+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Ertelemeyi Ertelemenin Yolları

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ertelemeyi Ertelemenin Yollar?  “Ertelemeden yaşayamam. Ertelemeyi al?şkanl?k edindim.” Diyenler için hemen minik bir vurgu yapmakta fayda var. ?llaki bir şeyi ertelemeniz gerekiyorsa, ertelemeyi erteleyin…!  Kendinize komut vererek işe başlayabilirsiniz sevgili okurlar. Kendi kendine komut verme durumu, davran?şç? tekniklerde kullan?lan ve son derece işe yarayan bir yöntemdir. Yapman?z gereken tek şey, sanki d?şardan birisi sizi yönlendiriyormuş, size ne yapman?z gerektiğini söylüyormuş gibi kendinize komut vermeniz. Sesli ve kulaklar?n?z?n duyabileceği bir tonla, ne yapman?z gerektiğini kendinize söylemeniz gerekiyor.  Diyelim ki ödevlerinizi yapmak istemiyorsunuz. Hemen kulaklar?n?z?n duyacağ? ve kendinizi kabul eden sempatik, anlay?şl? ama bir o kadar da yapt?r?mc? bir ses tonuyla kendi kendinize diyeceksiniz ki… “Aaaa olmuyor ama Mehtap… sana işlerini aksatmak hiç yak?şm?yor… bak bu yaz?y? şimdi yazmazsan yar?n sabah hiç yazamayabilirsin. Hemen otur ve yaz?y? yazmaya başla.” Hatta içiniz rahat etsin diye söylüyorum, bu yaz?y? yazmadan önce can?m hiç yazmak istemiyordu. Yar?n sabah erkenden kalk?p yar?m diye erteleyecektim. Birden ertelemenin yanl?ş olduğunu hat?rlad?m ve kendi kendime bunlar? söyledim. Sonra ne mi oldu…? Kendimi dizlerimde bilgisayar?m, yaz? yazarken buldum.  Demek ki ilk pratik yöntem sesli komut… kendi kendimize duyabileceğimiz ve yapt?r?mc? bir ses tonuyla komut vereceğiz.  ?kinci olarak korku, endişe, konsantrasyon güçlüğü gibi sizi erteleme zorunda b?rakan tüm süreçlerin fark?nda olmaya çal?ş?n. “Neden erteliyorum? Çünkü korkuyorum…! Peki neden korkuyorum? Korkarak nereye kadar gidebilirim? Korkuyu nereye kadar taş?yabilirim? Anadolu tabiriyle korkunun ecele faydas? var m??”  …tüm bu ve benzeri sorular? kendinize sorarak, korkunuzun üzerine gitmeye çal?ş?n. Korkunuzun, endişenizin, kayg?n?z?n,…vs. sizi tutan her şeyin üzerine gidin. Psikolojide önemli olan ilk ad?m? atmakt?r. ?lk ad?m? at?yorsan?z, diğerleri kendiliğinden gelir. ?lk ad?m? erteliyorsan?z, geri kalanlar da sistematik olarak ertelenenler listesinden yer almaya başlar.  Her neyi erteliyorsan?z, her neden dolay? geri ad?m at?yorsan?z bu konuda kendinizi disiplin alt?na alman?z gerektiğini tekrar hat?rlay?n. Ertelediğiniz konuda yapmak istediğiniz şeyleri tek tek s?ralamaya çal?ş?n. Büyük ve tek parça halinde işler yapam?yorsan?z, en az?ndan bölerek ve küçük parçalar halinde onlar? gerçekleştirmeye çal?ş?n. Dipli köşeli ev temizliğine başlayamayan bir ev han?m?, haftalard?r eli kolu kalkm?yor diye işini erteleyip duruyorsa eğer, böl-parçala-uygula şeklinde işe başlayabilir. Yani bugün perdeleri y?kar, perdeler makinedeyken camlar?n? siler. En az?ndan bugün için planlad?ğ? işi bitirmiş olarak yatağ?na girer. Ertesi gün uyan?nca da hal?lar?n? silip havaland?r?r, katlay?p kald?r?r. Daha sonraki gün de tüm evi silip süpürdükten sonra temiz hal?lar?n? yayar ve ev işini bitirmiş olur…vs gibi. Büyük ve bitirilmesi güç kocaman işler ve kocaman planlar bir türlü gerçekleştirilemiyorsa, birkaç parçaya ay?rarak uygulamak başlang?ç için tampon bir uygulama halini al?r. Çünkü bir çok kişi için işlerin tamam?n? bitirmek imkans?zd?r. Ama işler minik parçalara bölünüyorsa, üstesinden gelmek kolaylaş?r.  Ertelemeden kurtulmak için arada s?rada da olsa hedeflerinizi hat?rlamaya çal?ş?n. Hedefini unutan, hayattan ne beklediğini an?msamayan insanlar, kolayl?kla erteleme al?şkanl?ğ?na kap?l?rlar.  ?steklerinizle, eylemlerinizi karş?laşt?r?n. Bir şeyi “istemek” demek, o işi mutlaka yapacağ?n?z anlam?na gelmiyor. Oysa gelmeli. Çünkü “…istiyorum; ama yapam?yorum…” demek, “YETER?NCE ?STEM?YORUM” demektir sevgili okurlar.  ?ç dinamikler aç?s?ndan bak?ld?ğ?nda, istenilen bir durum için, mutlak surette ad?m at?lmas? gerekir. ?steniyor ve ad?m at?lm?yorsa, “istek”ten değil “hayal”den bahsetmemiz gerekiyor. “Doktor olmak istiyorum, ama can?m ders çal?şmak istemiyor.” Cümlesindeki tutars?zl?k herkesin dikkatini çekmelidir. Çünkü bizim ülkemizde doktor olmak isteyen herkesin, disipline bir eğitimle sistematik olarak ders çal?şmas? gerekir. Sonuçta isteklerin gerçekleşmesi için, baz? gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor.  Ertelemediğinizde, geciktirmeden bir işi başard?ğ?n?zda mutlaka kendinizi ödüllendirin. ?ş yapt?ysan?z, sevdiğiniz bir arkadaş?n?zla buluşun. Önemli bir dosyay? bitirdiyseniz, kendinize güzel bir yemek veya tatl? ?smarlay?n gibi. Hatta zor ve ertelemesi kolay işlerin arkas?na, ne zamandan beri yapmay? çok istediğiniz keyifli bir faaliyeti yerleştirin. Özlediğiniz bir arkadaş?n?zla buluşmay? heyecanla m? bekliyorsunuz? O buluşmadan önce ertelediğiniz bir işi yerleştirin. Tasarlad?ğ?n?z işi bitirince de mükafat olarak arkadaş?n?zla buluşun. Böylece kendinizi ödüllendirmiş olursunuz. Hem işinizi severek yapm?ş olursunuz hem de görevinizi yapt?ğ?n?z için kendinizi ödüllendirmiş olursunuz.  Gerçek d?ş? hayaller de insanlara bol bol erteleme yapt?r?r. Kişinin kendisini tan?mas? ve yap?s?na uygun hedefler belirlemesi önemlidir. Kapasitenizin fark?nda olursan?z, ertelemeler yaşamak zorunda kalmazs?n?z.  Zaman?n?z? planlamaya çal?ş?n. “Aman birazdan kalkar?m… birazdan yapar?…” yerine “10 dk içinde bu işi halletmiş olmam laz?m.” Şeklinde bir düşünce süreci geliştirmeye gayret edin. “Yatmadan önce bu yaz?y? yazmal?y?m.” “Akşam yemeğinden önce ütüyü bitirmeliyim..” şeklinde…  Mümkün olduğunca akl?n?za olumlu düşünceler getirmeye çal?ş?n. “Yapamam, beceremem…” yerine “Neden yapamayay?m?” diye düşünmeye çal?ş?n. Beyin bu… ne düşünürseniz size onu yapt?r?r. Olumsuz şeyler düşünürseniz yap?sal bütününü olumsuz sonuç için organize eder, olumlu düşürseniz ona göre harekete geçer.  Her şeyi dört dörtlük yerine getirmek zorunda olmad?ğ?n?z? bilmelisiniz. Ya hep ya hiç mant?ğ? sizi sürekli geriye götürür. Oysa önemli olan yapabildiğinizin en iyisini yapman?zd?r. Her ad?m?n?zda her nefesinizde kendinizi birileriyle k?yaslaman?z gerekmiyor. ?nsanlar birbirinden farkl? özellik ve yeteneklerde yarat?lm?şt?r. Herkesin, diğerlerinden daha başar?l? olduğu alanlar vard?r. Ama her alanda herkesten daha başar?l? olacağ?z diye de bir kaide yok sonuçta. Bu nedenle, elinizden geleni yapman?z yeterlidir hayatta. Hiç yapmamak ne kadar sak?ncal?ysa, elinizden geldiği kadar?n? yapmak o kadar güzel ve doğald?r. Düşünün ki evinize misafir geliyor. Hiçbir şey yapmay? bilmiyorum diye evinize gelen kişiyi aç ac?na göndereceğinize, elinizden gelen peynir ekmek ikram etmekse, ikram?n?z? yapars?n?z ve gelen arkadaş?n?z?n karn?n? doyurmuş olursunuz. “Yaa can?m… kusura bakma… ben beceriksizim… sana börek yapamad?m. Kuru bir çay ikram ediyorum…” deyip de kad?ncağ?z? aç b?rakacağ?n?za, “Can?m… elimden bişey gelmiyor/ya da vaktim yoktu… sana kahvalt? türü bir ikram yapacağ?m…” dediğinizde eminim ki arkadaş?n?z çok mutlu olur. Kendi ad?ma guruldayan bir mide yerine, ikram edilen herhangi bir yiyeceği tercih ederim doğrusu J  …ve… ve tembellik etmeyin… hatta minik bir s?r vereyim size. Tembellik psikolojik bir hastal?k değil sevgili okurlar. Tembellik, kişinin kendisini al?şt?rd?ğ? ve işine yarayan süreç olarak kulland?ğ?, rahats?z edici bir yöntemdir. Rahats?z edici diyorum, tembellik rahats?z edicidir. Kişinin başlang?çta hoşuna gider ama zamanla hem kendisini hem de çevresindeki insanlar? rahats?z etmeye başlar. Bu nedenle tembellikten kurtulmak için, iğne, ilaç gibi yard?mc? metodlar maalesef yok…! Tek ilaç harekete geçmeniz. Harekete geçeceksiniz… tembel olduğunuzu fark edip bunu yine sizin kendi iç enerjinizin çözeceğini bileceksiniz. D?şar?dan birileri gelip de sizi çal?şkan insan haline getiremez. Yol gösterir o kadar. Enerji sizin içinizde bir yerlerde… ve onu bulabilirsiniz…  Unutmay?n ki herkes sizin kadar tembel ve yine sizin kadar çal?şkand?r. Birinin diğerine göre üstünlüğü ve fazlal?ğ? kesinlikle yok… sadece aram?zdan birileri çal?şkan yanlar?n? harekete geçirirken, diğerleri de tembel olan yanlar?n? kullanmaya devam ediyor.  Gerekçesi ne olursa olsun, okuduğunuz gibi ertelemenin panzehiri var. Mümkün olduğunca anlatmaya çal?şt?m. Umar?m işinize yarar. Tembellik ve erteleme aras?nda s?k? bir dostluk var. Biri varsa diğeri de geliyor. Onun için ikisinden birisini yok etmeye çal?ş?rsan?z, ayn? anda ikisinden de kurtulmuş olursunuz. Bunun için güçlü bir iradeye sahip olman?z da gerekiyor. ?rade, dünyaya geldiği andan itibaren her insana verilmiştir sevgili okurlar. Her insan iradesini keşfedip, onu harekete geçirerek, ertelemelerden ve tembellikten kurtulabilecek donan?ma sahiptir. Yeter ki o iradeyi bulup ç?karabilsin.  Bir yerlerden başlaman?z gerekiyorsa…! O gün, neden bu gün olmas?n…?

  Sevgiyle kal

  Mehtap Kayaoğlu
  Konu MuhammedSaid tarafından (14.06.07 Saat 13:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Gayyur zamancı said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Yaş
  35
  Mesajlar
  91

  Standart

  ıyı bakalım uygulayabılırmıyız ıns olurr
  YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHHENNEMM

 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Husumet s?fat?n?n husumete lay?k olduğu gibi mi?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Pürheves bekliyoruz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar
  152

  Standart

  ALLAH razı olsun cok güzel bir paylaşım .inşaallah içimizdeki tembellikten kurtulur harekete geçeriz çünkü okumamız gereken çok şey var çook
  Gönül,öyle yol geçen hanı değil; Dergahtır..! Öyle paldır küldür girip - çıkılmaz; Günahtır..!
  ( Mevlana)

  Eddai ve'l-müsted'i

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Unutkanlığı Önlemenin Yolları
  By serab in forum Sağlık
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 16.02.17, 13:33
 2. Bu Hava Yolları Başka
  By slim in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.07.08, 14:02
 3. 'Namazdan Kurtulmanın Yolları'
  By GiZeM in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 16.06.08, 16:44
 4. Risale-i Nur'da Marifetullah Yolları
  By HakanBa in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.08.06, 16:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0