ÖSS öncesi, lise 2 ve lise 4 sonunda yapılması planlanan olgunluk sınavı için çalışmalar yoğunlaştı. Sınavların sonucu, üniversiteye girişte, başarı puanına etki edecek. Olgunluk sınavı ile birlikte, öğretmenlerin yapacağı ders sınavlarının da değişitirilmesi planlanıyor.


Hem YÖK'ün strateji raporunda hem de Milli Eğitim Þurası kararlarında yer alan olgunluk sınavı için düğmeye basıldı.


Üniversiteye giriş öncesi yapılacak sınav ile öğrencinin başarısı kademeli ölçülecek.


Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, olgunluk sınavı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nasıl bir sistem getirileceği yavaş, yavaş ortaya çıkıyor.


Þu an üzerinde çalışılan projeye göre, olgunluk sınavı lise 2 ve lise 4 sonunda gerçekleştirilecek.


Lise 2'de yapılacak sınav, öğrencinin lise 1 ve 2'deki bilgilerini ölçecek. Lise 4'teki sınav ise lise üç ve 4 müfredatını kapsayacak. </font>