+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 36
Like Tree1Beğeni

Konu: İnsan Niçin Sever?....

 1. #1
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart İnsan Niçin Sever?....

  insan niçin sever?
  insan yaşamak için sever.

  büyük bir insan niteliğinde olan kainatın yaşamına devam edebilmesi insanda ki sevgi unsuruna tekabül eden fizikteki cazibe kanunu ile gerçekleşir.bir ışık kaynağının cazibesine kapılan gezegenler nasıl kendi sistemi haricinde ki başka sistemlere karşı itici kuvvet uyguluyorsa insan da bir grubu,bir kaynağı sevdikten sonra kendisine yabancı gelen grup,insan ve başka şeylere karşı bir itici kuvvet olur bu kuvvet insan da nefret veya soğukluk olarak ortaya çıkarken galakside itim kuvveti olarak mevcuttur.
  gezegenlerin ve yıldızların çekim kuvveti ise insan da ki sevgidir.bir insanın sevgi dairesine giren başka bir insan aynı yörüngeyi paylaşır.atomlarda elektron çekirdek nötron proton parçacıkları ise gezegen insan örneğindeki aynı yapıya sahiptir.kainat tüm mevcudatıyla en küçük zerresinden en büyük yapısına kadar sevginin farklı tecellileriyle yaşamını devam ettirmektedir.
  yüreğin de en büyük sevgiyi taşıyan insan diğer insanları kendi yörüngesine sokacak güce sahip insan demektir.
  seven üstündür...

 2. #2
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart

  şefkat eden sevenden de üstündür.
  seven insan yüreğinde taş?d?ğ? sevginin s?cakl?ğ? ölçüsünde diğer insanlar? etkiler

  şefkat eden insan;merhamet eden insand?r,ac?y? hisseden insand?r,sevinci paylaşan insand?r,muhabbet eden insand?r.insanlara karş? davran?şlar?nda daimi olan bir affedicilik ve kurtar?c?l?k vard?r.dünyan?n hangi yerinde bir mezalim olsa onun önceliği zalimden öç almak değil mazlumu bağr?na basmak olur.şefkatle dolu olan bir yürek ?ss?z kalmaz sessiz kalmaz o çaresizliklere çare arar,mücahadesi;zulme ve zalime karş?d?r fakat mücadelesi kinle değildir,kin olan yürekte sald?rma arzusu vard?r,oysaki şefkatin olduğu yürekte sald?rma değil savun ma arzusu vard?r,çünki şefkat kine yer b?rakmazsevgi dolu bir yürekte zulme ve zalime karş? bir tav?r belirir fakat sevgiyi kapsayan yürek için iyi bir savunma zaferdir ve sald?rmaya gerek yokturdur.kinin yürekte yer almas?na izin yokturdur.her şeyi kapsayan şefkat gücenmelere,dar?lmalara karş? ayn? şekilde tav?r almak yerine gönül almay? tercih eder.
  yunusun ifadesiyle;
  dövene elsiz
  sövene dilsiz
  gönül koyana gönülsüzdür.darg?nl?k yok,k?rg?nl?k yok,siyaha dair bir nokta dahi bulunmaz bu yürekte.
  o şefkat eder..her şeye rağmen..tepki değil etki vard?r.aksiyon vard?r,reaksiyon olamaz.
  şefkat eden daha üstündür.

 3. #3
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart

  bir zat-? muhteremden bir kaç şey yazmak gerekirse,heycan dalgalar?yla çoşturan,ağlatan,inleten bir vaazlar?nda sanki etraf?nda halelenen küçük bir topluluğa değilde alem-i islam? kaş?s?na alm?ş bütün bir islam dünyas?na sesleniyor gibi;
  "NEFRETTEN NEFRET ED?YORUZ,?NAN ?NSANLARI SEV?YORUZ,?NANIP HAKKIN HUZURUNDA TEMENNA DURANLARIN ALINLARINDAN ÖPÜYORUZ.HAKKA H?ZMET? B?R DEF?NEY? TAŞIMA SAYIYORUZ BU DEF?NEN?N TAŞINMASINDA UZANAN BÜTÜN ELLER? ALKIŞLIYOR,BÜTÜN ELLER? ÖPÜYOR,BU VAD?YE TIRMANAN AYAKLARA YÜZ SÜRÜRÜYORUZ.

  RABB?M B?Z? BU KARARDAN GER?YE ÇEV?RMES?N
  ?NSANLARI SEVME KARARINDAN,?NSANLARA ŞEFKAT ETME KARARINDAN,ADALET AŞIKI VE HAYRANI OLMA KARARINDAN B?ZLER? GER?YE DÖNDÜRMES?N.MUHABBET DED?K BU BEZME G?RD?K BAŞKA TÜRLÜ DE G?REMEZD?K Z?RA MUHAMMED'?M?Z MUHABBET D?YE G?RD?K SALALLAHU ALEYH? VE SELLEM."

  bütün bü güzelliklerin dilbestesi olman?n alt?nda zaman?m?za damgas?n? vurmuş bediüzzaman hazretlerinin şu sözü yatmaktad?r:
  "B?Z MUHABBET FEDA?LER?Y?Z HUSUMETE VAKT?M?Z YOK"
  gönüller muhabbetle fethediliyor,irşat sevmekle oluyor,iman? yaymak,hakikati yaymak,hakk?n sözcülüğünü yapmak sevgiyle oluyor,şefkatle oluyor,merhametle oluyor.
  böyle bir zamanda farkl? bir yol tutan?n yolu ç?kmaza girer,emekleri heba olur,boşuboşuna bir uğraş,boşu boşuna bir çal?şma olur.
  ç?k?ş noktas?,menba? bat? baş? bozukluğu olan milliyetçiliğe dayand?ğ?m?z günden beri peygamber sevgisinden mahrum yaşad?k,kardeş sevgisinden mahrum yaşad?k,iman?n en büyük rüknünü yerine getirmekten mahrum yaşad?k.
  gönüller kasvet bağlam?şt? bir taraftan bat? emperyalizmi ile sars?lan islam dünyas? diğer taraftan dağ?lm?şl?ğ?na,kar?şm?şl?ğ?na,tükenmişliğine çareyi silahlarda,isyanlarda ar?yordu.bir dünya bütünüyle harap olur mu?islam dünyas? bütünüyle harab olmuş,hicretle yaz?lan kardeşlik destan? unutulmuş,kalpler adeta pas tutmuştu.
  gören gözler görmez olmuş,büyük insan ya yetiştiremez olunmuş veya büyüklerin sesine verilecek kulaklardan yoksun kal?nm?şt?.alem-i islam olarak kalbi hayat?m?z?,duygu dünyam?z?,düşünce dünyam?z? kaybetmiştik.baisretli bir insan ç?ksa da görmez,duymaz,tan?yamaz olmuştuk.
  ünlü şairimiz yahya kemal beyatl? bu durumu hicranl? bir kaç m?srayla dile getirmiş:
  umarm?yd?k tavanlar yerde yats?n rahneden bitap
  eşiklerden yosun bitsin örümcek bağlas?n mihrap

  umarm?yd?k cemaat bekleyip durdukça minberler
  dökülmüş dört direk görsün serilmiş bir y?ğ?n mermer.
  ..............
  bunca y?k?lm?ş dökülmüşlüğümüze rağmen hala iman?n emaresi olan sevgi,şefkat ve merhamet gibi duygulardan yoksun yaş?yorsak zalam üstüne zalam,zulüm üstüne zulüm yaşamaya devam edeceğiz demektir.
  rabbim kalplerimizi imans?z,sevgisiz,şefkatsiz,merhametsiz b?rakmas?n.her kese karş? sevgi,her şeye karş? sevgi diyorum

 4. #4
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart

  sevgi her güzel anas?r?n unsuru
  sevgi her ayd?nl?ğ?n nuru

  her ferin asl?
  her neferin ölüme duyduğu aşk?
  ak?nc?larda ölüme koşmad?r
  dervişte miskinlik has?l eden hassa
  yürekte vusule gelen tarü taze bir çiçek,bir mevsim bir iklimdir.
  fenaya ulaşt?ran nefha.

  o bir tohum binbir çiçektir,
  müminler aras?nda günahlar? döken bir bak?ş,kardeşinin elinden tutup yücelere ç?kmaya yarayan bir el uzat?şt?r.
  feda etmektir benim dediklerini,
  var olan? çekinmeden vermektir.
  sevmek her şeyi allah için sevmektir
  ...........

 5. #5
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart

  "siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz,birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazs?n?z."(hadis-i şerif)

  mümin kardeşine karş? daima sevgi dolu olmal?.ufak tefek ayr?l?klar,düşüncede ayr?l?klar,fikirde ayr?l?klar tarikde ayr?l?klar olsa da,siyasi,içtimai tercihlerde ayr?l?klar olsa da müminler birbirlerini sevmekten geri durmamal? bu türden küçük şeylerin müslüman olmak gibi ortak bir payday? görmezden getirecek bir hal al?p mümin mümine kin besleme lüksüne sahip olduğu düşüncesine kap?lmamal?d?r.


  bir yolcu olsam göklere uzanan ince patika yollardan geçen,sevgiyi yaprak yaprak sevenlerin üzerine döken.
  bu uzun ince yolda kutsi bir kervan vard?r sevginin nuruyla yollar? ayd?nlanm?ş,iman?n nuruyla gönülleri karanl?klar? yakm?ş,kervan?n en ağ?r yükü sevgi.
  taş?mak zor sab?r gerekiyor.sab?r dinin yar?s?
  her güzel hassa iman içinde mürekkep sevgi bu nura uzanan çileli yol.geriye kalan bütün hassalar tali.

  sevmek beyinlerimize sokuşturulan ayr?l?k fikirlerine,kin,öfke düşüncelerine inat ümmeti sevmek,bu kutsi kervanda yol alan bütün kardeşlerini sevmek,sevebildikçe sevmek
  sak?n korkmay?n,sak?n çekinmeyin b?rak?n nurun ?ş?ğ?ndan yarasalar korksun.
  nur üstüne nur;yüreğinin yettiğince sevebilme s?rr? olsa gerek.sevginin üzerine sevgi eklemek güvercin kalbi taş?makla mümkün.

 6. #6
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  insan yaşamak için sever...

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 7. #7
  Müdakkik Üye KeKe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  the earth
  Yaş
  33
  Mesajlar
  941

  Standart

  insan mutlu olmak için sever...

  “Hüda meru şaş dike, kaş neke. Kaş dike, fahş neke. Fahş dike, purş neke. Purş dike, perişan neke. Perişan dike, müşevveş sergerdan neke.”

  Meali: "Allah, adamı şaşırtırsa, süründürmesin. Süründürürse, fahşetmesin. Fahşederse, dilenci vaziyetine getirmesin. Dilenci vaziyetine getirirse perişan etmesin. Perişan ederse, başıboş sergerdan etmesin.”

  Bediüzzaman Said Nursi

 8. #8
  Ehil Üye Beste-i Rana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Bulunduğu yer
  Doğanın Derinlikleri
  Mesajlar
  4.544

  Standart

  Sevmesi gerektiği için sever...
  Hest-i Nist-Nümâ  "Müslümanın müslümana gülümsemesi sadakadır" sırrıyla espri yapıyorum...


  Hepimiz Cennette Kavuşalım...


 9. #9
  Müdakkik Üye KeKe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  the earth
  Yaş
  33
  Mesajlar
  941

  Standart

  saygıda mecburiyet sevgide özgürlük vardır..

  “Hüda meru şaş dike, kaş neke. Kaş dike, fahş neke. Fahş dike, purş neke. Purş dike, perişan neke. Perişan dike, müşevveş sergerdan neke.”

  Meali: "Allah, adamı şaşırtırsa, süründürmesin. Süründürürse, fahşetmesin. Fahşederse, dilenci vaziyetine getirmesin. Dilenci vaziyetine getirirse perişan etmesin. Perişan ederse, başıboş sergerdan etmesin.”

  Bediüzzaman Said Nursi

 10. #10
  Gayyur infak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  34
  Mesajlar
  74

  Standart

  insan nefsi için saver..eğer hüdabin ise şayet Allah için sever..
  madem dünya fanidir,,,değmiyor alaka-i kalbe..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Niçin Yaratıldı Şu İnsan?
  By NİSANUR in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.06.11, 01:05
 2. Cevaplar: 166
  Son Mesaj: 05.05.09, 20:04
 3. İnsan Neden Nefsini Sever?
  By aşk-ı ilahi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 10.03.09, 11:10
 4. Kanser En Çok Neyi Sever?
  By Noor in forum Sağlık
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.05.08, 14:58
 5. Allah Onlari Sever
  By Ehl-i telvin in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.06.07, 01:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0