+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Hayat-Memat

 1. #1
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart Hayat-Memat

  hayat-memat

  insan doğuyor,gayr-ı iradi olarak dünyaya geliyor ve hayata gözlerini açarak bir şuurlanma aşamasına da girmiş oluyor.

  kendisine bir hedef belirlenmiş,kendisine bir görev verilmiş ve bu görevi yapabildiği ölçüde yapmasını ve gösterilen hedefe yürümesi isteniliyor.
  kim istiyor?

  insana ruhi temayüllerle,vicdani unsurlar ve fikri anasırlarla enfüsi çapta donanımları vermiş olan ve bunun dışında afaki çapta çok çeşitli hayvanat,nebatat ve mevcudatla eşsiz sanatıyla insana kendisini tanıtan ve insana bir misyon yüklediğini bildiren kitap ve hikmetleriyle ona bilmediğini öğreten bir yaratıcı,yine insana bir hedef göstermiş ve bu hedefe dosdoğru yürümesini emretmiş.

  insan belirli bir süre yaşadıktan sonra hayata veda ediyor.kendisinden önce gelmiş sayısız insan gibi,kendisinden sonra gelecek ve bu dünya denen mekanda bir süre yaşayacak ve yine gelenler de gidenlerin arkasından ister istemez gidecek, bir çarkın devaranına takılmış,sürkilasyon içerisinde hep aynı yere sevkedilecekler.

  insan aradığını,ruhuna akseden ilahi isteklerin ilha.ına uygun olarak hareket ve yaşantı tarzıyla yüklendiği misyona her daim müdahil olma çabasıyla,onu fütur getirmeden taşıma gayretiyle aydınlık ufukların çizigilerinde yol alacak.
  ilahi dertlerle dertlenecek,imanın heycanını kalbinde yükseltme ve bu helecan dalgası ile hizmet etme çabası güdecektir.bu dünya gurbetinde her yer zalam üstüne zalam yaşarken o iç aleminde ki imanın ışığına tutunacak ve yollar çıkmazlara girdiğinde içindeki ışıktan dünyaları karartacak bir ümitsizliğe kapılmayacak.
  daima rabbine güvenecek,iradesini ona satacak,hayatını kırık bir testi içinde ona sunacak,dünyayı hafife alacak.üzerine yığın yığın nimet de yağsa,keder denizi dalga dalga köpürse de ona gelip bir şey dokunmayacak.onun mülahazaları hep aynı noktayı temaşa edecek,nazarları her an ilahi olduğuna,her gelenin allah tan olduğuna şahitlik edecek ve daimi bir süre içerisinde hikmet arayışında,nimet keşfinde olacak.

  her halükarda allah diyen insan,her yolun dönemecinde,her yolun inceldiği yerde allah diyen insan.rabbinin izniyle takıldığı yerlerden kurtulacak,düştüğü kuyulardan çıkacak ve belki beka aleminin dillerinde destan olacak şekilde bir şahlanışla şahlanacak.dünyanın elem ve korkularına meydan okuyup,uhrevi alemlere çıkan yolunun sonuna gelecek.allah ın izni ve inayetiyle yolculuğu boyunca hayalini kurduğu güzelliklerin sahibi olacak.

  rabbim gönüllerimizi imanın heycanıyla uyandırsın,ihsanıyla imanımızı arttırsın ve seyrimizi dosdoğru bir şekilde süluka erdirsin.
  (amin...ecmain.)

 2. #2
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Amin,Allah raz? olsun...

 3. #3
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart


  fani dünya demek (anlamak-bilmek-hissetmek)
  tekrarlanan düşünce uygun bir halet-i ruhiye esnas?nda duygulara tesir eder fakat bu an? yakalamak ve devam ettirmek insan?n bir kaç aşamadan geçmesiyle mümkün olur.

  ilk an da dünyan?n fani olduğunu duyarak veya okuyarak öğrenen insan mevcut eşyan?n ak?betini görerek ve düşünerek sözcük veya ses olarak alg?lad?ğ? fanilik kavram?n? müşahade etmeye başlar.

  derin düşünceler halinde tekerrür eden fanilik tefekkürü düşünce-duygu birleşimi sağland?ğ? an da hissedilmeye başlan?r.
  hissiyat?n yoğunluğunun yoğunluğunun ve devaml?l?ğ?n?n artmas? eşyaya karş? kazan?lan fanilik düşüncesi perspektifinin genişletilebilmesi ve sürdürülebilmesi ile doğru orant?l?d?r.

  bizi cezbeden ve nazarlar?m?z? da celbeden masivan?n hüzünvari sonunu gören gözler ve düşünen beyinler onun y?k?l?p yokoluşunu,kazan?lanlar?n birer birer veya topyekün kaybedilişini hisseden ve bu hissiyatla birlikte dünyaya da ukbaya da gerçek değerini vererek yaşant?s?n? ona göre akorde etmiş olan insanlar yüce bir gönül kazan?rlar

  darb-? mesel haline gelmiş çok büyük bir söz vard?r ya, "dünyaya fani demek kolay,faniliğini hissetmek zordur" bu sözün keyfiyetini anlayanlar daima ulaşt?klar? tefekkür ufkunda faniliği hissetme ayd?nl?ğ?na kavuşmak için derin düşüncelerin umman?nda duygu par?lt?lar?yla tûluğ eden hakikat güneşini seyrederler.bu kutsi seyir bir müminin hayat?nda çok engin ve çok derin kazan?mlar sağlayabilir.

  şovalye

 4. #4
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Amin..inş..RABB'?M?Z her daim fani dünyan?n sevgisinden uzak eylesin bizleri inş. tefekkür ufkunda faniliği hissetme ayd?nl?ğ?na kavuşmak için derin düşüncelerin umman?nda duygu par?lt?lar?yla tûluğ eden hakikat güneşini seyredenlerdenlerden eylesin bizleri inş..ALLAH RAZI OLSUN DEĞERL? KARDEŞ?M?Z..
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 5. #5
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart

  amin Allah cümlemizden raz? olsun.

 6. #6
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart

  ilmi mülahazalar

  "ilim insan da bir hal meydana getirir.Hal ameli semere verir" diyen bir zat-? muhteremin sözüyle konuya girmiş olal?m.
  merak öğrenmeye bilmeye yönlendirilirse ve azimle desteklenirse ilimde ve irfanda yükselmek pek tabi mümkün olur.
  kaba bedeni arzular?n gölgesinde kalan ruhi duygular ancak insan?n kendisine ait insanc?l bir hayat felsefesi ve insanca bir yaşam tarz? belirlemesiyle inkişaf edebilir. Bu inkişaf?n artmas?na yard?mc? olan sanat melekesi detaylardaki inceliği ve incelikteki güzelliği görmeyi yeğler.
  Daima ön plan da bulunan cismani duygularla yaşayanlar ise zahirdeki şaaşaya,anl?k tatminkar yaşamaya ve heycan peşinde yer değiştirme gayretiyle çiçekten çiçeğe konmaya devaml? ak?nt? halinde olmaya özen gösterir.
  Buna mukabil perde arkas?nda kalm?ş bat?n? duygular içerisinde yaşayanlar ise heycan?;akmak,daldan dola konmak yerine kendi içinde dalgalanarak ve yine kendi içinde,düşünce dünyas?nda fikri aksiyonlar,düşünce buudlu gerilimler,yaşayarak bulmay? tercih ederler.Güncel hayata eğilmekten tutun da ömürlerinin hedefini,insanl?ğ?n gayesini,yaşamlar?n?n semeresini sorgulamaktan geri durmazlar.?lmi anlay?ş ve tavr?n ruhta makes bulmas?yla insan da bütün insanc?l unsurlar?n hayat bulmas? ve vicdan mekanizmas?n?n tüm hatlar?yla çal?ş?r durumda devreye girmesi ayn? an'a tekabül eder.

  ?limle hakikatlar?n vicdan aynas?nda yans?malar?n? bulan alim şahsiyetler üzerlerinde ilmin etiğini ve ağ?rl?ğ?n? hissederek manas?z münakaşalar? bir kenara b?rak?p hakikati ve hakikate namzet olan düşüncelerini dile getirmekte tereddüt göstermemişlerdir.

  Bu sebepledir ki Alman Edibi Goethe "Dağ p?nar?" şiiri ve "Muhammed Drama" adl? Peygamber efendimizi (s.a.v) anlatan piyesiyle o na olan hayranl?ğ?n? dile getirdi.

  yine Alman Sembolizminin en ünlü şairi olan Rainer Maria Rilke, Wolgang Goethe ve Puşkin gibi ?slama ilgi duyarak iman hakikatlerinin dilbestesi oldu


  " Hz.Muhammed in Seçilişi","Hac?n olmak istiyorum Allah ?m" ve "Yabanc? Bir Saate Çağr?" Şiirleriyle içinde yeşerttiği "Hakk" arzunu eserlerine yans?tt?.

  Ünlü Rus yazar Tolstoy ise y?llarca KGB ajanlar? taraf?nda gizlenecek olan " Muhammed" adl? kitab? yazd?.

  Eriştikleri ilmi yücelikle,ruh inceliği,vicdan berrakl?ğ? ve çok çeşitli alemlere aç?lan bat?n? duygular?n sonucun da Schopenhaur,Kant,Alman Prensi Bismark gibi devasa şahsiyetler Peygamber efendimize (s.a.v.) olan hayranl?klar?n? dile geitrmekten çekinmedikleri gibi ta..up ve ön yarg?lar aş?l?nca hakka ve hakikatlara yanaşman?n hatta ve hatta ulaşman?n mant?ki yollar?n? gösterdiler.

 7. #7
  Dost ŞOVALYE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  35

  Standart

  Demekki içi boş cahilliğin bir muktezas? olan manas?z münakaşalar insan? insan yapan,insan? yüceliklere taş?yan bir iletişim ve irtibat olmaktan çok uzak kal?yor ki burada meselelere vicdanen yaklaşan ya yok veya yok denecek kadar az maalesef!

  Ben bunun sebebini ilmen üstünlük sağlamaya çal?şma ve karş?daki insan?n hakl? olduğu noktalarda ona "hakl?s?n"demenin yenilmişlik ve altta kalm?şl?k olarak anlaş?lmas?ndan kaynakland?ğ?n? düşünüyorum.
  Şayet böyle bir anlay?ş ve hissiyat içerisinde olunmasayd?,yapt?ğ? hakaretlerle,ettiği küfürlerle Ebu Cehil den daha mütemerrit,daha sayg?s?z ve şahsiyetsiz insanlar görmek yerine Tolstoy gibi,Schopenhaur gibi Goethe gibi vicdan?na kulak veren kendini kan?tlama gereği duymayan,temiz vicdanl?,duru gönüllü insanlar bulmak mümkün olacakt?.
  Görünüşe bak?l?rsa onlarda müslüman değildi.Fakat sahip olduklar? ilim ve hakperestlik duygular?yla bir müslüman?n duruşuna,düşüncesine çok yak?nd?lar.
  Hani herkesin bir penceresi olduğu söylenir. Kimileri o pencereden eğilerek tevazuyla bakarken,burada örneklerini çokca gördüğümüz kimi cahil cühela da ya ayaklar? ucuna basarako pencereden bak?yor veya birilerinin ününü yerle bir edip kendi şöhretlerini virane üzerine bina etme gayretinde oluyorlar.

  Düşüncem ve dileğim odur ki,bu tür özgür platformlarda cehli münakaşalar?,kavgalar?,içi boş tart?şmalar? aşarakilmi mülahazalara geçiş yap?ls?n.
  Bir türlü tatmin edilemeyen egolar?n h?r-gür ç?karmalar?,devaml? kar?nlar?ndan konuşmalar? son bulsun ve ve vicdanlar hak s?n?rlar?n? aşmadan,hadde tecavüz etmeden söylenmesi gerekenleri söylesin

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.05.15, 02:31
 2. Hayat
  By yakaza in forum Edebiyat
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 07.04.09, 22:19
 3. Mütevazi Hayat mı Hayırlı, Müsrif Hayat mı?
  By havf_reca in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.01.09, 14:51
 4. İslami Hayat Asıl Olan, Seküler Hayat Türedi Olandır
  By mirkat in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 15.12.08, 00:30
 5. Hayat Memat..
  By Mutella in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.08, 14:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0