+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Ecel

 1. #1
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  ecel
  hiç bir savaş ecelinizi size daha çok yaklaşt?rmaz der büyük bir sahabe.yani Hz.Muhammed (a.s.m.)gibi,ashab-? kiram gibi Bediüzzaman Said Nursi gibi...Ezan-? Muhammedi için şehadete yürüyen Adnan Menderes ve arkadaşlar? gibi.Hepsi ayn? sözü hayk?r?r bize asl?nda.Ölümün karasular?nda hakk?n hat?r?n? arayan bu şahsiyetleri öldüren ne bir darağac? ne zehirler ne bir kafirin k?l?c? ne mel'un un bedduas? değildi.ve dünyaya veda ederken yüzlerindeki ifade bir s?k?nt? bir pişmanl?ğ?n ifadesi değildi asla.ruhlar? kabzedenin Rahman'?n meleği Azrail (a.s.)olduğunu bilenlerin,gavurun güllesi alt?nda pervas?zca ilmi tahsil edenlerin,cihad meydan?nda cemaat namaz? k?lanlar?n,k?sacas? hakk?n hat?r?n? herşeyden ali görenlerin gülümsemesiydi bu...yani, son gülen'in tebessümü...hiç ölmeyenlerin,öldürülemeyenlerin...bileği bükülmeyenlerin.
  meczup dallar?n? gökyüzüne Ya Rahim diyerek diken ağaçlar? sulayan,Besmeleyle asas?n? taşa vuran köklere mecal veren,gözlere nuru,kulaklara sesleri,midelere r?zk? veren Rahman-? Rahim emri uğrunda kendilerinden ve dünyalar?ndan geçen kullar?n? Cennetin V.I.P.salonuna çağ?rm?şt?.Onlar da aç?lan yolda yar-i hakikilkerine yürüdüler.Dünyada da namlar?,yüreklerde sevdalar? kald?.
  başörtüsü gibi bir şeairi islamiye için,binbir pislik ve haks?zl?ğ?n giderilmesi için vazifelendirilenlerin türlü mazeretle işlerini akamete uğratmalar?n?n sebebi ne olabilir?ecelden öte köy olmayan bu dünyada riyaset-i hükümet m?nt?kas?n? ve en ali dünyevi mevkileri gezip dolaşan k?rk?n? aşm?ş insanlar?n acaba görmeyi diledikleri bir başka köy mü var?hakka haks?zl?k ederek haks?zl?kla musalaha ederek kabirden öteye götürmeyi planlad?klar? bir meta m? var?
  ve ecel gelip çatar...
  arkan?zda sizi takip eden ise ecele yürüdüğünüz yoldur.
  Allah cümle ümmet-i Muhammedi ahirette yüz ak?m?z olacak yollardan rahmetine als?n.Allah bütün mü'minleri Müslüman etsin.
  Amin.
  Konu HakanBa tarafından (05.07.07 Saat 04:33 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

 2. #2
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart

  Amin
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı Barbaros Nickli Üyeden Alıntı
  Allah cümle ümmet-i Muhammedi ahirette yüz ak?m?z olacak yollardan rahmetine als?n.Allah bütün mü'minleri Müslüman etsin.
  Amin.
  Amin Aminn. Allah raz? olsun abi...
  " Allah bütün mü'minleri Müslüman etsin" ne demek?
  Açabilirmisin....
  Konu HakanBa tarafından (05.07.07 Saat 04:34 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 4. #4
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Üzerime vazife olmaksızın ben açıklayayım:Üstadın da zikrettiği üzere iman ve islamiyet ayrı şeylerdir.İman izandır,islam ise tarafgirliktir.Gerçi biri diğerini istilzam eder ama farklı durumlar göze çarpar.Mesela üstad azınlık osmanlı tebaasında şeriatın hukukunu beğenip isteyen ermeniler için müslüman bir gayr-ı müslim tesmiyesi olduğunu ifade eder.Ve yine müslümanım deyip şeriat ahkamına karşı çıkanları da mümin bir gayr-ı müslim gibi görmek bu cihette mümkündür.Kardeşimizin duası buraya bakıyor zannediyorum.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 5. #5
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart  Açıklamanızdan dolayı Allah razı olsun.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı semensima Nickli Üyeden Alıntı
  Üzerime vazife olmaks?z?n ben aç?klayay?m:Üstad?n da zikrettiği üzere iman ve islamiyet ayr? şeylerdir.?man izand?r,islam ise tarafgirliktir.Gerçi biri diğerini istilzam eder ama farkl? durumlar göze çarpar.Mesela üstad az?nl?k osmanl? tebaas?nda şeriat?n hukukunu beğenip isteyen ermeniler için müslüman bir gayr-? müslim tesmiyesi olduğunu ifade eder.Ve yine müslüman?m deyip şeriat ahkam?na karş? ç?kanlar? da mümin bir gayr-? müslim gibi görmek bu cihette mümkündür.Kardeşimizin duas? buraya bak?yor zannediyorum.
  misal de biraz kar?ş?kl?k olmuş gibi biraz daha açarm?s?n?z?

  müslüman bir gayr-? müslim
  müslüman?m deyip mümin bir gayr-? müslim ???
  Konu HakanBa tarafından (05.07.07 Saat 04:35 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 7. #7
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  Orjinalini yazan: semensima

  Üzerime vazife olmaks?z?n ben aç?klayay?m:Üstad?n da zikrettiği üzere iman ve islamiyet ayr? şeylerdir.?man izand?r,islam ise tarafgirliktir.Gerçi biri diğerini istilzam eder ama farkl? durumlar göze çarpar.Mesela üstad az?nl?k osmanl? tebaas?nda şeriat?n hukukunu beğenip isteyen ermeniler için müslüman bir gayr-? müslim tesmiyesi olduğunu ifade eder.Ve yine müslüman?m deyip şeriat ahkam?na karş? ç?kanlar? da mümin bir gayr-? müslim gibi görmek bu cihette mümkündür.Kardeşimizin duas? buraya bak?yor zannediyorum.


  kardeşime teşekkür ediyorum.duam?z bu noktaya bak?yor.yani üztad?n işaret ettiği noktaya.buray? sizin de iktibas ettiğiniz yerden biraz daha aç?klamak istiyorum.


  Rabian: Ulema-i ?slâm ortas?nda "?slâm" ve "iman"?n farklar? çok medar-? bahis olmuş. Bir k?sm? "?kisi birdir," diğer k?sm? "?kisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz" demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anlad?m ki:
  ?slâmiyet iltizamd?r; ?mân iz'and?r. Tabir-i diğerle, ?slâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve ink?yadd?r; ?mân ise, hakk? kabul ve tasdiktir.
  Eskide baz? dinsizleri gördüm ki, ahkâm-? Kur'âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlard?. Demek o dinsiz, bir cihette Hakk?n iltizam?yla ?slâmiyete mazhard?; "dinsiz bir Müslüman" denilirdi. Sonra baz? mü'minleri gördüm ki, ahkâm-? Kur'âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; "gayr-? müslim bir mü'min" tabirine mazhar oluyorlar.
  Acaba ?slâmiyetsiz iman, medar-? necat olabilir mi?
  Elcevap: ?mans?z ?slâmiyet sebeb-i necat olmad?ğ? gibi, ?slâmiyetsiz ?mân da medar-? necat olamaz. Felillâhi'l-hamdü ve'l-minne Kur'ân'?n i'câz-? mânevîsinin feyziyle, Risale-i Nur mizanlar?, din-i ?slâm?n ve hakaik-i Kur'âniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onlar? anlasa, taraftar olmamak kabil değil. Hem ?mân ve ?slâm?n delil ve bürhanlar?n? o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayr-? müslim dahi anlasa, herhalde tasdik edecektir; gayr-? müslim kald?ğ? halde ?mân eder.
  Evet, Sözler, tûbâ-i Cennetin meyveleri gibi tatl? ve güzel olan ?mân ve ?slâmiyetin meyvelerini ve saadet-i dâreynin mehâsini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tan?yanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli ?mân ve ?slâm?n bürhanlar?n? göstermişler ki, nihayetsiz bir iz'an ve kuvvet-i ?mân verirler. Hattâ, baz? defa Evrâd-? Şah-? Nakşibendîde şehadet getirdiğim vakit,
  -1-
  dediğim zaman nihayetsiz bir tarafgirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verilse, bir hakikat-i imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatin bir dakika aksini farz etmek bana gayet elîm geliyor. Bütün dünya benim olsa, birtek hakaik-i imaniyenin vücut bulmas?na bilâtereddüt vermesine nefsim itaat ediyor.  -2-

  dediğim vakit, nihayetsiz bir kuvvet-i ?mân hissediyorum. Hakaik-i imaniyenin herbirisinin aksini aklen muhal telâkki ediyorum. Ehl-i dalâleti nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum.


  Senin valideynine pek çok selâm ve arz-? hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için, onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze, hususan senden Sözleri işitenlere umumen selâm ediyorum.


  Said Nursi

  Mektubat | Dokuzuncu Mektup | 39
  1- Bu ?mân üzere yaşar, bu imanla ölür, bu imanla diriliriz.
  2- Peygamber olarak gönderdiğin kim varsa ?mân ettik; kitap olarak indirdiğin ne varsa ?mân ettik; ve bütün bunlar? tasdik ettik.
  Bu mektupta anlat?ld?ğ? gibi iman ve islamiyet kavram olarak birbirinden ayr?l?yor.Biri birisiz olam?yor.Bu noktada ikisinin nas?l birleşeceği sorusu gündeme gelince Nurlar?n buradaki rolü ortaya geliyor.
  Bizim duam?zdan murad, tüm müslümanlar? ve tüm mü'minleri risale-i nur gibi bir hakikat dam? alt?nda birleşmeleri ve bu hakikatleri harekat ve ef'allerinde mihver etmeleridir.Zaten bu as?rda bu iki kavram? meslek ve meşreb olarak en kolay ve hatars?z şekilde birleştiren başka bir ekol yoktur.

  Konu HakanBa tarafından (05.07.07 Saat 04:35 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ecel ve kabir insanı...
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.01.14, 16:19
 2. Ey ecel
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.10.13, 23:09
 3. ecel..
  By nefes in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.02.09, 15:33
 4. Ecel Kapıyı Çalarken
  By ehulacayip in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.04.08, 07:39
 5. Ecel..
  By süraka in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.08.07, 16:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0