Elime bir taş ver Allahım!

Kelimeler yetmiyor bana
Elime bir kor koydun
Bir mancınık da istiyorum