Diz çöktüm yanaklarına..
Yüreğinin tam orta yerine bağdaş kurdum..
Hayatından bir sevdayı nasiplendim.. Ve de umuda niyetlendim.. Mutluluğun safında 'Suskunluğunu' kendime bir mutluluk payesi bildim..

" Varlığın bende yirmi dokuz harf iken 'Suskunluğun' kaç harf eder sevgili "