8 bin kardeşimiz çoluk çocuk denizin ortasında açlık ve ölümle yüzyüze.onlardan biride biz veya çocuğumuz olabilirdi kardeşler.
Kurtarıcıların en büyüğüne CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'E yönelelim PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM hakkı ve hatrı için ve katında hatrı bulunanlar yüzü suyu hürmetine yalvaralım onları kurtarsın,bütün yardıma muhtaçlara yardım etsin amin ecmain ve selamun alel MÜRSELİN vel HAMDULİLLAHİ RABBÜL ALEMİN,ve kurtarılmaları için 1 FATİHA 3 İHLAS-I ŞERİFE okuyalım.

Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn(1)

3 defa
Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Fatiha meali
Diyanet Vakfı Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3. O, rahmandır ve rahimdir.

4. Ceza gününün malikidir.

5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6. Bize doğru yolu göster.

7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
(Medet yardım isteme demektir.)
İhlâs Suresi meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. De ki: O, Allah birdir.

2. Allah sameddir. *

3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.

4. Onun hiçbir dengi yoktur.
(Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.)

(Diyanet Vakfı Meali kuranmeali .com)
(CENAB'I ALLAH'IN rızası için paylaş)