Ben seni ömrüme ve kaderime "imtihân" diye bildim
Hâyırsızsan Gel'me! diyecek kadar az sevmiyorum seni…
Hâyırsız olsan dahi Gel!

Allah yokluğundaki acı kadar varlığında yakmaz içimi bilirim.
Sırtımı "kalpleri birbirine ısındıran yalnızca Allah’tır" ayetine bağladığımdandır sözüme bu kadar kefilliğim.
Olacağı varsa tez zamanda olsun
Zirâ bu gidişatla öleceğim var…