Okullar uzun bir yaz tatilinin ardından kapılarını eğitim için yeniden açtı. Bu yıl 16 milyonun üzerinde öğrenci eğitim için sıralardaki yerlerini alırken, 700 bin öğretmen de bu yıl görev başı yapacak. Ayrıca eğitim sistemi bu yıldan itibaren çok daha farklı olacak.

Bugün başlayan 2011-2012 eğitim öğretim yılı 20 Ocak 2012’deki ilk yarı yıl tatiline kadar devam edecek. Sömestr tatilinin ardından başlayacak olan ikinci dönemde eğitim, 6 Şubat-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Her zaman ruhsal gelişimi destekleyen ve öğrenciler için mutlu bir gelecek hazırlama gayesinde olan milli eğitim sistemi, bu yıldan itibaren amaçları için daha etkin mücadele verecek.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacak. Bu kapsamda, örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını tamamlanması, öğrencilere bu mekanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandı­rılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim programlarının geliştirilmesine bu yıldan itibaren başlanılacak.
Tablet bilgisayarlar ve akıllı tahtalar artık sınıflarda boy göstermeye başlayacak. Eğitim bu araçlarla işlenmeye başlayacak.

Bu sayede:
-Bireylerin yaşamboyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin gelişti­rilmesi,

-Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması,

-İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması,

-Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması, -Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması,

-İnternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi, sağlanmış olacak.

Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan bir çok yenilik arasında öğretmenlere verilecek yaz dönemi eğitimleri de yer alıyor. Hali hazırda 3 ay süren yaz tatilinin 1 aylık kısmında öğretmenlere verdikleri derslerle ve değişen teknoloji ile alakalı eğitimler verilmesi planlanıyor.

Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi desteklenerek, mesleki yeterlilikleri takip edilecek. Öğretmenlerin değişen teknolojiye ve bölümleri ile ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip edip etmediği de araştırılacak.

Bu yılki eğitim ve öğretim dönemi bu çerçevede gerçekleştirilecek bir çok yenilik ile kapılarını 16 milyonun üzerinde öğrenciye açacak.