Türkiye'ninenejide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak olan ve Mersin Akkuyu'dayapılması planlanan nükleer enerji santralinde çalışacak nükleer enerji uzmanıadayları eğitimleri için Rusya'ya gidiyor.

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kısa süre önce Türkiye'deki farklı mühendislikfakültelerinden mezun 50 kişiyi nükleer enerjide uzmanlaşması için Rusya'yagönderme kararı almıştı. Bu amaçla binlerce başvuru arasından ilk 50'ye girenöğrenciler Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. Uzman adayları Rusya'da 5 buçuk yılsüren bir eğitim alacak.

Moskova'dabulunan MIPHI Üniversitesi'nde eğitim görecek olan öğrenciler, Rusya'dakinükleer güç santrallerinde bir ile 3 yıl arasında da staj ve uzmanlık eğitimialacaklar. Döndüklerinde Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde istihdamedilecek 50 gencin, barınmadan sağlık giderlerine kadar tüm harcamaları devlettarafından karşılanacak. Ayrıca uzman adaylarına 500 dolar'da burs verilecek.