"Âlimleri irfan sahib eden üç harf ile beş noktadır
Mü’minleri duhûl-i cennet eyleyen beş harf ile üç noktadır "


3 harf, 5 nokta: عشق

5 harf, 3 nokta: ايمان