Safha-i ömrün
Sayfa-i safası muzliminde
Dertmend-i leyal ile büründüm…
Ciğer şiken efgan-ı savt-ı seher işitmez…
Yekta-i Ahsen ile bir hüsn-ü mücerred
İnzal eyledi hülya-i şavkıma..
Ayn-ı fer-i mücella ilişti sadrıma..
Elan seyf-i suzandır aman dinlemez…
Çendan gönül cuş-u huruş-u sekre müptela..
Kesse dest-i Beyza ile muhibbi yar..
Of deyu inlemez…

Dersen ki nedir..?

Tedehhüş-ü telaş-ı kulub’ün eşiği eşrafa atfettiği efkardır..
Zulmeti habbe-i zahirden neşvü nemaya tulu-u ayn’ı ziyadır
Hem yetim’ün nehari hem de ehemsiz….


Baz tasavvur tevaggus ettirir boynumu
O ahval hissin tevellüdüne rahm-ı mader olur
Nalân eder sabiyyu Kübra kimse işitmez…
Hem hacalettir
Nadim bir kundağa sarar
Cem-i nefrin bırakır firar ederim…

Sakalımdaki aklardan şakaklarımda da var..
geceye gizlenmiş..
Felek bilir güya el bilmez…
karasını aldı zaman..biraz alaca biraz geven………………


m_safiturk