Sevdüñ ol dilberi söz eslemedüñ vay göñül
Eyledüñ kend’özüñi ‘âleme rüsvây göñül
Saña cevr eylemede kılmaz o pervây göñül
Cevre sabr eyleyemezsen nideyin hây göñül
Göñül eyvay göñül vay göñül eyvay göñül

FATİH SULTAN MEHMET

NAM-I DİĞER "ŞAİR AVNİ"ECDADIMIZ SADECE AT SIRTINDA FETİHLER YAPAN KAHRAMANLAR DEĞİL,ŞİİR YAZAN ÇEŞİTLİ SANATLARLA UĞRAŞAN SANATKAR RUHLU İNSANLARDI

ELİNİZİN ALTINDA BULUNSUN


http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10595,avnfatihdivanimuhammednurdoganpdf.pdf