Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri olan medya, gelişen teknoloji sayesinde artık hayatımızın her yerine entegre olmuş durumda. Bu durumun olumsuz sonuçlarını engellemek amacı ile ilkokullarda okutulan Medya Okuryazarlığı Dersleri, 6 yaşına giriyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile oluşturulan ders müfredatı ilkokul öğrencilerini çeşitli medya kaynakları hakkında bilgilendiriyor. 2006 yılında pilot okul olarak bir kaç bölgede okutulmaya başlanılan Medya Okuryazarlığı dersi bugün tüm okullarda okutuluyor ve hali hazırda 6 yıl boyunca 2 milyon 700 bin öğrenciye de bu dersler verildi.

Çocukların televizyon, radyo, gazette ve artık internet gibi medya ortamlarından olumsuz olarak etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla oluşturulan dersleri seçen öğrencilerin artması sevindirici bir gelişme olarak görülüyor. Bu konuda RTÜK, çocukları medyanın olumsuz etkilerinden korumanın en iyi yolunun medya okuryazarlığı dersi olduğunu belirtiyor.