Hangi harflerin daha çabuk öğrenildiğini göstermek için okuma-yazma öğretiminde kullanılan başlıca iki usulü alalım; savtî usûl, kelime usulü. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


Savtî usûlde her harfin sahip olduğu şekillerin miktarı önemli rol oynar. Latin sisteminde her harfin dört şekli vardır; iki türlü elyazısı harfler, iki türlü baskı harfleri. İslam harflerinden onüç tanesinin ikişer, kalanlarının dörder şekli; Latin harflerinden herbirinin dört şekli mevcuttur. İslam harflerinin dört şekli birbirine pek benzer olduğu halde, Latin harflerinin şekilleri birbirine tamamen aykırıdırlar. Meselâ «A» harfinin matbaada kullanılan irisi ve ufağı, yazıda kullanılan irisi ve ufağı birbirine hemen hiç benzemez.


Kelime usulü ise okuma hadisesine dayanır. İslam harfleri okuma hadisesi yönünden daha fazla elverişli vaziyettedir. Onun bu özelliği elbette kelime usulüyle öğretilmesini de pek ziyade kolaylaştırıyor.. Demek o, bu cihetten de Latin'den daha müsait vaziyettedir.
(arkadaşlar; makaleyi pc'me kaydetmişim fakat yazarının kim olduğukonusunda kesin bir bilgi veremeyeceğim)