Ali OKTAY
Çocuklar ve müzik
ÇOCUĞUN gelişiminde müziğin etkileri ile ilgilenen uzmanlar önemli tesbit ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Bu tavsiyelere anne ve babaların kulak vermesinde büyük fayda var. Bakınız meselâ Gaziantep Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Erdal Albayrak, çocukların doğuştan gelen özel kabiliyetleri doğrultusunda müzik aletlerine de ilgi duyabileceklerini söylemiş. Çocukların 2 yaşından itibaren müzik aletleriyle oynamaya başladıklarını ifade eden Albayrak çocuğa müzik aletlerine eğimli olduğu fark edildiğinde yardımcı olunması gerektiğini vurgulamış. —Kendi çocukluğuma gidiyorum bir an. Ortaokul yıllarında iken saza ilgi duymuştum. Aileme bu isteğimi ilettiğimde çok da sıcak bakılmamıştı. Lise son sınıfta bir saz alıncaya kadar içimdeki bu hevesi bir türlü kıramamıştım. —Neyse devam edelim. Çocuğun müzik aletlerine ilgisinin basit müzik aletleri verilerek desteklenmesini, anne ve babaların öncelikle çocuğa bir çıngırak alarak ilk müzik aletini kullanmasını sağlayabileceklerini de ekliyor Erdal Bey. Çocuklar nefesli müzik aletlerini kullanarak nefes almayı vurmalı müzik aletlerini kullanarak da ritim kavramını geliştirirler. Küçük çocuklar evde anne baba ne tür müzik dinlerse o müziği dinlemek zorunda olduğu için dikkatli olmak gerektiğini de sözlerine ilâve etmiş. Çok da önemli bir konu aslında bu. Kendimize bir bakalım evde, arabada ne tür müzik dinliyoruz acaba. Arabesk, pop, san'at müziği, tasavvuf müziği hangisi. Hakikaten çocuğun zekâsı çok taze olduğu için çevrede duyduğu her sesi, tanıyor, ayırt ediyor. Değerli dostlar aman dikkat. Ne çıkar bundan da demeyelim lütfen.

GÖNÜLDEN DİLE


“Mide için lokma neyse dimağ için fikir de odur. Hepsi beslemez bir kısmı sıhhate dokunur ve bazıları zehirler.”

CENAP ŞEHABETTİN

TARİHTEN
BİR YAPRAK


“MÛSİKÎ-İ Osmanî Mektebi Ders Nazırı ve Heyeti Umumiye Muallimi İsmail Hakkı Bey tarafından gönderilmiştir:
Musavver Hale Gazetesine ihda ettiğim şu eserin iki büyük kıymeti vardır: Birincisi büyük padişahlarımızdan Sultan Beyazıd-i Veli Hazretlerinin ahlâfına bir yadigârı olması ikincisi de (Farabi) ile hemasır bulunan padişahın eseri olmak itibarıyla Türk Kavminin Fenn-i Mûsikideki muvaffakiyetlerine mebde teşkil etmiş bulunmasıdır.
Padişah-ı muşarünileyh Hazretlerinin müessir asarı da sırası geldikçe ve huruf-i Heca tertibiyle gönderilecektir. Hale.
Aynen dercettiğimiz bu varaka ile peşrev ve semai hakkındaki mütalâamızın gelecek nüshamızla Vazülenzar Karin okunması mukarrerdir.

BİR BESTE


Ateş alevde değil asıl közde gizlidir!
Ateş alevde değil asıl közde gizlidir.
Güzellik gözde değil, asıl özde gizlidir.
Rengi değil gözlerin bakışıdır mesteden
Gözden kalbe süzülüp akışıdır mesteden
Nağme gönlün eseri sanma sazda gizlidir.
Bestenin güzelliği önce sözde gizlidir.
Güzel sözün gönülden çıkışıdır mesteden
Dudaktan kalbe gidip yakışıdır mesteden.

Beste : Özgen GÜRBÜZ
Güfte : Hüsamettin OLGUN Makam: Nihavend

YENİASYA 13.01.2009

E-Posta: alioktay@alioktay. net