Hükümetin 2008 Yılı Programı'nda, üniversitelere giriş sınavının uygulanma biçimiyle ilgili yeni yöntemler geliştirileceği, ÖSS'de tekrarlanan başvuruların azaltılması amacıyla üniversiteler ve programlar arasındaki geçişlerin esnek hale getirileceği bildirildi.

Program'da, yükseköğretimden okul öncesine kadar eğitimin tüm kademelerinde öngörülen hedefler yer aldı.

Programa göre, ortaöğretime ve üniversiteye giriş sistemi ''öğrencileri, programlar hakkında yeterli düzeyde bilgilendiren, etkin bir rehberlik ve yönlendirme sistemiyle ilgi ve yeteneklerini eğitim süresi boyunca çok yönlü bir süreçle değerlendiren, okul başarısına dayalı ve müfredat programlarıyla uyumlu, okul dışı öğrenmeye ihtiyaç duymayacak'' bir yapıya kavuşturulacak. Yükseköğretime giriş sınavının uygulanma biçimiyle ilgili yeni yöntemler geliştirilecek.

ÖSS'de tekrarlanan başvuruların azaltılması amacıyla üniversiteler ve programlar arasındaki geçişler ÖSS puanı esas alınmak kaydıyla esnek hale getirilecek. Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında ya da yakın alanlarda devam edecekleri lisans programlarında ''katsayı eşitsizliği'' giderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YÖK ve üniversiteler yeniden yapılandırılacak.MEB, merkez teşkilatı, ''politikaları belirleyen, araştırma ve planlama yapan, pilot uygulamalara öncülük eden ve denetleyen'' bir kurumsal yapıya kavuşturulacak.

YÖK, ''Standart belirleme, koordinasyon, uzun dönemli planlama ve denetimden sorumlu'' bir kuruluşa dönüştürülecek.Üniversitelerarası Kurul, en üst akademik organ haline getirilecek.

Üniversiteler ''idari ve mali açıdan özerk ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulacak.''

Üniversite yönetiminde merkeziyetçi yapının getirdiği sorunların giderilmesi amacıyla ''mütevelli heyet'' temelli bir yönetim yapısına geçilecek.Öğrencilerden alınan katkı paylarının yükseköğretimin finansmanındaki payı artırılacak.

Üniversitelerde öğretim üyesi sayısının da artırılması planlanıyor. Öğretim üyesi yetiştirmek üzere gelişmekte olan üniversiteler ile gelişmiş üniversiteler arasında iş birliği ve koordinasyon artırılacak.

Öğretim üyeliği mesleğinin daha cazip hale getirilmesi için araştırma görevlilerinden başlamak üzere özlük hakları iyileştirilecek.