Kış günüydü bugün.Bildiğin bir kış günü…Soğukta cabası..zaten soğuk olur ya kış günleri..gülleri kavruk efkarın harından mıdır şu ıtırlı hava kim bilir.Varsa insan oğlu kim bilirlerin sağlamasını yapar bir yol arar bilirliği ile..Hırçınlığı harçlığı gerekmeyen bir yol…


Üşümüş ve üşütmüşüm adam akıllı…Ne ot varsa, bir birine katıyor kaynatıyorum bin bir türlü niyetle..hani inancımı da şeker niyetine..Henüz kötü bir şey olmadı..İçiliyor çaylarım demli demsiz ve geçiyor günler gamlı gamsız…Yazıyorum avlu kazıklarına çivileyip sadrı asuman sağanaklarından ıslandığım sözleri bir bir..


Yansın bağda gülüm..
Bülbüle kalsın efgan yadigâr…


Pervasız çekiyorum nemelazım usturasını..Raconu bu, yokluğun ..Bem beyazını kesiyorum kağıtların..Acı bir şatahat ..Çilekeşlik tasannu..Şu karanlık daha bi karanlık mı şimdi..Katarat mı oldu gözlerim, ne oldu..Bişey mi oldu sanki…


Başımı nereye yaslayım ..Eksiğe mi..Eksikliğime mi..Eksik olma dan bir temenni mi bulayım da konayım toz konmazına..Tüllerine takılayım usulca ve masalca…


Ne katarım hayata bilmiyorum..Ne çok şey dolu hayat…Belki bir zırvalamayım yok bişey yok bişey diyerek..Yok ki bişey zaten..ve soğuk olur kış günleri ..adı üstünde zaten..Üşüdüm epeyce..hastayım da biraz…Gül, güle gülistan…
Mahbubun gönlü güldür..
Aşıkın adı bülbül…


Kim öte kim susa bu bahçede..ne gül bilir ne bülbül ya adı çıkmış dokuza inmez sekize…


Kim ki ihrak-ı sevdaya düştü maşuku güldür..
Onun nağamatının lisanı ise hep bülbüldür…


Yani; tercüme-i hali beyanda, arzuhali terennüm eden o dur..hem gülün marziyatını da sedalayan ona bir dil olup mevzuyu ağdalayan da aynı bülbüldür...ne yaptıysa o yaptı…Ve bu Gülizar da yek pare top atışları var kalpleri kalp olanlarda…İmsak-ı ömrü sermestte, iftar beklerler savm-ı vuslata ebede değin…


Bir birine baka baka kararan üzümler gibi bir birine baka baka yanar kızarır güller..Sen bu renge edep de..Ben diyeyim, bir Habbe-i Suzan…Sen, ya beyazına moruna sarısına pembesine ve nicesi nedir de..Ben enva-ı taleptir hüsnü revnaktar diyeyim..her güzelin güzelliği bir başka güzelliktir..Ol güzellerin güzelliğini veren güzeller güzelidir diye söyleyeyim…


Öyle ya;


Gülde güle yanar..
Ol dem bülbül nazır-ı serfiraz…


Nereden çıktı deme..Gülcem gül deste her mevsim…Belki solar dökülür yaprakları..Ona da eyvallah…


Bildiğin kış günü..Hastayım ya biraz uyduruk bir sobanın önünde sırtım dönük oturuyorum..İlişmiyorum ilişmesine…Kalan sütünü de verdim kedi yavrusunun..hatırını soruyorum hatırsızın…Dönüp bakmıyor..dev gibi görünüyor gölgeler artık..Korkmuş da biraz..Korkasım geliyor zaman zaman..Sığıntı bir umud gibi…Kalbimde büzüşmüş kuşlarım da var artık………………………….m_safiturk