Öğrendim ki müminin kerameti takvasıdır


Halim oluşu sabrıdır


Aklı halinin güzelliğidir


Meveddeti (sevgisi) affedip vazgeçmesidir


Şerefi ise tevazuu ve yumuşaklığıdır.
-İmam Muhasibî (r.a)-