Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.


وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb
selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü


Değerli kardeşler Mübarek Ramazan hatırlama ayıdır.yoksulu,düşkünü açı,açığı hatırlama ayıdır.ve dünyada hatırlamamız gereken o kadar çok kardeşimiz var ki.bizde onları bol bol hatırlayalım zekat ile sadaka ile hem de dualarımız ile bol bol hatırlyalım.Gelin tüm darda kalmışlar,hastalar,acı çekenler ve nekadar yardıma muhtaç varsa hepsi için HAZRETİ KUR’AN’IN mübarek Ayeti Kerimelerini okuyarak CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’TEN inayetini,yardımını dünya ve ahiretin şerlerinden kurtulup hayırlarına kavuşmayı dileyelim.Hem kendimiz,hem ailemiz ve hem de kardeşlerimiz için.


PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM değil mi “CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’TEN isterken çok isteyin zira kerem sahibinden istiyorsunuz” diyen.ve yine O ALLAH RASULU değil mi CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN her şeye gücü yeter diyen?


Bildiğiniz üzere makbul bir dua için 3 şeye ihtiyaç vardır.günahsız bir ağız,CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’E hamd ve PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E salatu selam.


Şu istiğfarı 3 kere yapmanın fazileti çok büyüktür:
bismillah
(Önce manasını öğrenelim:Kendisinden başka ilah bulunmayan ebedi hayatla daima diri olan,herşeyin varlığı kendisine bağlı olup,kainatı yöneten ALLAH’tan beni bağışlamasını diler tevbe ederim.)


“Estagfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh”
Elhamdulillah,Elhamdulillah,Elhamdulillah, Allahümme salli ala seyyidina MUHAMMEDİN ve ala alihi ve ashabihi MUHAMMED.

buyrun 1 Fatiha’yı Şerife 3 İhlas’ı Şerife okuyalım CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH kabul buyursun amin ve selmun alel MÜRSELİN vel hamdulillahi RABBÜL ALEMİN.


1- Bismillahirrahmânirrahîm.2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin3- Errahmânir'rahim4- Mâliki yevmiddin5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în6- İhdinessırâtel müstakîm7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllînAnlamı1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.2- Hamd o âlemlerin Rabbi,3- O Rahmân ve Rahim,4- O, din gününün maliki Allah'ın.5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.6- Hidayet eyle bizi doğru yola,7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

3 defaBismillahirrahmânirrahîm.1- Kul hüvellâhü ehad2- Allâhüssamed3- Lem yelid ve lem yûled4- Ve lem yekün lehû küfüven ehadAnlamıRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

ALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız istiğfarı tevbe,hamd ve şükür, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E,BÜTÜN PEYGAMBERLERİMİZ ALEYHÜMÜSSELAMLAR’A, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENAB’I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile


Kaynaklar:mumsema .org namazsitesi .com