Bütün zamanların aşkları birbirine benzer şüphesiz ve bütün zamanlarda âşıklar birbirlerinden devralırlar bayrağı.Adem’le Havva’dan kalan kurallar geçerlidir hâlâ bu yarışmada ve Ferhad’lar, Kerem’ler,Vamık’lar, Salaman’lar, Romeo’ların adı yazılı olan şeref listesinin en başında kendi adının bulunmasını isteyen ise Fuzulî’dir. Kendisi ile Mecnun arasındaki bağ o derece kuvvetlidir ki bütün divanında en ziyade Mecnun’un aşkına öykünür ve kendi ibda ettiği Leyla ile Mecnun mesnevisinin kahramanını hep kıskanır. Bu yüzden yeri geldikçe onu küçük görerek gizli bir intikam da alır.

Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn çok amma
Biziz meşhur olan, Leylâ sana, Mecnun bana derler

(Gerçi aşk derdinin tutsağı ve güzellik kadehinin sarhoşu pek çoktur amma ey sevgili,içlerinde en ünlü olan yine de biziz.Çünki şimdilerde sana Leyla,bana da Mecnun diyorlar...)
(Efsane Güzellerİskender Pala sf:89)