MENDERES'İN İDAMINDAN BAHSEDİLMİYOR

İlköğretim 8. sınıf ‘İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük’ kitabında 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat müdahaleleri, darbeci mantığa hak veren ve milletin seçtiği siyasetçileri kötüleyen bir üslûpla anlatılıyor.


27 Mayıs'ın devirdiği DP hükümeti “muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalışmak”la suçlanırken, “artan ekonomik ve siyasî sıkıntılar”ın askerî müdahaleye yol açtığı anlatılıyor. Menderes'le arkadaşlarının idamından hiç söz edilmiyor.


İLKÖĞRETİM 8’inci sınıf ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ kitabında, 12 Eylül, Körfez Savaşı, 28 Şubat süreci gibi yakın tarih konuları da yer buldu.


Kitapta, 28 Şubat süreciyle ilgili olarak, “Laiklik karşıtı söylem ve eylemlerin artması üzerine Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997 tarihinde hükümeti uyardı” ifadelerine yer verildi ve 12 Eylül ile ilgili ‘darbe ve ihtilal’ gibi nitelemeler kullanılmadı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 8’inci sınıf ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ ders kitabının 7’nci ünitesini yakın Türkiye tarihine ayırdı. Kitapta dikkat çeken bazı konular ve yer alan ifadeler şöyle:


27 MAYIS: 1950’lerin ikinci yarısından itibaren yabancı kredilerin azalması ve tarımda verimsiz bir dönemin başlamasıyla artan muhalefet karşısında Demokrat Parti hükümeti, muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalıştı. Artan ekonomik ve siyasi sıkıntılar 27 Mayıs 1960’ta askerî müdahaleye yol açtı.


(Adnan Menderes hakkındaki bilgide idam edildiğine yönelik bir ifadenin yer almaması dikkat çekti.)


12 MART MUHTIRASI: 1961 Anayasası ile yeni bir döneme giren o yıllardaki Türkiye’de, politikacıların siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntılara çözüm getirmeyen çekişmeleri, toplumsal gerginliği arttırdı...


Bütün bu gelişmeler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 1971’de ülkedeki çatışma ortamına son vermek için hükümete bir muhtıra vermesine yol açtı.


12 EYLÜL: Demirel’in başkanlığındaki hükümet, Başbakanlık Müsteşarı ve DPT Müsteşarvekili Turgut Özal’ın hazırladığı ekonomik istikrar programını 24 Ocak 1980’de uygulamaya koydu. Ancak uygulama, ülkede yaşanan sıkıntıya çözüm olmadığı gibi huzursuzluklara da sebep oldu...


1980 12 Eylül’üne gelindiğinde TSK geçici bir süre için yönetime el koydu. Bütün ülkede sıkıyönetim ilân edildi.


28 ŞUBAT SÜRECİ: 1996’da hükümet Refah Partisi ile DYP arasında kuruldu. Laiklik karşıtı söylem ve eylemlerin artması üzerine Millî Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997 tarihinde hükümeti uyardı.

CEMİL YÜZER / ANKARA
08.09.2008