Gölgeme gölge…Üstüme iyilik sağlık…Bir kuş kucağından düştüm az önce…Zaten ya düşümdür ya düşmüşümdür..Ya da düşkünümdür..senelerce bu böyle…Gel sağdıç-ı efkarım..Gel güzel gözlüm…Yüzünde matemim hasım…içinde geçen bayramdan kalma yasım…

Hüsn-ü mücered de gülzar-ı güzidem… Çareme emeğim..uzun sözümün kısa alâsı..Bitkin hayallerimin boyu boyuma asası…Bir katreden seyretmek seni..bir şişeye sokmak..Ve uzak bir denizde ırakça salmak…Hep salmaktır saklanmak…Boş verdi istikametinde müyülata sefer düzenler geride kalan kalmaksızlar…Ötelemektir anı kuzu sarmasıyla..Tutmak tutunmak ele avuca gelmek tutulmaktır beklide…Bir itiraf yazısı yazmak bir direğin dibine..Utanmak yüz karası kararsızlığın yüzüne karşı beklide…

Hayat heyhat sesiyle eskimez aksiyle çağırıyor..Hırpani zaman..Yine yapraklar dökülüyor..Hicranın adı değişmiş..başkalaşmış ve yabancı mevsim.. gözünün içine bakıyor..Yağmur sütten kesilmiş arttık fikir büyümüyor..Cılızım çalınmışım cebimden..Yan kesilmişim enime doğru..keder vehmi beresiyle berelemiş kapaklanmışlığımı..Kalkmıyoruz..ölmüşler gibi..itiliyoruz sadece kürek uçları yürek acılarıyla…Dostların gözyaşı bir müddet..hepsi o…Ve o dostların bilmedikleri yurda uçurdukları bir de bu…

Toparlanmak beklide..şu mai istiladan…Kurutmak paçalarını..parçalarını..Bir sel geldi ve geçti..balçık anılarını bıraktı tırnaklarımızda…sayimiz tedirdin…kurtuluş sarmaşığının kurumuşluğu ağırlanmış göz kapaklarımızda bakır..Bulutlar kurşun..direniş kaplamaları porselen gülüşüyle saat istihza yelkovanını çeviriyor..Zor afişten indirmek kendi…Işığını söndürmek deniz fenerinde…Dalgalar kayaları yontarken..Damlaya damlaya eriyen gerçeğimiz..Evvelki şiirdeki yoksulluğu gibi..Bir delik daha kemere..kamer görülesi darlıkta..belki bakışın geçtiği iğne deliğinde özgürlük..söküp dikerken..çözüp bağlar ve bağlanırken…

Bırak dökülsün…Açabildiğince aç parmak aralarını..Ankalar süzülsün..Masalım uykumun kurgusu..Al elmam sert taşım…Beklentimi didikledi kargalar…Gücenmiyorum..Şu aksamış dönüşün..hatakar mahsuniyeti çekiyor ceketimi..Bir şey diyemiyorum..meltemlerin gözüme elem yakıştırmalarına..hak değirmenin merdane öğüttüğü aşım…Makbulümdür kalayladığın bakracımın başı boşluğu..İçine dolduracak yakınmalarım dövünmelerim.. kesret-i halaskar vefalım boyumu aşmış…Büyümüş…Tarziyeme taziyeye yetişmiş…Nedamet İbrahimi bir ateşte bir Gülşen tencere..pişmişliğimiz hamlığımız…

Destur kapı aralığı..Destur damı delik gece..destur nikabı tenteneli güzellik..ayrıl bilmecenin karosundan..Açılsın gönül hümayununa bab-ı ezkar…Sır sırça sızdırmazlık..helmin mezid durmazlığının turfanda taraveti ile ihyanın sergüzeştindeki saflığı bulmak beklide..Ummanlar kadar genişlemek kabzında duahan’ın..Basıt bir çisi muin bir teselli şuasındadır ferec, gölgesiz ıtlak.. kaçışın kaçında mükerrer ve diri..yaşın yaşında doğmaktır yeniden ..yılmadan bir daha..kez kere kez…

Kara ekmeğim benim..Açlığımın telezzüzü…Ve karanlık varlığın bulunası törpüsü…Her ayrılık bir serzeniş öyküsü…Sitem kefenli simya..Umdesi uhdesinde bekleyiş…Var olası nur dağı…


m_safiturk