+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Aşk Dediğin Sonsuz Olmali

 1. #1
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart Aşk Dediğin Sonsuz Olmali

  Sordum kendime: "Aşk nedir?" diye�
  Elbette bu soruyu önce kendime sormalıydım ve önce kendim cevaplamalıydım. Defalarca sordum aşkı kendime ve cevap verdi içimdeki ben:
  "Aşk" dedi, "aşk tarif edilemez, tanımlanamaz, aşk şudur yahut aşk budur denilemez. Onu yaşamak gerek, onu hissetmek gerek, tüm benliğinle onu duymak, algılamak gerek�"
  Onun için aşkı anlatmayacağım size, aşkı tanımlamayacağım. Tariften uzak olanı tanımlamaya çalışmanın adı tanımsızlık olsa gerek. Bu nedenle tanımlamaktan ziyade tanımayı, anlatmaktan ziyade anlamayı tercih edeceğim.
  Aşk dediğin ya Allah'tan gelmeli, ya Allah için olmalı ya da Allah'a ulaştırmalı; yoksa yerle bir olmalı. Aşk "sevgi" boyutuna ulaşmıyorsa adı batmalı� Sevgi ki, Allah'ın varlıkları yaratmasındaki yegâne gayesi. Sevgi ki, Allahu Teâlâ'nın kullarına yerleştirdiği en güzel hediye. O'ndan gelen ve O'na dönecek olan en anlamlı duygu�
  Mutlak bir varlık olan Allah'tan besleyemediklerinde sevgilerini, o sevgi yok olmaya mahkûm olacaktır. Kaynağı Allah'tan gelmeyen tüm aşklar yok olmaya, batmaya mecburdur çünkü.
  Yaratılış itibari ile tüm insanlarda sevgi mayası vardır. Her insana bahşedilmiş olan bu hazineyi kullanabilenler, önce aşk sonra da bütün sevgileri içine alan "Muhabbet" derecesine ulaşabilirler. Onun için "Aşk"ı, aşktan ayırmak gerekmektedir. Günümüzde aşk denilince anlaşılan, cinsellikten başka bir şey değildir. Aşk bu kadar küçültülemez, aşk bu kadar basitleştirilemez. Aşkı cinsellikle aynı seviyeye indirgeyenler, ne yazıktır ki, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bir kavram karmaşası yaşadıklarını anlayacaklardır. Toplumumuzun en fazla acı çektiği bu gibi kavram karmaşaları yüzünden neredeyse her alanda iletişim sorunları yaşanmaktadır. Bu durumdan "aşk" da nasibini almış ve asıl boyutundan uzaklaşmış, çok farklı bir anlam yüklenmiştir. Her gün gazete ve dergi sayfalarında çok rahat karşılaştığımız yazıları şöyle bir analiz ettiğimizde şunu görmekteyiz:
  Aşk, sahiplenme motifinin en üst düzeyi olarak görülmektedir. Özellikle eğitim sistemimizin kanayan yarası hâline gelen, aşkı (!) için derslerini aksatan, eğitimini tamamlayamayan, günlerini ve gecelerini hep onu düşünmekle geçiren, her şeyi göze alan hatta aşkı (!) için ölümü bile göze alıp: "ya benimsin ya toprağın!" diyerek önce âşık olduğu insanı sonra da kendini öldüren, "Aşk ki, aşktır varsa sonunda ziyan" nidâlarıyla hiçbir şeyi umursamayan ve "aşk cellâdı" kesilen insanlara bir bakın. Aşktan anlaşılan şey bu mudur? Aşk bu mu olmalıdır? Bunun adına aşk mı denir?
  "O bedenimdeki ruhtu. O bendim. Ben onda anlam kazanıyordum. Tüm varlığımla ben ondaydım. Kendi iniltimi onda duyuyordum. O benim her şeyimdi� Onsuz hayat benim için hayat değildi. Ne ben anlatabiliyordum, ne de o anlayabiliyordu. Bu nasıl bir duyguydu? İnsan niçin sevilme ihtiyacı duyuyordu? Kendimi ona farkettirmek için elimden geleni yapmıştım. Onun beni farketmesi, benim için neden bu kadar önemliydi? Çileyse çile, dertse dert, acıysa acı; yeter ki onunla olaydım, her şeye razıydım. Onun yanında; yeter ki, yeter ki� (hıçkırıklar ve gözyaşları)... Ben bu aşka yenik düştüm�" diyerek başlıyordu dinlemiş olduğum bir aşk hikâyesi.
  Aşk bu kadar ağır mıydı? İnsanlar niçin aşka yenik düşüyordu? İnsanlar, aşkta huzur ve mutluluk bulmaları gerekirken; niçin acı, elem, dert ve keder çekiyorlardı? Âşık olduğu için acı çeken, kendisini mahveden binlerce insan aşkı anlayamamışlar mıydı; yoksa aşk mı kendini anlatamamıştı?..
  Hayır! Aslında sorun aşkta değil; insanların aşka bakış açılarındaydı. Yerli ve yabancı tüm dizilerin temel konusu "aşk"tı; fakat cinsellikten öteye gitmeyen bir aşkı anlatıyorlardı insanlara. Filimler aşka değinmeden edemiyorlardı; fakat bu nasıl bir aşktı?.. "Seni seviyorum!" demekle aşk kelimelere mi bürünüyordu. Kelimelerle anlatılamayan bir olgu, nasıl oluyordu da kelimelere sığdırılmaya çalışılıyordu? Aşkın karşısında kelimeler anlamını yitirirlerken, cümleler yetim kalırken filimler, diziler, romanlar ve diğerleri aşkı anlatmaya kalkışıyorlardı. "Seni seviyorum!" Ya sen? Sen de beni seviyor musun?..
  Tam bu noktada şunu vurgulamak gerekir: Aşk, başkasını sevmekmiş gibi görülse de aslında hiç de öyle değildir. Aşk ve sevgi ilişkilerinde sevmekten ziyade sevilmek; önemsemekten ziyade önemsenmek; değer vermekten ziyade değer verilmek vardır.

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


 2. #2
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart

  Aşk konusunda kimse yalan söylememeli. Günümüzde aşk?n bir başkas?n? sevmek olduğunu söylemek koca bir yaland?r. Aşk, karş?l?ks?z yaşayamaz olmuş, aşk? besleyen sevilme ve önemsenme duygusu olmuş. Aşk dedikleri şey, iki "yok"un birleşmesi anlam?na gelmiş. Aşk, bu anlamda bir başkas?n?n dünyas?nda var olma çabas? hâline dönüşmüştür.
  Aşk tutkuya dönüşmüş; duygular akl?n önüne geçer olmuş� Saatlerce hayaller kurmalar, dal?p gitmeler insan?n kendi varl?ğ?na gölge düşürmüş. Duygular melankolikleşmiş. Hayat?n en büyük amac?, "o kişi"yi kazanmaktan ibaret say?l?r olmuş. Toplumumuz dizilerle, filimlerle, sinemalarla aşka özendirilmiş; fakat aşk cinsellikle ayn? kefeye konulur olmuş. Sonra ortaya ç?kan ruhsal çöküntülerin ve psikolojik bozukluklar?n önüne geçilemez olunmuş. Ruhsal sorunlar?n yol açt?ğ? fiziksel bozukluklar ise, psikosomatik rahats?zl?klara geçit vererek, ciltte tahribatlar?n meydana gelmesine, tansiyonda ve kalpte görülen değişikliklere ve daha birçok fiziksel rahats?zl?klara neden olmuştur. Siz de küçücük bir sivilceyi kendisine sorun eden insanlarla elbet karş?laşm?şs?n?zd?r!
  Günümüzde birçok şey gibi aşk da anlam?n? yitirmiştir. ?nsanlar kendilerine verilen bu üstün duyguyu tan?yamam?şlar ve yanl?ş yerlerde, yanl?ş zamanlarda ve yanl?ş kişilerde kullan?r olmuşlard?r. En nihayetinde de aşk, masum olmayan bir görünüme bürünmüştür: Âş?k olduğu insan? yüceltmeler, kutsamalar, ilahlaşt?rmalar� "O benim her şeyimdi; onsuz yapam?yorum. O yoksa bu benim için yaşamak değil�" diyen henüz on dokuz yaş?ndaki genç bir insan?n aşktan ac? duymas?, hayat?n?n anlam?n? kaybetmesi sizce ne anlama geliyor? Onunla m? dünyaya geldi, o da kendisi gibi bir insan değil miydi, o da "yok" olacaklar aras?nda yer alm?yor muydu? Allah'tan başka her şey yok olmayacak m?yd?? O hâlde sorun nereden kaynaklan?yordu? Aşk ve sevginin yüceliğinin anlaş?lamamas?ndan m?; yoksa bunlar? kendimizce yüceltirken asl?ndan uzaklaşt?rmam?zdan m??
  O halde aşk nas?l
  sonsuz olur?
  Aşk? sonsuza ulaşt?rabilecek en k?sa yol sevgidir. Allah'tan gelen, Allah için olan ve Allah'a ulaşt?ran bir sevgi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi:
  "Allah?m! Bana senin sevgini, seni sevenin sevgisini, senin sevgine ulaşt?racak olan her sevgiyi nasip et."
  Sevgiyi anlamadan "aşk"? anlayamay?z. Her ailede bulunmas? gereken ve her aileyi "Örümcek ağlar?"ndan kurtaran yegâne güçtür sevgi... Öyleyse sonsuz bir aşka kap?lar?m?z? sonuna kadar açmak istiyorsak, önce sevginin ne demek olduğunu, kimin ad?na başlad?ğ?n?, kaynağ?n? nereden ald?ğ?n? ve bizi nereye ulaşt?rmas? gerektiğini bilmek zorunday?z.
  Kap?lar?n?z? sevgiye açmak için haz?r m?s?n?z?
  Sevgiye bir çağr?d?r her varl?k ve her güzellik: "Gel beni sev" der kendi hâlince. Sevgi kâinat?n mayas?nda vard?r. Sonsuzluk içinde sadece sevgi hayata bir mâna verir. Sevgi olmasayd?, insan yaşayamazd? bu dünyada öleceğini bile bile� Bir şey ne olursa olsun, sevmeden ona inanamazs?n?z. ?nanmad?ğ?n?z şeyi ise kesinlikle yapamazs?n?z. ?nsan?n sevmediği, inanmad?ğ? bir şeyi isteyerek, can? gönülden yapt?ğ? görülmemiştir. Her şey sevgiyle başlar; şu anda bizim dünyada oluşumuz, yaş?yor oluşumuz, mücadelemiz, hatta h?rs ve gururumuz bile. Sevmeyen çaba göstermez çünkü; sevmeyen bir şeyler yapmak, koşuşturmak, mücadele etmek istemez.

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


 3. #3
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart

  Sevgi, sevgi, sevgi...
  Sevgisiz yürek cehennem, sevgisiz hayat zindan oluyor. Mevlânâ'y? döndüren, Yunus'u peşinde koşturan sevgi değil de neydi? Büyük ve ünlü liderleri, lider yapan neydi? ?nsan, önce sevmeyi öğrenmelidir. Ya siz! Siz neresindesiniz sevginin? Hep başkas?n?n sizi sevmesini bekleyemezsiniz; sevgiyi her zaman "başka"lar?nda arayamazs?n?z, buna hakk?n?z da yok.
  Hiç düşündünüz mü dünya neden bu kadar güzeldir ya da öyle görünür? Niçin sevilir ve sevilmeye lây?kt?r tüm güzeller? Niçin şu koca dünya küçücük bir kalbi dolduramayacak kadar küçük kal?r? Çünkü sonsuz bir sevgi bar?n?r kalpte. Sonsuzun yan?nda dünya da küçük kal?r, içindekiler de. ?nsan bir sevdi mi, ne dünya kal?r, ne de içindekiler. Öyleyse bu sonsuz sevgiye lây?k olan kimdir? Ya da sonsuz bir sevgi var m?d?r gerçekten? Varsa kaynağ? nereden gelmektedir? Hayat, sevgisiz de hayat olmaz m?yd??
  Sevgiyi anlatmak için bir değil binlerce dil yetmez, hatta kâinat bile yetmez. Çünkü her sevgi O'nun sevgisinden bir iz taş?r. O'nun kullar?na olan muhabbetini dile getirir. O'nun nas?l bir sevgiyle sevilmeye lay?k olduğunu anlatmak ister. Fuzuli'ye:
  "Çekil önümden Leyla; ben "LEYLA"ma gidiyorum" dedirten bu sevgidir. Fakat şunu iyi bilmeliyiz ki, Fuzuli'ye bunu dedirten önce insan? sevmesiydi. ?şe bireyle, insanla başlamas?yd?. ?nsana, "insan" olduğu için değer vermesiydi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e:
  "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazs?n?z" dedirten şey de kim bilir belki bu derin ve anlaml? ayr?nt?da gizliydi. Bizler önce birbirimizi sevmeliyiz, daha sonra as?l sevgiliyi. Yarat?lan? sevmeden, Yaratan'? asla sevemeyiz. Basit, s?radan ve banallaşm?ş üç günlük sevgi değil benim anlatmak istediğim sevgi; ne olursa olsun sonuna kadar giden, gidilmeye lây?k olan sevgi.
  Siz hiç sesiniz ç?kt?ğ? kadar hayk?rd?n?z m?: "Seviyorum! Seviyorum!" diye.
  Sevmediyseniz, sevemediyseniz diyemezsiniz. Çünkü sevgi demek, coşku demektir, s?n?r tan?mamakt?r, gittiği yere kadard?r yani. Ya hiç içine girmeyeceksiniz ya da girdiğiniz zaman geriye dönüp bakmayacaks?n?z, geriye dönmeyi akl?n?zdan bile geçirmeyeceksiniz. Sevgiye s?n?r koyduğunuzda bitmiş, yok olmuş, hiçlik deryas?na gömülmüş demektir.
  Sevgi, sevgi, sevgi, yine sevgi, her zaman, her yerde yine sevgi� Sevmeyen eleştiremez, yorumlayamaz, anlayamaz ve alg?layamaz. Çünkü o anlams?zlaşm?şt?r.
  Anlam demek, sevgi demektir. Sevgi ne demektir öyleyse?
  "Anlam" m?, dediniz?
  Peki, anlam ne demek? Öyle ya sevgi anlam demekse, anlam ne anlama geliyor?
  Anlam demek, Allah demektir.
  Sonuç, sevgi Allah demektir.
  ?dris Bilen

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı vakti_nehar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Peki, anlam ne demek? Öyle ya sevgi anlam demekse, anlam ne anlama geliyor?
  Anlam demek, Allah demektir.
  Sonuç, sevgi Allah demektir.
  İdris Bilen
  Anlamları anlamlandıran, anlamları anlamlandıran Allah'dır.


  Çok güzel bir paylaşımdı. Gözümüzden kaçmış. Teşekkürler..

 5. #5
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Anlamları anlamlandıran, anlamları anlamlandıran Allah'dır.


  Çok güzel bir paylaşımdı. Gözümüzden kaçmış. Teşekkürler..
  Allah razı olsun...Güzel bir paylaşımdı...

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hakikâti bulmanin yolu olmali aşk...
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.06.13, 20:06
 2. ''Farkinda" olmali insan...
  By istanbull in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 17.12.11, 22:10
 3. Selam Nasil Olmali
  By DiaS in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 11.06.09, 17:25
 4. Bey'e Itaat Nasil Olmali
  By Yagmur937 in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16.10.08, 22:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0