“Yâdında mıdır doğduğun dem,
Sen ağlar idin gülerdi âlem,
Öyle bir hayat yaşa ki olsun,
Mevtin sana hânde, âleme mâtem.”

Doğduğun günü hatırlarsan, sen ağlıyordun, yanındakiler de -oğlumuz, kızımız, torunumuz oldu diye- sevinçlerinden gülüyorlardı. Bu dünyada Allah Teâlâ’nın rızâsına uygun öyle güzel bir hayat yaşa ki; ölümün, yanındakiler için hüzün ve yas, senin için de huzur ve sürûr olsun!