(Hafız-ı Şirazi’nin Farsça şiirinin tercümesidir.) ...döner yine kenân'a kaybolan yûsuf, üzülme üzüntüler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, üzülme iyileşir durumun ey gam çeken gönül kaygılanma geçer bu çılgınlığın, sakinleşir başın, üzülme dönmese de felek bizim arzumuzca iki gün bir kararda kalmaz devran her zaman, üzülme gelirse ömrün baharı, yine çimenler üstünde başına gülden şemsiye çekersin ey bülbül, üzülme ümitsiz olma sakın ha, bilmezsin gaybın sırrını perde ardında olur gizli oyunlar, üzülme ka'be aşkıyla çölde yürüyeceksen eğer batsa da ayağına muğîlân dikeni, üzülme sevgilinin ayrılığında, rakibin sıkıntısında halimizi bilir hep halden hale sokan Allah, üzülme söküp götürürse de yokluk seli varlık temellerini ey gönül kaptanın Nûh ya, korkma tufandan, üzülme konak tehlike dolu, hedef çok uzak olsa da sonu olmayan bir yol yok, üzülme yoksulluk köşesinde, karanlık gecelerin yalnızlığında Hâfız oldukça virdin dua ve Kur'ân, üzülme