VECİZ SÖZLER
·İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde den adam kânata meydan okuyabilir.
(B.S.N)
·Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır.
(H.Şerif)
·Zevâl- i lezzet elemdir.
(B.S.N)
·Edep ve hayası az olanın takvası fakirleşir , takvası fakirleşenin ise kalbi ölür.
(Hz. Ali)


·İnsan kalbindeki imanı ile mü’mindir. Kafasındaki malumat yığını ile değil .
***
·Ahrette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme.
(B.S.N)
·Mevt idamı ebedi değil tebdili mekandır.
(B.S.N)
·Güzel netice elde edebilmenin ilk şartı meşveretttir.
***
·Şu darı dünya meydanı imtihandır ve darı hizmettir lezzet ücret ve mükâfat yeri değildir.
( H.Şerif)
·Her günahta küfre giden bir yol vardır .
( B.S.N)
·Ballar balını buldum malım mülküm feda olsun .
( Y. Emre)
·Ümitvar olunuz şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
(B.S.N)
·ALLAH’ ın ordusu daima galebe çalacaktır.
( Maide/ 5/56 )
·Bazen küçük bir gaflet kafileden az bir ayrılış zayi olup gitmeye sebebiyet verebilir