+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Kendini Kendinle Topla, Çıkar, Çarp, Böl

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Dr. Senai Demirci'den çok harika bir yaz? gerçekten herkesin okumas?n? tavsiye ederim. Kendini kendinle topla

  Herkes biliyor ki:
  Herkes için her şey olamazs?n
  Her şeyi bir anda yapamazs?n.
  Her şeyi mükemmel yapamazs?n.
  Her şeyi herkesten iyi yapamazs?n.
  Sen de herkes gibi bir insans?n.

  Öyleyse:
  En az?ndan, birisi için önemli bir şey ol.
  Bir anda sadece bir şey yap.
  Bir şeyleri hep eksik b?rakacağ?n? hat?rla.
  Bir şeyi herkesten iyi yapmaya bak.
  Böylece hiç kimsenin “senin gibi” olamad?ğ?n? gör.
  Herkesin herkes gibi olmaya çal?şt?ğ? yerde,
  sen “sen” ol, böylece herkesten daha iyi ol.

  Kendini kendinden ç?kar

  Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yaş?n kaç ise, bir o kadar rakam? yaş?ndan ç?kar ki geriye s?f?r kals?n. Hayata başlad?ğ?n güne git. Doğduğun gün ağz?ndan ç?kan ilk ç?ğl?ğ? hat?rla. Şu anda yaşad?ğ?n şehirde bir günde yüzlerce, binlerce bebek doğuyor. Hepsi de bir ç?ğl?kla kar?ş?yorlar hayata. Kendine bir sor; onlar?n doğmas? ne kadar umurunda? Ne kadar önemsiyorsun uğramad?ğ?n bir yerde, tan?mad?ğ?n bir kad?n?n tan?mad?ğ?n/tan?mayacağ?n bir bebeği doğurmas?n?? Doğduğu gün işte sen de böylesine umursanmaz biriydin. Şükür ki yan? baş?nda annen baban vard? da, dünyaya ilk acemi bak?şlar?na şefkatli bak?şlar?yla karş?l?k verdiler. Elinden tuttular, ninni söylediler, büyüttüler, beslediler seni.
  Seni önemli k?lan onlar?n sevgisiydi. O s?ralar seni ne Nike tan?yordu, ne Coca-Cola önemsiyordu, ne de LCW düşünüyordu. Seni önemeyenler, üstünde hiçbir şey olmad?ğ? halde önemsiyordu seni. Seni sadece sen olduğun için seviyorlard?.

  ?stersen doğduğun günden biraz daha geriye gidelim. Birkaç ay daha geriye.. O zamanlar annenin karn?nda karanl?klar içindeydin. Sadece onun fark ettiği, onun hissettiği biriydin. Orac?kta kala kalsayd?n ya da hiç ç?kamasayd?n, kimse önemsemeyecekti seni. Bildiğin bütün markalar seni hesaba katmadan satmaya devam edecekti, sevdiğin bütün reklamlar seni düşünmeden oynay?p duracakt?.
  Bir de şöyle düşün: Sen “içerideyken” henüz gözlerin tamamlanmam?şt?; gözlerinin olmad?ğ?n? gören, gözlerinin olmas? gerektiğini düşünen, gözlerini olmas? gerektiği gibi olmas? gereken yere koyan ne annendi, ne baband?, ne de kendindin. Sana sorulmuş olsayd?, henüz ?ş?ğ? bile tan?mad?ğ?n için gözlerine ihtiyac?n olmad?ğ?n? söylerdin. Sana sorulmuş olsayd?, henüz yollar?, bahçeleri, kald?r?mlar?, vitrinleri görmediğin için ayaklar?ma gerek yok derdin. Belki ellerini bile istemeyecektin. Belki yüzünü bile gereksiz görecektin. Şimdi bir düşün seni önemli k?lan, gözlerinin önüne takt?ğ?n gözlük mü, ayaklar?na geçirdiğin ayakkab? m?, ellerine takt?ğ?n eldiven mi, boynuna dolad?ğ?n atk? m??

  Birkaç ay daha geriye gidelim. Henüz iki hücreden ibaretsin. Annen bile fark?nda değil varl?ğ?n?n. ?ki hücre hâlâ daha nas?l olduğunu anlayamad?ğ?m?z bir h?zla, olağanüstü bir düzenle çoğal?p ayr?şmasayd? da, anne rahminden düşüverseydin kimse fark etmeyecekti seni, kimsenin fark ettiği biri olmayacakt?n. Hatta, bir ad?n bile olmayacakt?.

  Hiç doğmasayd?n, şu an aram?zdan eksik olacakt?n. Ama eksikliğini bile fark etmeyecektik. “Caner şimdi burada olsayd?!” bile diyemeyecekti annen baban ve s?n?f arkadaşlar?n. Çünkü olmayacakt?n ve olmad?ğ?n için de olmad?ğ?n fark edilmeyecekti. Örneğin “Sümeyye seni ne kadar özledim!” diyen bir arkadaş?n olmayacakt?. Çünkü hepten eksik olduğun için arkadaş?n eksikliğini çekmeyecekti.

  Senin anlayacağ?n hiç var olmamak ölmekten beterdir. Öldüğünde hiç olmazsa, ard?n s?ra ağlayanlar?n olur, eksikliğini çekenler olur, özleyenlerin olur. Ama hiç yaşamad?ğ?nda, hesaba kat?lmazs?n, sözün bile edilmez.

  ?şte şimdi hesab?n? yeniden yap; kendini kendinden ç?kar. Geriye s?f?r kald?ğ?nda, yani sen ad? bile olmayan bir hücre topluluğu olduğunda seni önemseyen kim olabilir? Tan?d?klar?n içinde öyle biri var m?? Sevdiklerin aras?nda seni hiç yokken seven biri var m?? Örneğin, yüzün ortada bile değilken yüzünü özleyen biri var m??

  Nas?l olabilir ki? Seni en çok sevenler bile seni sen varolduğun için sevdi. Şimdi sen, seni sen yokken bile seven birini düşünmek istemez misin? Seni sen var olduğun içen sevenleri hat?rlad?ğ?n kadar, seni sevdiği için var edeni hat?rlamak istemez misin?

  Kendini kendinle çarp

  Bu sabah aynaya bir bak. Bakal?m kimi göreceksin. Elbette yeryüzündeki bütün insanlara benzeyen bir insan yüzü. Kaşlar?, gözleri, yüzü, burnu, kulaklar?, saçlar? ile sen de herkes gibi bir insans?n. Ama aynada herhangi bir insan? görüyor değilsin. Kendini görüyorsun. Tümüyle sana özel, sadece senin için yarat?lm?ş bir yüz görüyorsun. Yani senin yüzün gibi başka bir yüz yok. Onun için yüzüne bakanlar seni, sadece seni görüyorlar. Seni tan?yanlar yüzünden tan?r, sevenler yüzünü sever. Herkese benzeyen birini değil. Bütün zamanlarda, senin yüzün gibi bir yüz olmad?, senin yüzün gibi bir yüz olmayacak.

  Şimdi tekrar düşün. Sen, en az?ndan yüzüne bakarak anlayabileceğin gibi, seni yaratan için bir tanesin, biriciksin, çok özelsin. Aynaya bak?p yüzünü gördüğünde, hep bunu hat?rla. Sen hayran olduğun birilerine benzediğin için önemli değilsin. Sen şark?lar?n? severek dinlediğin şark?c? gibi konuştuğun için özel değilsin. Sen giydiğin ayakkab? sayesinde, tuttuğun tak?m?n başar?lar? yüzünden, tişörtünün üzerinde yazan marka için biricik değilsin. Sen, sadece “Sen” olduğun için önemlisin. Seni biricik, bi’tanecik ve özel olarak yaratan, yaşatan bir Yarat?c? seni önemsediği için önemlisin.

  Kendini kendine böl

  Etraf?na bir bak. Ne kadar çok insan ne kadar çok şey peşinde koşuyor. Çok para, çok mal, çok yer, çok iş, çok yemek, çok araba, çok tatil, çok çok… Ne kadar telaşla yaş?yorlar. Herkesin çok acelesi var, çok telaş içindeler, çok koşturuyorlar, hep bir yerlere yetişmek istiyorlar. Durup kalsalar kaybedecekler sanki.. Koşturmasalar ellerindekileri düşürecekler gibi.
  Şimdi bir de kendine bak. En çok ne mutlu ediyor seni? Kimler sana gerçek dostluk yüzü gösteriyor? Kaç sahici arkadaş?n var? Kaç s?rdaş?n var? Çok az şey mutlu ediyor seni. Dostlar?n pek az. Arkadaşlar?n?n ve s?rdaşlar?n?n say?s? bir elin parmağ?n? geçmiyor. Bazen sadece nefes almak seni mutlu etmeye yetiyor. Özlediğin bir dostunu görmek, özlediğin bir sahilde yürümek, sevdiğin bir yiyeceği yemek, sevdiğinin iki gözünün içine içine bakmak mutlu ediyor seni. Hepsi az şeyler.. Çok az şeyler…

  Şimdi geri dön. Dur ve yeniden bak. Meydanlarda koşturan insanlar?n arad?klar?n? bir düşün. Merdivenleri telaş içinde t?rmanan, otoyollar? son h?zla tüketen kalabal?klar?n neyin peşinde olduğunu düşünmeye çal?ş. Asl?nda onlar?n çoğu senin çoktan bulduğun çok az şeyin peşinde. Ama çok koşturduklar? için bir türlü durup kendilerine soram?yorlar. Yaz?k ki arad?klar?n? sand?klar? şeyi bulduklar?nda da tan?mayacaklar.

  Sen senin için önemlisin. Biricik olduğun için önemlisin. Kendini başkalar?yla k?yaslamay? b?rak. Kendini kendinle k?yasla. Kendini başkalar?n?n yaşad?klar? ile tan?mlamak yerine kendi yaşam?nla tan?mla. ?çinde başkas?n?n plağ? çalmas?n. Kendi sesinle konuş. Kendi yüzünle bak hayata. Kendini önemli bilerek yürü sokaklarda.

  Nefes al?p verebildiğin için, güneşe ç?plak gözle bakabildiğin için, rüzgâr? hissedebildiğin için mühimsin. Yarat?ld?ğ?n için önemlisin. Kendini kendine bölersen, eline tam tam?na bir 1 geçecek. Ne yar?ms?n, ne eksiksin, ne de kimselerin seni tamamlamas?na ihtiyac?n var. Sen mühimsin.

  Genç Yaklaş?m Dergisinin 27. Say?s?ndan al?nt?d?r
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:26 ) değiştirilmiştir.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Senai Demirci, son yıllarda kendini gerçekten çok geliştirdi. Allah razı olsun. Tefekküre ve duaya çok güzel kapılar açıyor.

 3. #3
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  Daha önce okumuştum tekrarı bile güzel.Allah razı olsun

 4. #4
  Müdakkik Üye Dürre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar
  968

  Standart

  Nefes alıp verebildiğin için, güneşe çıplak gözle bakabildiğin için, rüzgârı hissedebildiğin için mühimsin. Yaratıldığın için önemlisin. Kendini kendine bölersen, eline tam tamına bir 1 geçecek. Ne yarımsın, ne eksiksin, ne de kimselerin seni tamamlamasına ihtiyacın var. Sen mühimsin.evet mühimimmmm

  Seherlerde eser bâd-ı tecellî
  “Uyan ey gözlerim vakt-i seherde.
  “İnâyethah zidergâh-ı İlâhi
  “Seherdir ehl-i zenbin tevbegâhı,
  “Uyan ey kalbim vakt-i fecirde,
  “Bikün tevbe, bicu gufran, zidergâh-ı İlâhî.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 41 kişiden 1 TL topla
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.07.14, 12:49
 2. Kafanı Çarp, Kapıyı Çarpma!.
  By BiÇçare in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.02.09, 16:03
 3. Cevaplar: 44
  Son Mesaj: 07.09.08, 16:06
 4. Ne Çıkar...!
  By Hatice_ in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.01.08, 19:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0