Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Lokman Erdoğan, Meslek Liseliye Katsayı Engelinin insanlık suçu olduğunu vurgulayarak. Bu eşitsizliğin ve ayrımcılığa biran önce son verilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği'ne üye devletlerin eğitim bakanları, aday ülkeler, EA ve
Avrupa Sosyal Ortakları, Kasım 2002 tarihinde Kopenhag'da Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında işbirliği gerçekleştirilmesi yönünde anlaşmaya varıldığına işaret eden Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Lokman Edoğan, "Kopenhag Deklarasyonu'nun temeli olarak kabul edilen Yaşam Boyu Öğrenme prensiplerine göre; "yalnızca tercih ettikleri alana yönelmek isteyen bireyler değil, kendi uzmanlık alanlarında ilerlemek isteyen bireyler de bu yönde kısıtlanmamalıdır." Fakat AB'ye giriş yolundaki Türkiye'de mesleki ve teknik ortaöğretim okulları mezunları üniversiteye girişte hala sınırlamalar ile karşılaşmaktadırlar." dedi
14.06.1973 tarihinde kabul edilen 1739 No'lu Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 8. maddesinde "Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır." Hükümlerini hatırlatan Genel Teşkilat sekreteri Erdoğan; tepkilerini şöyle sürdürdü;

"Bütün bunlara rağmen, ülkemizde meslek lisesi mezunlarına karşı bilinçli,
kasıtlı ve sistemli bir şekilde ideolojik ayrımcılık uygulanmaktadır.
Üniversiteye girişte meslek lisesi mezunlarının önüne katsayı engeli
konarak, kendi uzmanlık alanlarının devamı niteliğindeki mühendislik
bölümlerine bile devam edebilmeleri engellenmektedir.

Üniversiteye girişte, meslek lisesi mezunları aleyhindeki bu farklı katsayı
uygulaması, ülkemizde ekonomik olarak düşük gelir düzeyindeki sosyal
tabakalara mensup vatandaşlarımıza karşı yapılan ekonomik koşullara dayalı bir ayrımcılık olup, ekonomik durumu iyi olmayan yoksul kesimden vatandaşlarımızın meslek liselerinden mezun olan çocuklarına karşı uygulanan dışlama, sınırlama ve eğitimde davranış eşitliğini ortadan kaldıran bir ayrımcılıktır. Eğitimde bu ayrımcılık , fırsat eşitsizliği ve engelleme devam ettiği sürece, ilköğretimden sonra meslek liselerine yönelen öğrencilerin sayısı gün geçtikçe azalacaktır. Meslek liselerine olan talebi arttırmak, yetenekli öğrencilerin mesleki ve teknik öğretimi tercih
etmelerini sağlamak için meslek lisesi öğrencilerinin ÖSS'deki kat sayı
uygulamasındaki cezalandırma kaldırılmalı, kendi alanlarının devamı
niteliğindeki mühendislik bölümlerine girişte ek puanlarla teşvik
edilmelidir.

Hiçbir AB ülkesinde ortaöğretimden yüksek öğretime geçişte böyle bir
adaletsizlik yoktur. Tam tersine meslek lisesi mezunları lehine daha da
ayrıcalık tanınır. AB mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için çok
büyük adımlar atarken, Türkiye bunun tam tersini yapmaktadır. Üniversiteye giriş sistemindeki adil olmayan ve eğitimde fırsat eşitliğini daraltan bu katsayı uygulaması Türk Eğitim Sistemi için çok önemli bir problemdir. Bunun bir an önce giderilmesi ve mesleki eğitimin önündeki engellerin acilen çözülmesi gerekir. Bu her şeyden önce eğitimdeki fırsat eşitliğini kısıtlayan bir uygulamadır. Eğer ülkemizin kalkınması için mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğine gerçekten inanıyorsak, insan haklarına gerçekten saygılıysak ve Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsak eğitimdeki bu ayrımcılık ve eşitsizlik sorununun acilen çözülmesi gerekmektedir."

haber7