Hayat içinde…

Şimdi bir iz düşümü arzusu hakim zamanıma..Bir hatıra düşlüyorum bir anlam bir ses bir irkilme…Akşam o akşamlardan biri..Boşluk aynı melalinde..Ve karanlık ılık ılık geliyor üstüme..Yalnızlıkta bir kalabalığın peşinde şekilsiz bir kalem ve sayılırsam bir de ben ben içinde…

İnsibağ bir lem’a bir katre bir soluk bir senlik bir esenlik arar durulur bazen..Her şey susar ve sessizliğin herkesçe tahmin edilen sesliliğinde bir ışık aranır…Ve yetimlikte değildir bir aran açılmış kendinle biraz kızmış ağza alınmayacak sözler söylemişsin..Her şey gizlenmiş dünyanda..Yine her şey yerli yerinde hayal dağıtmış eşyalarını..Bu gün sadece dinlencedir…

Kalp buna razı değil..Bir değerle değerlenmek için ızdırabi bir karar içinde…İştahsız bu durağan işkenceye…Akıl firari hatıralar bezgin..bir ben var benim içinde..Lakin o ben den değil…Bir ben benlik içinde…Resimler duvardan aktı..camlarda pusluluk..Ve kokmaz oldu çiçeklerim çiçekler içinde…Bir baharım var bir yazım..Bir yandığım eylül herkesin yandığından..Bir nazım var sevdasız ve anlamsız ,olması gerektiği gibi..uyuşmuş ellerim duasız sızlanırım sızılar içinde..Kalbimdekinden de anlamsız sancılarım…

Bir sayfa uçtu rüzgarda bir şeyler yazılı..bildik aşina satırlar…Öyle iğreti izliyorum. Rengi lacivert yüzünde…Kararına çalıyor…Boynunu hayata uzatmış alacam..Ve tünemiş gündüzden kalma bir güvercin içime…Aynı çarpıntılar…

İsmini bilmiyorum saksıdakinin…Ama yeşil ve irice..Korkmuş gözler gibi…Ama korkusuz kendini kadere vermiş bir şuursuzlukla..şuur içinde…El işi kağıdından bu sefer dünyam..kartondan zayıf…

Nazenin nakışları gizli nakkaşların,yağmur çiselemiyor..bir akıl sıkışmış efkardan örsleriyle…
Yine bir azade azat istiyorum… Ben ettim sen etme diyorum… Boynum önümde yoluna bakamıyorum… Kapısı vicdanın derinliğinde…

Öyle söyledim diyorum..Öylesine… Boş bulundum…Sen aslında sana yakışanı yaptın..ey izzet azizlikle…Ben bunu kabullenmekte zorlanıyorum…Bu bir sevdaydı alıp başını giden…Bu sevda düğümleri çözen bir manaydı…Ancak aşk-ı marifetle istenen…Ve Öyle aziz ve müstağni ki bir zerre karanlık istemiyor etrafında…Ben nurumu düşürmüşüm Nurlar içinde…

Pişmanlık köşesindeyim şimdi..Sen Sana yakışanı yapsan da gelsen diliyorum ansızın..Çünkü sensiz ben ansızım,hayatsızım hayat içinde…


m_safiturk