+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Kalıbını Secdeye, Kalbini Kıbleye Bırak

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kal?b?n? Secdeye, Kalbini K?bleye B?rak

  Senai Demirci

  K?p?rt?s?z bir boşluğa koyars?n aln?n? günde beş vakit.

  Secdenin aln?n? nereye değdirdiğinden habersizsin.

  Gösterişsiz bir yöne dönersin yüzünü; ?ş?ktan yollar? yoktur şehrin k?blesinin.

  K?blenin yüreğini nereye götürdüğünü bilmiyorsun.

  Suskun bir duvar?n dibinde oturur gibisin her tahiyyatta...

  Selâm?n?n kimleri neşelendirdiğini tahmin edemiyorsun, ald?ğ?n selâmlar?n s?cağ?n? hissedemiyorsun.

  Ad?n? bilmediğin bir deniz k?y?s?nda yürür gibisin. Yüzünü görüyorsun sadece mavinin; derindeki incilerin p?r?lt?s?na dokunam?yorsun.

  Terazinin bu kefesindesin; varl?ğ?n? inceltirken rükûlarda, karş? kefede neyi biriktirdiğini bilmiyorsun.

  Şimdilik hece hece tutunduğun duan?n gölgesinin haber verdiği ?ş?ktan nasibin pek az.

  Dudaklar?n? ?slatan abdest suyunun her bir damlas?n?n dudaklar?n? hangi billur p?narlara değdirdiğini fark etmiyorsun. Hüznünün kuytular?ndan taş?rd?ğ?n f?s?lt?lar?n? dök seccadene…

  Aynalarda arad?ğ?n avuntular? sök bak?ş?n?n perçemlerinden..
  Bulduğunu yitir bir tekbirin yank?s?nda… De ki “ben buraya raz? değilim!”
  Yitiğini bul elini elin üzerine koymana f?rsat veren vuslat?n arefesinde.. De ki “ben sonsuzluğa aday?m!”
  Var? yok et secdenin yüzünde; benliğini s?f?r?n alt?na çek, varl?ğ?n? sonsuzluğun baş?na taş?.
  Yoğu var et niyetin f?s?lt?s?nda; ettiklerinin değil niye/t ettiklerinin seni kurtard?ğ?n? anla..
  Diriyi öldür rükûlar?n darağac?nda; teninden geç, bedenini y?k dağ gibi..

  Ölüyü dirilt dualar?n?n burcunda; çağ?r günah?n peltesinde dilsiz ettiğin ruhunu..
  Umutlar?n? namazlar?n ipeğine tane tane dizdiğini bil de sevin dostum. Namaz?n uçuruma at?lm?ş en güzel gülündür senin. Namaz gülünün bin bahar olup içinde yank?land?ğ?n? bil de sevin.

  Bir namaz? kaç?rm?ş olman?n o hüznü yok mu?

  Hiç olmazsa onu al yedeğine? Sana müşfik bir vaize olsun…Pişmanl?k değil midir bizi en çok büyüten?

  Yüzü yerde pişmanl?klar?n?n kalbine att?ğ? s?z?lar? kaybetme lütfen..

  Bu bize laz?m.. H
  ep laz?m..

  ?ncelmiş duygular?m?z?n izinde yürüyelim hep...

  ?çimizdeki hüzün yol göstersin bize. K?r?k kalbimiz, bükük boynumuz Rabbimizin rahmet dergâh?na bitiştirsin secdemizi.

  Göz yaşlar?m?z rahmetin kucağ?na ak?ts?n yakar?şlar?m?z?.
  “Din sadeliktir” der peygamberimiz [asm]..

  Bu zamanda beş vakit namaz? bir kenara koyup, aradaki vakitleri de namaz beklentisi içinde yaşaman yeter... T
  esbihat?n? yapabildiğin kadar yap; “subhanallah”?, “elhamdulillah”?, “allahuekber”i dilinden kalbine indirmeye çal?ş. Sak?n telaşlan?p kendini alt?ndan kalk?lmaz dil kalabal?klar?na, binlerce binlerce ezbere mahkûm etme daha baştan… Önce durul, namaz?n sükûnetini dinle...

  Çevreni temiz tut

  Çevreni temizle. Namaza kalkt?ğ?n zaman, yeryüzünün bütün gürültülerini sustur, işleri durdur, yollardan ayr?l, kenara çekil. Ruhunun yan?na park et, kalbinin ahengsiz ç?rp?n?şlar?na mola ver.

  Kapat kap?lar?; başkalar?n? alma içeri; dudaklar?n? kapat yalana, boş söze... Lüzumsuzluklar? terk et, silkele üzerindeki şehrin görünmez tozlar?n?, cebinden boşalt sahte paralar?, elini göğsüne sokup al?p verdiğin nefesi, kâinat?n o en eşsiz, en görkemli ahengini farket.

  Yüzünü fenaya çevirmekten, ümitsizliğin karanl?klar?nda tüketmekten, gözlerini harama bakman?n kirinden, dilini yalan?/yanl?ş? dillendirmekten, dudaklar?n? boş sözlerin tozundan y?ka, temizle.

  Ellerini şerre alet olmaktan y?ka. Baş?n? şu fani dünyada Rabbinin aziz bir misafiri olma şerefiyle meshet. T
  opuklarla birlikte ayaklar?n? da dünyadan y?ka; seni yükselteceğini sand?ğ?n şeyleri ayaklar?n?n alt?ndan çek.

  Namaz?n eşiğinde doğrul yeniden.

  Orada En Sevgili’nin en çok sevdiği halde olduğunu hat?rla. Orada En Sevgili’nin en çok sevildiği hale büründüğünü bil.
  Kâinat?n sahibinden, kalbini kudret elinde evirip çeviren Rabbinin en s?cak, en taze aferinini al?yorsun şimdi. Duyuyor musun?

  Bedenini pak eyle...

  Bedenini, elbiseni, namaza durduğun yeri temizle. Güzel bir kokuyu koklar gibi bedeninden s?yr?l, teninden ruhuna taş?n. Mevki ve makam?n? yans?tan her türlü elbiseyi ç?kar üzerinden.

  Irk?nla övünmeyi b?rak, kavminden ayr?l, ülkeni terket, varsa, müdürlükten istifa et.

  Sadece seccadenin yöneldiği yere yönel; bulunduğun yerin ihtişam?ndan s?yr?l. Sadece yüzünün döndüğü yerde ara itibar?n?, kalbini Kâbe’nin eteğine b?rak.

  K?bleyi bulduğunda, başka türlü endişelerden yüz çevir. Her yan?n? saran kayg?lar?, korkular?, hüzünleri, abdest suyunun al?p götürmesine izin ver.

  Dağ?lan gönlünü geri topla, uçurduğun huzuru geri çağ?r. Gam? sil göğsünden, dünyal?klar? y?ka elinden, benliğini düşür yakandan. Öylece temizlen....
  Ay?plar?n? kapat..

  Her mescide gelişinde “güzel elbiselerini giyerek gel” (el-A'râf, 7/31) Ne kadar örtünürsen örtün, kendini Rabbinden gizleyemezsin. O bilir içinin içindekini. O bilir niyetini. O bilir kendine saklad?ğ?n? ve kendinden saklad?ğ?n?.

  Başkalar?na görünür olmak için k?lma namaz?n?. Başkalar?n?n gözlerinden kaç. Başkalar?n?n takdirinden uzaklaş. Niyetinin vadisine koy kalbini. Rabbe yöneldiğin köşe, kendini başkalar?ndan gizlediğin yerdir. Rabbine yüzünü çevirdiğin seccade, kendi kendine kald?ğ?n demdir.
  Nedir avret, ne demek avret yerini örtmek? Göründüğün gibi olamad?ğ?n kadar ay?plar?n var, göründüğünden geri kalan her oluş avret yerindir senin.

  Şimdi herkesin takdirinden uzak, tüm vitrinlerin par?lt?s?na küs, her türlü gösterinin uzağ?nda, seccadenin kuytusunda iken, kendi kendine sar?lm?şken, elini elinin üstüne koyup kendini kuşatm?şken, yüzünü fanilerden dönüp sonsuza çevirmişken, diz çöküp benliğini büyüklemekten vazgeçmişken, eğilip doğru olmaya azmetmişken, secdede varl?ğ?n? s?f?rlay?p kendini aşm?şken, avret yerlerini ört; yani, kendine saklad?ğ?n, kendinden saklad?ğ?n eksiklerini, ay?plar?n?, kusurlar?n?, herkesten gizlediğin hallerini yok et, ört.

  Herkesin huzurunda hesap verecek, kimseden utanmayacak bir hâl elbisesine bürün.. ?ki yakan? bir araya getir; olduğun hali göründüğün hale yanaşt?r. Söküklerini dik sözlerinin, dilini kalbine yanaşt?r; dilinle söylediğini kalbinle de söyle. Dikiş tutmuyorsa şayet, söylenmeyi b?rak, sus, kalbinden geçmeyeni diline değdirme...

  Kalbini k?bleye b?rak...

  Kalbini çokluğun perçemlerinden kurtar... S
  eni dünyaya doğru çekiştiren cezbeleri düşür yakandan. Seni yokluğun kuyusuna çeken kayg?lardan uzaklaş. Seni uzaklara savuran rüzgârlar? sustur. Ruhunu ayr?l?klar?n uçurumuna sürükleyen hüzünleri sil. Dünün hüzünlerinden yüz çevir.

  Yar?n?n korkular?n? unut. An’?n içinde var et kendini yeniden. Yüzünün her noktas?na her an rahmetinin güneşini değdiren Yaradan, kutlu nazar?nda ağ?rl?yor seni. Tebessümlerinin en güzel en tatl? hediye olduğunu söyleyen

  En Sevgili, âşinas? olduğun, s?cağ?n? özlediğin yüzlere çeviriyor yüzünü. Her şeyin alçald?ğ?, her işin meyvesizleştiği, her yüzün kirlendiği bu çağda, k?ble kalbinin ad?mlayacağ? k?rm?z? hal? gibi serildi önüne.

  Seni özel eyleyen, seni biricik bilen Rabbinin r?zas?na yönel. Şehrin telaşlar?n?, dünyan?n çekip çekiştirmelerini, günübirlik sevdalar?n? k?blenin k?rm?z? hal?s?na ad?m atar atmaz uzaklara at. Kal?b?n? tuttuğun gibi, kalbini de tut k?blede.

  Her secdede Kâbe’ye değdir aln?n?. Yöneldiğinde, Kâbe’nin anal?k ettiği nurlu sütunun önünde ağ?rlanan aziz bir misafir bil kendini.

  Vakti kaç?rma...

  Vakte dikkat et... Sabah?n buğusunu değdir göğsüne, yapraklar?nda taze şebnemler ağ?rlayan bir gül gibi ayd?nl?ğa uyan.

  Göz kapaklar?n? aralad?ğ?nda seni nice aldan?şlara düşüren düşlerden uyand?ğ?n gibi gönlünü de aç ki kalbinin ufkuna nice muştu güneşleri doğsun.

  Ellerinde dualar kelebekler gibi uçuşsun. Kimliksiz, isimsiz, önemsiz bir nutfenin ana rahmine tutunup insan olmaya yolculanmas? gibi, sen de var-yok aras? varl?ğ?n?, vefas?z dudaklar aras?nda silinmeye ayarl? ad?n?, bir mezar taş?n?n insaf?na kalacak hat?r?n?, Rabbinin rahmet kucağ?na b?rak...
  Dünyan?n güneş gibi baş?na dikilip sözüm ona sahiciliğini, kal?c?l?ğ?n? s?ms?cak kalbine düşürdüğü öğle vakitlerinde, telaşlardan s?yr?l, oyunlardan uzaklaş..

  Ellerini kald?r tekbire, O’nu büyüklerken başka her şeyi küçük bil. Önemini O’na yönelmekte bil. Şimdilik burada olduğunu, ama ‘şimdilik’ olduğunu hat?rla... Terkedeceğin gölgelerde, seni terkedecek gölgelerde oyalanma.. Bir tekbir ile dünyay? arkana at.

  Elinin tersiyle geride b?rak gündelik sevdalar?... “Oynam?yorum!” de. Seni herkesle ve her şeyle buluşturacak Rabbinin s?las?na yönel. Yol aç?k, yola ç?k...
  Gölgen uzad?ğ?nda yeryüzündeki varl?ğ?n?n da azald?ğ?n? hat?rla. Ne çok hat?ran varsa, o kadar az ömrüm kalm?ş demektir...

  Gölge gibidir yaşanm?şl?klar; onlar ard?n s?ra uzan?p çoğal?rken ömürden nasibinin azald?ğ?n? haber verirler. Gölgelerin uzad?ğ? ikindinin hüznüne, ihtiyarl?ğ?n habercisi gibi bak.. Şakaklar?na kar yağan adamlar?n toprağa yönelen yüzlerini giyin...

  Bedenini taş?yamayan acuzelerin kalplerine devşirdiği tesellilerin ard?na düş. Hüsrana uğrayanlar?n en sonunda yaşayacağ? pişmanl?ğ? düşür göğsüne..

  Akşam vakti erişince, ufuklara kan ağlatan vedalar? taş? yüreğine... varl?k güneşin batt?ğ?nda seni sen eyleyecek y?ld?zlar besle namaz?n göğünde.. Sensiz batacak güneşleri düşün. Senin umars?zca bat?rd?ğ?n güneşlerin her biri, bir gün sensiz ve umars?z batacak güneşi ateşliyor gizlice.. Bunu bil ve bil ki namaz?n? son namaz?nm?ş gibi k?l..
  Yats? vakti, suskunun üzerine çekilen yeni bir susku gibi geceyi kalbinin üstüne yayar. ?çinin f?s?lt?s?na yanaşt?r?r kulaklar?n?. Yüreğin boş sevdalardan boşan?r. Göz kapağ?n?n tenine değdiği titrek çizgiye doğru çekilir varl?ğ?n. Sükûnetin nabz?n? doldurur gece. Varl?ğ?n k?p?rt?s? biter. Eşyan?n kan? çekilir. Şehir yüzünü senden çevirir. Iş?ğ?n seni uzaklara dürten cezbesi söner.

  Yats? dudağ?n? dudağ?na kilitler. ?çinin k?p?rt?lar?na dön yats? vakti. Ölümün toprağ? suskular çekmeden nefesine, şimdi al?p verdiğin her nefeste Rabbinin hat?r?n? sayd?ğ?n? bil öylece yönel O’na...

  Dünyaya veda vaktidir yats? vakti. Gün gelecek, yaşaman fazladan görülecek, ölümüne hiç kimse şaş?rmayacak. Senin için ömrün gecesi başlayacak.

  Zaman siyah bir tül gibi üzerine örtülecek... Varl?ğ?n?n kalp at?mlar? zay?flayacak.

  Heveslerin dünyadan yüz çevirecek. Öyle bilerek var secdeye...
  Benliğini s?f?rla... Kayg?lar?n?n k?ş?n? erit secdenin s?cağ?nda..
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Okuması nefse ağır biraz ama gayet güzel.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 3. #3
  Dost mertt.91 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  24

  Standart

  hoş bir yazı Allah razı olsun...
  Konu Tılsım tarafından (04.09.08 Saat 14:18 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kalbini rahat bırak. . .
  By gamze-i_dilruzum in forum Dualar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.08.20, 20:45
 2. Bırak Bela Kapını Çalsın,Onu Serbest Bırak...
  By Garip_Maznun in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.02.09, 13:01
 3. Kalıbını Secdeye, Kalbini Kıbleye Bırak
  By KıL_BeNi_Ey_NaMaZ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.12.08, 05:50
 4. Kıbleye Dönük Evler
  By sarıca in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.10.08, 15:05
 5. Kalıbını Secdeye,Kalbini Kıbleye Bırak!...
  By esra aktürk in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.10.08, 19:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0