Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-
Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:


“Elhamdülillahillezi ehyana bade ma ematena ve ileyhinnuşuri”

“Bizi öldürdükten sona dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.”

(Ebû Dâvud, Tirmizi, İbn Mâce’den naklen Tuhfetû’z-zâkirîn

Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi:
“Elhamdülillahillezi radde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve Ezine li bizikrihi”“Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (el-Ezkâr, 21)

“Subhanellezi yuhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir”“Ölüyü dirilten Allah’ı tesbİh ederim ve O her şeye kadirdir.” demesidir. (Ebû Dâvud, Vitr, 32)


alıntı