Gam neşenin gölgesidir.

Gam neşeyi kovalar.
Onun arkasından koşar durur.
Aklını başına al da kahkahalarla gülmeyi,
fazla neşeli olmayı bırak!
Çünkü neşe ile gam birbirinden hiç ayrılmazlar.
Fazla güldüğünüz zaman gözyaşlarının dökülmesinin sebebi,
gam ile neşenin daima beraber olduklarını anlatmak içindir.
Peygamber (s.a.v.) kahkaha atmazdı,
ama daima tebessüm ederdi.


Bir İranlı şair der ki:


“Bu dünyada bizim neşemiz nedir?
Neye benzer?
Kasap dükkanında kuzunun oynamasına!”


(Divan-ı Kebir)