+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: ''Öyle Çok Pazarlık Ettim ki Seninle Ey Rabbim"

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Senai Demirci

  Öyle çok pazarl?k ettim ki Seninle ey Rabb’im. Sen çağ?r?nca, kendime ay?rd?ğ?m vakitlerden çal?nd?ğ?n? düşündüm. Ezan okununca,sevdiklerimle geçirdiğim zamanlar?n azalmas?ndan korktum. Vakit girince, içim “c?z” etti hep. Odamdan uzaklaşt?m, b?rakt?m işimi, bozdum keyfimi; öylece namaza durdum. Ayak diredim, “az sonra k?lsam da olur!” dedim. “Az sonra”lar?m “çok sonralar”a döndü, geç kald?m, geç kalmaktan utanmad?m. Sonunda ayaklar?m? sürüye sürüye vard?m huzuruna. Pazarl?ğ?m? vaktin daralm?şl?ğ?n? bahane ederek yeniden ileri sürdüm. Kaç?yordu namaz ya; o yüzden çabucak k?ld?m, selam verdim, hemen kalkt?m, rahatlad?m. Oysa rahatl?ğ? Sana borçluyum. Ağr?mayan her bir dişim kadar huzur borçluyum Sana. Damarlar?m?n her bir noktas?nda p?ht?laşmayan kan?m kadar sükûnet borçluyum Sana. Tenimin kaş?nmayan her bir noktas? kadar rahatl?k borçluyum Sana. Dişlerim ağr?yacak olsa her biri için harcayacağ?m zaman Senin. Kan?m p?ht?laş?p damarlar?m t?kanacak olsa, her defas?nda ?zd?rap ve korkuyla geçireceğim saatlerin hepsi Senin. Tenim her noktas?nda y?rt?lacakm?ş gibi ac?yacak olsa, kendi kendime dar geleceğim huzursuz günler Senin. Gün oldu; usand?m. Sabr?m? tükettim; tükendim.
  Kendimi yontmaya heveslendim. Benden istediğin zaman?
  çok gördüm. Benden istediğini, benim için
  istediğini bile bile, huzurunda huzursuz durdum. Fazla buldum
  namaz?n rekatlar?n?; k?saltmak için bahaneler
  arad?m. Günümü delik deşik etmeni, işimin
  aras?na kesintiler sokman?, hayat?m?n ortas?na
  duraklar koyman?, uykumu bölmeni lüzumsuz gördüm.
  “Beni bana b?rak!”larla durdum huzuruna; içim
  başka bir yerlerin türküsünü söylerken, ben
  seccadende, belki sadece bedenimle, m?hl? kald?m. Oysa
  Sen, dileseydin dar edebilirdin zaman? bana! Bir uçurumun
  dibine savrulmuş bir arabada çaresizce Sana yalvart?yor
  olabilirdin beni. Korkulu bir savaş?n orta yerinde ateş ve
  kan kusan bombalar?n alt?nda günümü de, işimi
  de, uykumu da, hatta rüyalar?m? da delik deşik
  etmelerini takdir edebilirdin. Düşmeyen bombalar kadar,
  uçuruma savrulmayan arabalar kadar genişlik borçluyum
  Sana.

  ?çten pazarl?kt? benimkisi. Öyle içten ki kendime
  bile söyleyemedim. Gözlerimle birlikte gönlümü de
  secdene kilitlemeyi çok gördüm. Kendimi
  s?f?rlamay?, benliğimi hiçe indirgemeyi
  beceremedim. Ensemde kaderin s?cac?k nefesini hissedecek o
  teslimiyetin vadisine inemedim. Acelem vard?; aln?m?
  koyduğum gibi kald?rd?m seccadeden. Bütün
  benliğimle aşağ? inemedim. ?şim vard?, secdemi
  işime zaman kazand?m. Secdeye kalbimi de s?ğd?rmaya
  çal?şmad?m. Uykum vard?, secdemi s?ğ b?rak?p
  uykumu derinleştirdim.

  ?tiraf?md?r: Bencilliğimi de s?rt?ma al?p
  rükûlarda eritemedim. Bedenim eğilirken huzurunda,
  “emrolunduğum gibi dosdoğru olma”n?n
  ağ?rl?ğ?n? s?rt?ma almay? erteledim.
  “S?ras? değil!”di; “hele dur; sonra da
  olur!”du. En Sevgili’ni bir gecede ihtiyarlatan emri
  üzerime al?nmad?m.

  Sen dileseydin, çocuğumun c?l?z nab?zlar?n?n
  eşliğinde, loş ve neşesiz bir yoğun bak?m
  odas?nda, gözümü de gönlümü de, umutsuzca,
  çaresizce, ürpertiyle, korkuyla bir monitörün
  ekran?na kilitleyebilirdin. Dileseydin, yeryüzünün
  sükûnetini bir anda kesip, küçücük bir duvar
  k?p?rt?s?n?n gölgesinde, mini mini bir
  sars?nt?n?n beklentisi içinde saçlar?ma aklar
  düşürebilirdin.

  ?çten pazarl?k m? denir buna? Sen bilirsin Seninle
  ettiğim pazarl?ğ?. Kendime saklad?ğ?m ve hatta kendimden
  de saklad?ğ?m s?r bu. Dilime bile değdirmekten
  korktuğum, ağz?ma almaktan utand?ğ?m öyle bir
  s?r işte. F?s?ldamas? bile ac? veriyor ya…
  Meselâ, uzay?nca Fatiha, uzay?nca sûre, heceler
  sanki özgürlüğe giden yolu taşlar gibi kestikçe,
  “bitmez şimdi bu namaz!” dediğim çok oldu. Ama
  içimden. Kimseler duymad?.

  Bir Sen duydun beni ey Rabb’im. S?rr?m? bir Sen
  bildin. Kendimi lüzumsuz hissederken seccadenin üzerinde,
  dudağ?m anlam?na yetişemediğim kelimeler için
  oynarken, Sen beni söylediğimden fazlas?yla duydun,
  söyleyemediğimi de, dile getiremediğimi de bildin.
  Ruhumu al?p uzaklara gittiğim halde, bir bedenimi
  b?rakt?ğ?m halde huzurunda, kovmad?n beni,
  yak?nl?ğ?nda tuttun.

  ?tiraf?md?r; öyle anlat?ld?ğ? gibi
  özleyebilmeyi beceremedim henüz namaz?… “Aradan
  ç?karmaya çal?şt?ğ?m” oldu namaz?.
  Geçiştirdim namaz?. Bir “sorun”du çözdüm,
  hallettim. Selam verip sonra yaşamaya başlad?m…
  Yaşamay? namaz?n içinde aramal?yd?m. Namaz?
  yaşaman?n içine s?zd?rmal?yd?m oysa.
  Bilemedim.

  Kafa tuttum, ayak diredim, pazarl?k ettim; ama Sen
  utand?rmad?n, yine yine yine huzuruna ald?n beni. Her
  secdede rahmetinle okşad?n aln?m?. Her rükûda
  “aferinler” f?s?ldad?n gönlüme. Her
  vakitte yeni bir sayfan?n akl?ğ?na çağ?rd?n
  ruhumu. Yüzüme vurmad?n. Azarlamad?n.
  Aşağ?lamad?n. Hepten umut kesmedin benden. Yok
  saymad?n. Utand?rmad?n.

  Pazarl?k ettiğimi Seninle bir Sen bildin ey Rabb’im.
  Kimselere söylemedin. S?rdaş?m Sensin, bir Sana
  açabilirim içimi, bir Senin beni ay?plamandan korkmam.
  Ben işte böyleyim; yine “bana ait”lerin
  hesab?nday?m. Başka kime söyleyeyim? Başka kimin
  anlay?ş?ndan medet umay?m?

  "Kafa tuttum, ayak diredim, pazarl?k ettim; ama Sen
  utand?rmad?n, yine yine yine huzuruna ald?n beni. Her
  secdede rahmetinle okşad?n aln?m?. Her rükûda
  “aferinler” f?s?ldad?n gönlüme. Her
  vakitte yeni bir sayfan?n akl?ğ?na çağ?rd?n
  ruhumu. Yüzüme vurmad?n. Azarlamad?n.
  Aşağ?lamad?n. Hepten umut kesmedin benden. Yok
  saymad?n. Utand?rmad?n"  çok güzel bir yaz?yd?,sağolas?n inşirah...
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:23 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Dost hazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  20

  Standart

  Kendimi lüzumsuz hissederken seccadenin üzerinde,
  dudağım anlamına yetişemediğim kelimeler için
  oynarken, Sen beni söylediğimden fazlasıyla duydun,
  söyleyemediğimi de, dile getiremediğimi de bildin.
  allah razı olsun...ne kadar yalın ve güzel ifade edilmiş..teşekkürler paylaşım için..

 3. #3
  Dost hazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  20

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Kendi nefsimizi ne güzel tarif ediyor değil mi?
  Elhm ki elhm binlerce iman nimetinden dolay?ndan dolay?...
  dün gece bu yaz? akl?ma geldi..başka kime söyleyeyim, başka kimden medet umay?mm....yaln?z kal?p el açt?ğ?m?zdaki o an en güzel an....dua ile..
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:24 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost hazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  20

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Sabah ezandan sonra,pencere kenar?na gidn.Yağmur yağd?r?l?rken hemde..Gözlerinizden yaşlar süzülürken,kalbinizin ac?s?n? da hissederek bu sözcükler de dudaklar?n?zdan süzülsün....
  ....................
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:24 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Pürheves bir_damla_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  264

  Standart

  Alıntı hizanurs Nickli Üyeden Alıntı
  Bir Sen duydun beni ey Rabb’im. S?rr?m? bir Sen
  bildin.


  Beni duyan bir tek O vard? asl?nda,,,benim için B?RicikS?N Eyyy kalbimdeki en küçük f?s?lt?lar? dahi işiten Rabb,, yakar?şlar?m?,,hayk?r?şlar?m? hiç usanmadan s?k?lmadan her an dinleyen Sendin sadece...elhamdülillah ki Seni tan?yordu bu aciz...seni bulmuştum yaa art?k,,,herşeyi bulmuştum asl?nda,,,ya kaybedenlerden olsayd?m,,o zamanda neyi bulsam boştu,,muvakkatt?.. seni bulan neyi kaybeder,,seni kaybeden neyi kazan?r...
  paylaş?m?n için yürekden teşekürler inşirah!

  Tebessümle sabahleyin gün doğarken kainata baksam selamünaleyküm
  desem...
  Tebessümle mükemmelce doğuşunu,kainat? ayd?nlatt?ğ?n? temaşa
  etsem Allah sevgisiyle...
  Tebessümle çiçeklere baksam gülerek hayata selamünaleyküm
  demelerini,dua ve zikredişlerini tefekkür etsem sonsuz sevgiyle...
  Tebessümle kuşlara baksam öterek kainat? şenlendirdiklerini,dua ve
  zikredişlerini tefekkür etsem sonsuz sevgiyle...
  Tebessümle toprağa baksam güneşin ayd?nlatmas?yla Sani-i
  Zülcelal'i tesbihlerini ve dualar?n? o an mükemmelce
  hissedebilsem...
  Tebessümle suya baksam,güneşin ?ş?klar?yla zerrelerin mükemmel
  Allah'? tesbih ve dua edişlerini sonsuz sevgiyle tefekkür etsem...
  Tebessümle kainat?n tüm zerrelerine tefekkür etsem, Allah sevgisini
  ve O'na dua edişlerini,zikredişlerinive ibadetlerini tüm
  par?lt?lar?yle hissedebilsem,temaşa edebilsem....

  Ki!ne kadar güzel ve mükemmel bir sonsuz güzellik ve sevgi olur
  değilmi!!!

  Allah bizleri bu güzellik ve mükemmelliklerden istifade edenlerden
  eylesin Ki! O'nun sevgili ve hakiki kulu olabilelim inşallah...

  Sonsuz sevgiyle ve sonsuzca amin....

  selam ve dua ile....

  al?nt?d?r.
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:24 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Senai Demirci

  .

  Bir Sen duydun beni ey Rabb’im. S?rr?m? bir Sen
  bildin. Kendimi lüzumsuz hissederken seccadenin üzerinde,
  dudağ?m anlam?na yetişemediğim kelimeler için
  oynarken, Sen beni söylediğimden fazlas?yla duydun,
  söyleyemediğimi de, dile getiremediğimi de bildin.
  Ruhumu al?p uzaklara gittiğim halde, bir bedenimi
  b?rakt?ğ?m halde huzurunda, kovmad?n beni,
  yak?nl?ğ?nda tuttun.
  ?brahim Ethem misali...Hangi kap?y? çalsam yüzüme kapand?.Sen de kap?ndan çevirirsen ya ben kime s?ğ?nay?m?
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:22 ) değiştirilmiştir.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hangi kap?y? çalsam yüzüme kapand?.Sen de kap?ndan çevirirsen ya ben kime s?ğ?nay?m?
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  K?l Beni Ey Namaz isimli kasetinde bunu okumuş Senai Demirci.Dün ald?m.Tavsiye ediyorum şiddetle

  Sen beni söylediğimden fazlas?yla duydun,
  söyleyemediğimi de, dile getiremediğimi de bildin...

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Meyve kardeşim,kaseti ya da cdsini de temin edin.Çok derin yerlere götürüyor insan?.Zaten kaset kapağ?na da not düşmüş.Üstad?m Bediüzzamana diye..
  Alper'de aralarda ezgi söylüyor..
  Genelde ayn? paragraflar beğeniliyor.Demek tam bizim yaram?z? teşhis etmişler.
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:26 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ne Çok Hatıram Var SeninLe Rabbîm
  By hak_yol_islam in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.01.09, 22:29
 2. Öyle Çaresizim ki Rabbim!...
  By esra aktürk in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.09.08, 20:02
 3. Öyle Çok Pazarlik Ettim Ki Rabbim Seninle:(
  By gulcann in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.08.08, 12:13
 4. Öyle Çok Pazarlık Ettim ki... - Senai Demirci
  By Meyvenin Zeyli in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 21.07.07, 15:40
 5. Sen Ey Riyakar Nefsim! "Dine Hizmet Ettim" Diye
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04.04.07, 13:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0