Ey bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve hakikî mabud olan Allah! En yakın zamanda İslâm şeairini ilan ve Risale-i Nur'u tam bir revaç ile İslâm dünyasında neşretmekle kalplerimize ferah ver. Bize, dinimize, Risale-i Nur'a ve talebelerine, din düşmanlarının tecavüzlerine karşı selâmet ver. Üstadımız Said Nursi'ye (ra) ve Risale-i Nur talebelerine, dinde, dünyada ve ahirette selâmet ve afiyet nasip eyle, hastalarımıza şifa ver. Kur'ân'ı, bizim ve onlar için bütün hastalıklara karşı şifa kıl. Bizi ve onları ebedî olarak hamd ve şükredenlerden eyle! Duamızı kabul buyur. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah(cc), Efendimiz Muhammed'e onun bütün Âl ve Ashâbına salât eylesin. Âmin, âmin, âmin.

Tahmidiye'den