+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Gecikmiş Bir Yazı - Harun Kolçak'a Cevap (Adalet)

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Gecikmiş Bir Yazı - Harun Kolçak'a Cevap (Adalet)

  Bu yaz?y?, yaz?y? yazmama sebep olan şark?y? ilk duyduğum zamanlarda yazm?şt?m. Bir kaç yerde de yay?nlanm?şt? ama ancak buraya eklemeye f?rsat bulabildim. Şark?n?n zaman? geçse de, sözlerini de yaz?ya eklememden dolay? yaz?n?n yaz?lma sebebini anlayacaks?n?zd?r.

  RABB?N ADALET? SONSUZDUR
  Bir müzik kanal?nda, Harun Kolçak’?n yeni şark?s?n? dinledim ve dinlerken de şark?n?n sözlerinden çok rahats?z oldum. Şark?n?n nakarat k?sm?nda şu cümleler geçiyor: “Karş?y?m her şeye karş?y?m var m?? / Rabbim adaletin bu kadar m??” Sadece nakarat k?sm?nda değil, şark?n?n genelinde dile getirilen bu isyankâr tav?r, “sadece bir şark?” denilecek kadar basit değildir bana göre. Çünkü Harun Kolçak şark?da geçen sözleri benimsemese, onlar? milyonlara hitaben söylemezdi, aynen onun gibi ben de o sözlerin yanl?ş olduğunu savunmasam, bu yaz?y? kaleme almazd?m. Yaz?n?n amac? da, Harun Kolçak’?n şark?s?nda sorgulad?ğ? Rabbin adaletinin miktar?n? bir nebze olsun gösterebilmektir. Bir nebze diyorum; çünkü başl?kta belirtilen “sonsuz adalet” tan?m? dikkat çekmek için değil, somut bir gerçek olduğu için yaz?lm?şt?r. Eğer ki Rabbin adaleti bir okyanussa, benim anlatacaklar?msa o okyanustan sadece bir damlad?r ki Rabbin adaleti de bu derece hadsizdir.

  Kâinat? yaratan Allah (c.c) olduğundan, yarat?lan her zerreye de onun isimleri tecelli edecektir. Örneğin; Allah’?n Cemil, Cemal, gibi özellikleri ve isimleri olmasa, kâinatta güzel nam?na hiçbir şey olmayacakt?r. Aynen onun gibi de kâinatta adaletin sembolü olan Allah’?n Adl ismi tecelli etmese, adaletten de söz edilemez. Ali Bulaç’?n Köprü dergisindeki bu yöndeki beyan?nda belirttiği gibi : “Eğer “?sm-i Adl” olmasayd?, varl?kta ve beşeri/toplumsal hayatta adalet olmayacağ? gibi zihnimizde adalet kavram? teşekkül etmezdi.” (1) sadece kâinatta değil, zihinlerimizde de adaletin var olmas?n?n sebebi Allah’?n adaletinin sembolü olan Adl ismidir. ?şte sözünü ettiğim Adl ismi, tüm kâinat? baştan sona kuşatm?ş, ulaşmad?ğ? tek zerre b?rakmam?şt?r. Bu sebeple kâinatta hiçbir şey yoktur ki mizans?z, ölçüsüz ve dengesiz olsun. Bu derece adaletin ulaşt?ğ? kâinattaki kusursuz dengeyi görememek, Allah’?n adaletinin s?n?rl? olduğunu düşünmeyi değil, bizim gözlerimizdeki körlük derecesinin fark?nda olamad?ğ?m?z? gösterir. ?şte bunun hat?rlatt?ğ? üzere kâinatta küçücük bir varl?ğ? bile adaletsiz b?rakmayan Allah, yaratt?ğ? en şerefli mahlûk olan insan? adaletten mahrum b?rakacak değildir. Rahman suresindeki: “Göğü yükseltip âleme nizam ve ölçü verdi. Ta ki adaletten ve dinin emirlerinden ayr?larak ölçüde s?n?r? aşmay?n. Ölçüyü ve tart?y? adaletle yerine getirin ve tart?y? eksik tutmay?n ki, ahiretteki mizan?n?z? ziyana düşürmeyin.” (2) ayeti, anlat?lanlar? örneklendirmektedir.

  Kur’an’?n dört esas?ndan biri olan adalet, Hz. Ali adaleti de denilen adalet-i mahza (gerçek, kusursuz adalet) denilen Kur’ani adalet ile tam manas?yla aç?klanabilmektedir. Buna göre adalet-i mahz Bediüzzaman’?n Mektubat adl? eserinde şu şekilde aç?klanmaktad?r: “Bir masumun hakk?, bütün halk için dahi iptal edilemez. Bir fert dahi, umumun selameti için feda edilemez. Cenab-? Hakk’?n nazar-? merhametinde hak hakt?r, küçüğüne büyüğüne bak?lmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için, bir ferdin r?zas? bulunmadan, hayat? ve hakk? feda edilmez.” (3) ?nsana bu denli geniş haklar veren başka bir kavram, başka bir fikir, başka bir sistem var m?d?r? Fakat bizler adaleti yanl?ş anlay?p, onu başka kavramlarla kar?şt?rd?ğ?m?zdan maalesef adaleti verene suçu bulmuşuz. Mesela; tan?mlar? farkl? olan adalet ile eşitlik kavram?n? ayn? manada kabul ederek büyük bir hata işlemişiz. Örnekleyecek olursam; bir şirkette ayn? müddet çal?şan temizlik görevlisi ile patronun ayn? ücreti almas? eşitliktir; fakat adalet değildir. ?şte adaletin as?l manas?n? bilmediğimizden, yanl?ş tan?mlar?m?zla gerçek adaleti hatal? bulmuş, etraf?m?zda asl?nda kusursuz işleyen adaleti görememiş, hatta tam ters manada, zulüm ve haks?zl?k olarak yorumlam?ş?z. Durum böyle olunca, yapt?ğ?m?z hata neticesinde, bu denli büyük bir zulüm ve haks?zl?k işleyen failin de kim olduğu ortaya ç?km?şt?r.

  Sözünü ettiğim adalet-i mahza göre, Adalet adalettir, uygulanmas? duruma göre değişemez. Yani adalet; dünya görüşü, ideoloji, siyasi bak?ş veya hukuk felsefelerinin paradigmalar?na göre değişmez. Uygulan?ş şekli her durumda ayn? olmal?d?r. ?şte bu denli kişinin hak üstünlüğünü savunan adalet-i mahzan?n yerine insanlar?n modern medeniyetin doğurduğu kurallara uymaya yeltenmesi, kusursuz nitelikte olan ?slami adaleti unutmas?, maalesef bizleri, “K?yamet günü adalet terazileri koyacağ?z. Hiçbir kimseye hiçbir haks?zl?k yap?lmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yap?lan? ortaya koyar?z. Hesap görenler olarak bizler yeteriz.” (4) ayetinde de belirtilen, Allah’?n sonsuz adaletini yarg?lamaya kadar götürmüştür.

  Yaz?n?n baş?nda belirtildiği gibi, Rabbin adaleti, hakk?nda ne kadar yaz?lsa da yeterli olmayacakt?r. Çünkü Rabbin adaletinin sonu yoktur, yazmakla da bitmeyecektir. Sonuç olarak; günlük hayatta emin olarak kabul ettiğimiz, fakat asl? itibariyle hatal? olan kavramlar?, hatal? k?lan, eksik uygulayan veya dünyada yanl?ş tecelli etmesini sağlayan insand?r. Onu yaratan Allah, şüphesiz ki kusursuz yaratm?ş, yaratt?ğ? gibi uygulanmas? halinde de en doğru şekilde dünyada yer edineceği su götürmez bir gerçektir. Fakat hatan?n kimde olduğunu bilmeden, yanl?ş veya noksan gördüğümüz her şeyi Allah’a isnat edersek, ne kadar da büyük bir haks?zl?k ve adaletsizlik yapm?ş oluruz, yaz?da değinildi. “Ey iman edenler! Allah için duran hâkimler, adalet numunesi şahit olsun. Sak?n bir topluma k?zman?z sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun; takvaya en yak?n olan budur!” (5) ayetinin kesin olarak belirttiği “adil olun” emrini gözden kaç?rmadan, Allah’?n düsturlar?na s?k? s?k?ya sar?lmal?y?z ki akl?m?zdaki şüpheye dair tüm soru işaretleri kalks?n, Rahman ve Rahim olan yarat?c?n?n eli, tüm kâinatta, tam manas?yla tecelli etsin. Harun Kolçak’a ve onun gibi düşünen herkese, Allah’?n adaletinin miktar?n? bir nebze olsun gösterebilmiş olmak ümidiyle…  Dipnotlar:


  1- Bulaç, Ali, Köprü Dergisi, Güz/2005 say?s?, “Adalet üzerine” adl? makale

  2- Rahman Suresi, 7 -9. ayetler

  3- Nursi, Bediüzzaman Said, Mektubat, Yeni Asya Yay?nlar?, sf:57

  4- Enbiya Suresi, 47. ayet

  5- Maide Suresi, 8. ayet

  Cemil YÜZER

  Alıntı isaratul_icaz Nickli Üyeden Alıntı
  Evet gerçekten de şirk yüklü bir şark?yd?. Baz? şark?c?lar?n Allah'a isyan? dile getiren şark?lar söylemelerinin sebebini bir türlü anlayam?yorum. Hele hele şimdi bunu "lay lay lom" diye diye söylüyorlar, insanlar?n diline dolanmas?na sebep oluyorlar. Yaz?k gerçekten ama cevap da güzel eline sağl?k...
  Konu HakanBa tarafından (10.07.07 Saat 12:24 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tercüman Gazetesindeki Said Nursi Yazı Dizisine Cevap
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.01.09, 12:21
 2. Biraz Gecikmiş Bir Yazı!...
  By esra aktürk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.10.08, 10:44
 3. Müsavatsız Adalet Adalet Değildir
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.12.06, 17:33
 4. Gecikmiş Bir Selamun Aleykum...
  By zerre in forum Tanışma
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 08.10.06, 23:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0