasulullah , putperest bir kabile olan kureyşlilerin içinde dünyaya geldi.onlar gibi yedi, onlar gibi içti, onlar gibi giyindi.
  39 yaş?na gelinceALLAH RASULU oldu. üç sene geçti nübüvvet oluştu.,ondan sonra vahyolan? insanlara anlatmaya başlad?. bu süre içinde ne sakal? değişti nede sar?ğ? nede k?yafeti. çok renkli pijama gibi renkli elbise giymeyede devam etti. peki şimdi hangimiz bu renkli pijama gibi elbiseyi sünnet diye giyiyoruz. varm? giyen? yok....
  oysa rasulun sünneti dediğimiz. ALLAHÜ TEALANIN SÜNNETULLAH?d?r. eğer bizler, SÜNETULLAH? anlay?p , ona uyarsak. ALLAHIN SÜNNET? yani sünetullah üzerine olmuş oluruz. yoksa , sar?kla, b?y?kla, entari ile, sakalla bu iş olmaz.
  işin garibi, ebu cehil, ebu lehep,katil yezid,hepsi kendi örf adetleri olan, sünnet olduğunu sand?ğ?m?z,bu sakal b?y?k, sar?kla geziyorlard?.rasulullahta o günün cari k?l?k k?yafete uymuştu, ve bunu değiştirmek gibi bir düşünce içindede olmad?. çünkü bu iş din le alakal? bir şey değildi. ebedi yaşam?m?z? ilgilendirmiyordu. ALLAHI B?LME yolunda hiç bir anlam? olmayan şeylerdi.
  işte buradan bize rasulullah?n bir mesaj? gelmektedir.
  içinde yaşad?ğ? çağ?n toplumun örf adet k?yafet gibi meselelerindeki anlay?ş?na karş? ç?k?lmamas?. eğer bizler bunu yerine getirirsek. içinde bulunduğumuz topluma bu konularda uyum sağlarsak. işte o zaman Allah rasulunun sünnetine uymuş oluruz.
  islam dini k?l?k k?yafet devrimi değildir çünkü.k?l?k k?yafet din işi değildir çünkü.
  eğer, rasulun sünnetine uyacaksak, onun anlay?ş?n? benimsemek ve anlamak zorunday?z.gösterdiği yolda yürümek zorunday?z. özümüzdeki hakikati bulmak için çaba göstermek zorunday?z.takitle ömür tüketecek kadar vaktimiz yok şu dünyada.
  Mühterem kardeşim,düşüncelerinizi sayg? ile karş?lamama rağmen,bunlara dini mana kazand?rman?za mana vermiş değilim.Sizler bu şuurda olup,telakkilerenize göre asri bir k?l?k k?yafet ile inanc?n?z? yaşayabilirsiniz bu hususta kimse sizi k?nayamaz,lakin dinin özü ve Allah ve Resüllüllah?n sünneti bu derseniz büyük bir tehlikeyide irtikap edersiniz.(maazallah...)

  Sünnetüllah dediğimiz terim; (malumat?m eksik ise mazur görünüz lütfen) Hilkatte cereyan eden ve kimilerinin tabii(doğa kurallar?) kurallar dediği f?tri keyfiyetlerdir.Resülüllah?n sünneti buna muvaf?kta olsa ayr?ca değerlendirilmesi gerekli bir mevzudur.Onuda Kur'an,hadis kitaplar? ve siyer-i Nebevi den öğrenmek mümkündür.Size baz? hususlarda muvaf?k olarak ibnüzzaman olmak ve zaman?n koşullar?na göre k?l?k k?yafet ve harekette bulunmak konusunda kat?labilirim,lakin bu hususta ölçü asla kur'an ve sünnetüllaha muhalefet düşüncesi olmamal?.Muhalefet etme başkad?r,uygulamama başkad?r.?nkar etme başkad?r,inkar etmeden muvaf?k davranamama başkad?r.Dini mevzular? salt akl?m?z ile ve k?s?r görüşümüz ile değerlendirirsek çok hata ederiz ve bu yolu asla tercih etmemeliyiz.Sakal b?rakmayal?m,sar?k sarmayal?m ve belki tesettürede girmeye biliriz,bunun sevaplar?ndan mahrum ve günahlar?n? irtikap etmek başkad?r.?nkar ile luzumsuz görüp inkar etmek yada luzumsuzluğuna karar vermek çok başkad?r.Lütfen bu mevzuda yazmaya devam ederek birbirimzi uçurumun kenar?na sürüklemeyelim.?yi bir müslüman olmak için birbirlerimizi hakka ve güzelliklere doğru teşvik edelim inşaallah.

  Selam ve dua ile...

 10. #40
  Dost andan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  20

  Standart

  Sakal b?rakmayal?m,sar?k sarmayal?m ve belki tesettürede girmeye biliriz,
  arkadaş?m bu kurduğunuz cümle , Allah korusun çok yanl?ş. bir han?m?n tesettüre girmesi ile sakal b?y?k sar?ğ? ayn? yerden mütalaa ederseniz, yapt?ğ?n?z zihinleri kar?şt?rma olur.
  arkadaş?m?z. benim yazd?ğ?m yaz?dan önce, sakal b?y?k ve sar?kla ilgili hemen hemen bütün hadisleri yazm?ş. hadislerin özüne bakabilirsek eğer. devaml?, olarak, müslümanlar?n diğer insanlara benzemememe onlar gibi değerlendirilmememe düşüncesinden önce , islamiyetin, diğer ehli kitaptan ve putperestlerden ayr?lmas? ilke edilmiş. bu yüzden rasulullah, saç uzatm?ş, yada saç?n? kesmiş.
  dediğinizde söylediklerinizde, islam dini aç?s?ndan bir fayda bir irsal söz konusu ise onlar? koyarsan?z. daha anlaml? bir yorum elde ederiz.
  örneğin sar?k sararak namaz k?larsan?z diğer insanlardan 27 derece fazla sevap kazan?rs?n?z diyebilirsiniz. bu sevap nedir. bunu söylerseniz. hadislerlede bunu desteklerseniz.
  veya, şu şekilde sakal b?rakmak, islam dinini anlamam?zda şu aç?l?mlara ulaşmam?z? sağlar derseniz,
  yada, rasulullah, renkli çubuklu pijama gibi elbisede giymiştir. bu da hadislerde vard?r. ama bunu bu gün sünnet olmas?na rağmen şundan dolay? giymiyoruz derseniz. san?r?m daha faydal?,?yi bir müslüman olmak için birbirlerimizi hakka ve güzelliklere doğru teşvik edelim inşaallah

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sakal Kesmek Günahmiş Doğru mu:(
  By Eyüpşan in forum Fıkıh
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 30.06.12, 14:00
 2. C-H-P ve Sakal Açılımı
  By ErekNUR in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 20.03.09, 11:34
 3. Sakal Meselesi
  By keşannur in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.12.08, 13:46
 4. Nurcular ve Sakal
  By kaancay in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 28.09.08, 23:17
 5. Sakal-ı Şerif ABD'ye Uçtu
  By muhibbülkurra in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 12.09.08, 10:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0